LIENZ - 9900 - Tirol, met Stadtpharrkirche St.-Andreas en Openluchtmuseum Aguntum, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Deze al in de 11de eeuw in oorkonden vermelde plaats kreeg in 1242 stadsrechten
en werd in ca. 1250 belast met de tolgaarding ten behoeve van de graven van G
örz. Omstreeks 1280 bouwden dezen hier hun residentie, Schloss Bruck. Vanaf dit moment, tot de dood van de laatste graaf van Görz , maakte de plaats een grote bloei door. Opgravingen tussen Lienz en Dölsach hebben de
Romeinse stad Aguntum
blootgelegd, die al in 50 n.
C. stadsrechten had en omstreeks 600, ten gevolge van oorlogshandelingen, in verval raakte. Voorwerpen uit die tijd bevinden zich in het Openluchtmuseum Aguntum.

Stadtp
harrkirche St.-Andreas:
De huidige drieschepige, gotische kerk met zeven traveeën en stergewelf werd in de 15de eeuw gebouwd en in 1457 gewijd. Zij was voorafgegaan door een vroegchristelijk complex
, 5de eeuw, een 10de-eeuws bouwwerk en een romaanse kerk, die in 1204 werd gewijd en waarvan nog delen bewaard zijn. Aan de westzijde zijn romaanse resten, o.a. de leeuwen aan het portaal.
De zijschepen zijn omgevormd tot afzonderlijke,
kapelachtige ruimten. Het presbyterium kreeg in 1760 een laatbarokke aankleding.
Er zijn:
plafond
schilderingen, sculpturen aan het hoogaltaar en een altaarstuk.
Voorts:
een houten crucifix, op een zijaltaar een groep heiligen, een A
nna te drieën, en vier sculpturen aan de orgeltribune. Het orgelfront is gedateerd: 1618. De twee indrukwekkende roodmarmeren grafplaten zijn gemaakt voor Leonhard, de laatste graaf van Görz, en voor het dubbelgraf van Michael von Wolkenstein. In de crypte, op achthoekige plattegrond, onder het koor, een kruisigingsgroep en een stenen pietŕ uit het begin van de 15de eeuw.
De doden kapel op het kerkhof

werd in 1924 gebouwd. Deze kerk behoorde vroeger bij het karmelietenklooster
dat in 1349 was gesticht. In 1785 werd het opgeheven, maar later werd het door franciscanen overgenomen. De kerk werd na een brand en later gerestaureerd. In het interieur fresco's. Van de andere inrichtingsstukken is een houten, gotische pietŕ het vermelden waard.

 
Lienz. StadtParochiekerk St.-Andreas. 1 Hoogaltaar uit 1756; 2 Koorgestoelte, tweede helft 17de eeuw; 3 Voorhal met romaanse sculpturen van leeuwen; 4 0rgelbalustrade, 15de eeuw, met orgelfron en gotische sculpturen; 5 Rechterzijaltaar met houten crucifix; 6 Linkerzijaltaar

Andere bezienswaardige kerken
De dominicanessenkerk stamt uit 1243,
maar werd herhaaldelijk verbouwd. H
aar huidige vorm is voornamelijk laatgotisch. Zij herbergt een laatgotische, houten sculptuur van de heilige Wolfgang.
 
Met de bouw van de laatgotische Filialkirche hl.
Michael, aan de Rindermarkt,
werd
eind 15de eeuw begonnen. In 1530 werd zij van een gewelf, in 1713 van de noordtoren met uivormige helm voorzien. In het interieur een fraai netgewelf. Het hoogaltaar, St.-Michaël, stamt uit 1683, de zijaltaren zijn 16de-eeuws. Interessante grafstenen.
Spiralkirche hl.
Josef rococo,
in 1945 zwaar beschadigd, in 1957 weer opgebouwd. A
ntoniuskapel, aan de Stadtplatz, oorspronkelijk 16de eeuws.

Schloss Bruck.
In 1280 bouwden de graven van Görz hier op de rotsachtige heuveltop aan de ingang van het dal van de
Isel hun residentie. Na de dood van de laatste graaf von Görz viel Bruck toe aan keizer Maximiliaan I, die het verkocht aan het adellijk geslacht von Wolkenstein-Rodenegg. Het kasteel wisselde nadien herhaaldelijk van eigenaar. Het deed dienst als nonnenklooster, arsenaal, militair hospitaal, kazerne, brouwerij en herberg. In de jaren veertig van de 20ste eeuw werd het door de stad Lienz gekocht en als museum ingericht.
Tot de oudste gedeelten van het complex behoren de donjon,
het poortgebouw met kapel en de woonvertrekken. Later gebouwd zijn o.a. de ronde toren en het ronde plein voor de slotgracht. Deze stammen uit de 16de eeuw. Tot de voornaamste bezienswaardigheden behoort de twee verdiepingen tellende slotkapel, gewijd aan de heilige Drievuldigheid.
De kapel is van oorsprong romaans
,
maar werd in de 15de eeuw verbouwd
, kruisribgewelf. Er zijn resten van romaanse muurschilderingen in de vensternissen aan de zuidzijde. De 'Genadestoel' in de 'weiche Stil', in de ronde apsis, is van Nikolaus Kentner. Het merendeel van de schilderingen aan de noord-, oost- en zuidwand is van de hand van Simon von Taisten, o.a. een mantelmadonna met stichters. Het gotische vleugelaltaar in de
apsis van de benedenverdieping komt uit het atelier van Pacher en zijn leerlingen.
 
Andere bezienswaardigheden
Langs de lsel zijn resten te zien van de oude stadsversterking. Van de oude civiele bouwwerken in Lienz is weinig bewaard gebleven: o.a. de Liebburg, thans zetel van het districtsbestuur, en de residentie Tammerburg.
 
Musea.
Het openluchtmuseum K
lösterie-Schmiede
bestaat sinds 1966. Het bevat o.m. een smidse met gotische dakstoel.
Bezirks Heimatmuseum
, in Schloss Bruck,
bezit talrijke objecten met betrekking tot de kunst, cultuur en geschiedenis van Tirol. Het bevat o.m. werk van de schilder Albin Egger-Lienz en Keltische en Romeinse vondsten uit de omgeving.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk
kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk