RAIDING post Lackendorf - 7321 - Burgenland, de stad van Franz Liszt, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
In een bedrijfsgebouw van de familie Esterházy werd op 12 oktober 1811 een jongen geboren,
zoon van de pachter van de vorstelijke schapenhouderij. Het kind zou later wereldberoemd worden: Franz Liszt. Het gebouw werd in 1971 door Paul Esterházy aan de gemeente geschonken, ter nagedachtenis aan Liszt. In het Landesmuseum te Eisenstadt is eveneens een aan Liszt gewijde ruimte.
 
Omgeving.
Deutschkreutz
, Burgenland, ca. 12 km ten oosten van Raiding:
het vroeger belangrijke kasteel werd in de oorlog zwaar beschadigd. Niet te bezichtigen.

Nebersdorf
, Burgenland, ca. 7 km ten zuiden van Raiding:
in het kasteel fresco's, de Goden op de Olympus, van St. Dorffmeister, 1773.
 

Rattersdorf-Liebing 7443 - Burgenland
De kleine grensgemeente Rattersdorf onderscheidt zich door haar bedevaartkerk: een versterkte muur omgeeft een groep gebouwen die tussen de 13de en de 17de eeuw zijn ontstaan. Het oudste deel is de onderbouw van de toren, nu als een van buiten de muur toegankelijke kapel ingericht. De Nordkirche werd na verwoesting door de Turken door Paul Esterházy weer opgebouwd; de met bogen daaraan verbonden Südkirche bestaat uit de in de 14de eeuw gebouwde genadekerk en de daaraan toegevoegde zijbeuk.
In een prachtige omlijsting, stijl Lodewijk XVI,
siert een lieflijke Marialactans het altaar; het oude genadebeeld is spoorloos verdwenen. Bijzonder indrukwekkend is een cyclus van 34 olieverfschilderingen die als een wand het altaar omgeven: heiligen en voor een deel ook bloemstukken; de kunstenaar is de augustijner lekenbroeder Jonas; zijn zelf­portret bevindt zich achter het altaar.

Andere bezienswaardigheden:
gotische madonna in een barokke omlijsting; doopvont, eind-17de-eeuws: een 'woeste heiden' draagt het met de Doop van Christus versierde bekken.

Omgeving.
Dörfl im Burgenland
, Burgenland, ca. 12 km ten noorden van Rattersdorf:
aan de hoofdweg een oude smederij met originele inrichting.
 

Rust am Neusiedlersee 7071 - Burgenland
Niet ten onrechte behoort Rust tot de bekendste plaatsen in deze streek: de wijn
, 'Ruster', het mooie meer en de daar nestelende ooievaars maken Rust tot een geliefd toeristenoord. Ook mag de kunsthistorische betekenis van het stadje niet vergeten worden: afgezien van de zeer belangrijke Fischer-Kirche, is Rust een fraai historisch plaatsje. Vermeldenswaard is ook het wetenschappelijk instituut van het onderzoekscentrum Wilhelminenberg, dat zich bezighoudt met de fauna en de flora van het meer.

Filialkirche St.-Pankratius und
Ägydius, Fischer-Kirche.
Het schilderachtige complex wordt omgeven door een versterkte muur. Van de oudste kerk
, 12de eeuw, zijn muurfragmenten bewaard gebleven. Aan het eind van de 13de eeuw werd tegen dit kerkje de Mariakapel aangebouwd. Na 1400 werd aan de noordzijde een groter koor, het Pankrazi-Chor, toegevoegd en ten slotte maakte in het begin van de 16de eeuw het romaanse schip plaats voor een dwars geplaatst schip, dat de Mariakapel en het Pancratiuskoor met elkaar verbond, zodat nu één godshuis ontstond. De toren werd na instorting niet herbouwd; de charmante naburige toren behoort bij de evangelische kerk.
De inrichting is beslist de moeite waard:
in de diepe dagkanten van de vensters in de Mariakapel zeer waardevolle fresco's uit eind 13de eeuw, het Pankrazi-Chor is geheel met 15de-eeuwse fresco's versierd en in het 'dwarsschip' bevinden zich fresco's uit de 16de eeuw. De versiering op de sluitstenen verwijst naar de middelen van bestaan van het stadje: twee gekruiste vissen op de ene, houweel en snoeimes
, gebruikt in de wijnbouw, op de andere. Het waardevolste altaar is het Dreiheiligen-altar: St.-Florian, St.-Ursula en St.-Catharina, laatgotisch, in een vroegbarokke schrijn. Het orgel op het koor dateert uit 1705.
 
St.-Margarethen im Bgld
, Burgenland, 4 km ten westen van Rust.
Met de naam van dit plaatsje is vooral de beroemde steengroeve verbonden, die, al sinds de Romeinse tijd in exploitatie, materiaal heeft geleverd voor veel belangrijke Weense gebouwen. De kalksteengroeve is sinds 1959 het toneel van de jaarlijkse symposions van Europese beeldhouwers, die ter plekke gemaakte sculptuur daar laten staan en zodoende geleidelijk aan een openluchtmuseum tot stand brengen. Tussen de indrukwekkende coulissen van de steengroeve is ook een podium voor passiespelen opgericht. Opvoeringen in bepaalde jaren.
 
Rust.

Fischerkirche
. 1 Mariakapel; 2
Pancratiuskoor; 3 Drie-heiligenaltaar; 4 Preekstoel; 5 Dwars-, c.q. hoofdschip
 

Stadtschlaining 7461 - Burgenland
Burcht Schlaining
.
Een van de imposantste kastelen van de deelstaat is Schlaining, dat keizer Frederik
III in 1445 schonk aan ridder Andr. Baumkirchner en dat in die periode ingrijpend werd verbouwd. De in de Tweede Wereldoorlog volledig verwoeste burcht werd gered door de voormalige bondsminister. De schilderachtige grote binnenhof is te bereiken via een door beelden van Maria en Nepomuk geflankeerde brug en de buitenpoort. In het zuidwesten steekt een gotische toren bekroond met een barokke klokkenverdieping boven de 5 m dikke ommuring uit.
Bijzondere aandacht verdient een reliëf met het portret van Andr. Baumkirchner,
in 1450 door hemzelf aan de voet van de donjon aangebracht. De kern van het complex wordt gevormd door de gebouwen met de machtige donjon di
e om de schwarze Hof staan gegroepeerd. Het interieur is buitengewoon bezienswaardig: gotische kapel met een barokke inrichting, prachtige stucplafonds, een zeldzame collectie ijzeren kunstvoorwerpen en talrijke stukken van cultuurhistorische waarde.

Katholieke parochiekerk.
De door Baumkirchner gestichte kerk is een mooie, gotische ruimte met prachtige, barokke altaren en een barokke preekstoel. De doopvont is gotisch. Sleutel bij de pastorie.
 
E
vangelische kerk.
Het oudste 'Toleranzbethaus' in Burgenland, gesticht in 1782, direct na het 'Toleranzedikt' van Jozef
II, valt op door zijn mooie uivormige torenhelm. Het bezit een monumentaal kanselaltaar van het type dat bijvoorbeeld ook in protestantse kerken in Frankrijk is te vinden. Sleutel te verkrijgen bij de predikant van de evangelische gemeente.
 
Omgeving.
Goberling
, Burgenland, ongeveer 3 km ten noorden van Stadtschlaining:
Evangelische Filialkirche,
een romaans gebouw met interessante 'al secco'­schilderingen in de apsis.
 
Markt Neuhodis
, Burgenland, ongeveer 12 km ten oosten van Stadtschlaining:
het Neues Kaste
ll, in een park met zeldzame oude bomen, is een openluchtmuseum, met moderne beeldhouwkunst.
 
Rechnitz
, Burgenland,
ongeveer 16 km ten oosten van Stadtschlaining:
parochiekerk uit het eind van de 17de eeuw, met een prachtig hoogaltaar uit 1680.

Stadtschlaining.
katholieke parochie-. voormalige kloosterkerk. 1
Ingang met wapen van Baum­kirchner; 2 Altaar met Annunciatie; 3 Altaar met de Heilige drie koningen; 4 Preekstoel; 5 Doopvont; 6 Hoogaltaar

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk