MELK - 3390 - Niederösterreich, met Benedictijnenklooster op een hoge granietrots en Kloosterkerk van de heiligen Petrus en Paulus, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Het klooster Melk, een der beroemdste barokke complexen van Oostenrijk,
ligt imposant op 57 m hoogte boven de Donau. Het fraaiste gezicht op de benedictijnenabdij heeft men vanaf de rivier. Rond 900 was de plaats een grensvesting van de Hongaren. In 976 werd zij door Leopold I veroverd. Op instigatie van Leopold II vestigden er zich benedictijnen uit Lambach. Op 13 oktober 1113 werd het gebeente van de heilige Koloman uit Stockerau hier naar toe overgebracht. Het klooster kreeg een stichtingsoorkonde, met het zegel van bisschop Ulrieh van Passau.
In 1227 werd het plaatsje verheven tot markt,
in 1297 werd het door een grote brand geteisterd, in 1306 bouwde men het weer op. De zgn. 'Melker Reform', een hervorming van de kloosterregels, met het doel een straffere discipline door te voeren, had plaats in 1418. Tijdens de Reformatie was Melk korte tijd protestants. Steeds weer werd het getroffen door verwoestende branden. In 1683 brandde het klooster af. Onder abt Berthold Dietmayr
. 1700-1726, werd het van de grond af opgetrokken. In 1702 begon Prandtauer met de bouw, maar hij kon hem niet voltooien. Zijn opvolger was J. Munggenast. In 1735 verwoestte een brand gedeelten van het nieuwe klooster en Munggenast vernieuwde de torens.

Melk. klooster. 1 Terras; 2 Marmeren zaal; 3 Bibliotheek; 4 Kloosterkerk; 5 Sacristie; 6 Prelatuur; 7 Trappenhuis; 8 Prelatenhof met fontein; 9 Poort gebouw; 10 Kaiserzimmer; 11 Versterkte toren.

Be
nedictijnenklooster:
het complex ligt in oost-west richting op een hoge granietrots.
De kloostergebouwen zijn gegroepeerd rond 7 hoven, waarvan de Prelat
enhof de belangrijkste is. In de meer dan 300 m lange zuid vleugel bevindt zich de zgn. Kaisergang, 195 m met portretten van de Oostenrijkse keizers. Voorts zijn bezienswaardig de Kaiserzimmer, die als museum zijn ingericht. In de Prälatenkapelle, een intieme, vriendelijke ruimte met fresco's, bevindt zich het voormalige hoogaltaar met schilderingen; Christus voor Pilatus, Florian en Paulus, Vlucht naar Egypte, Man van Smarten, Jezus en de schriftgeleerden, Doornenkroning, Christus aan de geselpaal, Kruisiging. De Kolomanihof vóór de kerk, wordt in het noorden afgesloten door de bibliotheekzaal, in het zuiden door de Marmorsaal. De barokke bibliotheekzaal met fresco's is een der vermaardste ter wereld. De bibliotheek bevat 70000 banden en 2000 handschriften en incunabelen, waaronder het zgn. Melker Marienlied, 12de eeuw. Er tegenover ligt de Marmorsaal; hoge pilasters met atlanten dragen hier het gebint.
De plafondschilderingen zijn beroemd vanwege de blauwe tinten.
Het fresco is geheel afgestemd op het licht dat door vensters aan drie zijden van de ruimte naar binnen valt. De Prälatenhof wordt beheerst door de koepel van de kerk die op een hoge tamboer rust en bekroond wordt door een lantaarn, die het koepel silhouet herhaalt. De cour zelf is een schitterend geheel van gebouwen, waarvan de muren versierd zijn met beelden die de kardinale deugden en de profeten voorstellen. In het midden een 17de-eeuwse bron. Links de toegang tot het trappenhuis, rijk gedecoreerd met putti en stenen sculpturen
, en twee beelden in het poortgebouw, voorstellend de heiligen Koloman en Leopold.
Kloosterkerk van de heiligen Petrus en Paulus:
een der fraaiste voorbeelden van hoogbarok. Gewelfde westfaçade, het vooruitspringende middengedeelte wordt bekroond door de figuur van Christus Salvator , geflankeerd door deemoedige engelen. De beide torens hebben tere, barokke helmen. Uniek is het interieur, niet in het minst door de zeer harmonieuze kleurstelling. De plafondfresco's
stellen voor de Triomferende Kerk en de Heilige Drievuldigheid. De koepel bereikt een hoogte van 64 m en geeft een blik in de hemel, waarin musicerende engelen zweven.
In het tongewelf een verheerlijking van de heilige Benedictus.
In de zijkapellen
ziet u schilderingen. In het linker dwarsschip het altaar van de heilige Koloman, in het rechter de heilige Benedictus. Opvallend zijn de geraffineerde lichteffecten, waarbij koepel en hoogaltaar als lichtzones fungeren. De diepe kapellen staan met elkaar in verbinding. Boven de arcaden gewelfde galerijen. Aan de evangeliezijde, aan de kruisingpijler, de bijna klein aandoende kansel. Marmeren altaar: een bijzonder elegant geheel. De inrichting van de sacristie doet niet onder voor die van de kerk.

De drie pronkstukken van het klooster zijn:
het Melker Kreuz,
een processiekruis, bestemd om het stukje van het H. Kruishout in rond te dragen en vervaardigd in 1362 met een
later aangebrachte voet, verguld zilver, met edelstenen, parels en een Romeinse camee. Het kruis is gemaakt door een Weense edelsmid.
De tweede kostbaarheid is het draagaltaartje.
Het is het oudste stuk waarvan vaststaat dat het uit Babenbergs bezit stamt.
Als derde pronkstuk geldt een reliekhouder
in de vorm van een vrouwenkop met kroon uit de 13de eeuw. Een in de vormgeving nog wat onbeholpen werk.
Belangrijk zijn
verder
de schilderijengalerij en de rijke kloosterschat.


 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk
     kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen. 
 ** Algemene info over Oostenrijk