HALBTURN - 7131 - Burgenland, met kasteel, voormalige keizerlijke jachtslot, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Twee kunstenaars hebben van dit voormalige keizerlijke jachtslot een van de grandiooste monumenten van de Oostenrijkse barok gemaakt:
de bouwmeeste
r Joh. Lukas von Hildebrandt en de schilder Fr. Anton Maulbertsch. De bouw voltrok zich in de eerste helft van de 18de eeuw, toen het kasteel door de keizer verpacht was aan de graven Harrach. Hildebrandt, die voor dit belangrijke geslacht ook in Wenen twee paleizen en in Salzburg het slot Mirabell had gebouwd, werd de uitverkozen architect van het nieuwe kasteel in Halbturn, nadat de Turken in 1683 het jachtslot hadden vernield. Al spoedig na de voltooiing kwam het kasteel weer aan de Habsburgs. In 1765 schiep Maulbertsch voor Maria Theresia het grote plafondfresco in de tuinzaal, een van zijn voornaamste werken. Het na de Tweede Wereldoorlog geplunderde en onbewoonde kasteel brandde in 1949 af, maar als door een wonder bleef het middendeel gespaard. In 1974 begon de algehele restauratie.
Een fraai traliehek tussen met reliëfs en beeldhouwwerk
versierde pijlers geeft toegang tot de cour d
'honneur, binnenhof voor de ontvangst van belangrijke gasten. Bedrijfsgebouwen en stallen liggen rondom twee andere binnenhoven. Deze ademen nog steeds de sfeer van een typisch feodaal landgoed. Het lager gelegen tuingedeelte aan de andere kant doet daarentegen slechts de vroegere pracht en praal vermoeden.
Het kasteel zelf is vrijstaand,
het heeft geen verbinding met de bijgebouwen. Twee hoekpaviljoens begrenzen het langgerekte gebouw. Het middenrisaliet wordt bekroond door een gewelfde gevel, met een machtige dubbele adelaar in het gevelveld. Middelpunt en pronkstuk van het slot is de door Maulbertsch gedecoreerde tuinzaal: een voorbeeld van illusionistische architectuur. Op de muurvlakken, tussen de geschilderde schijnarchitectuur, bracht Maulbertsch tere guirlandes aan.
Het plafondfresco toont een in de barok geliefd thema:
de triomf van het licht. Apollo bestuurt zijn zonnewagen midden in een helle lichtpartij, die wordt omringd door morgenrood en sterren. Drie figuren omgeven de meisjesachtige bloemengodin Flora, een van de aantrekkelijkste creaties van de kunstenaar. Zij wordt door een guirlande verbonden met haar geliefde, de westenwind Zephyrus. Rechts komt Diana aangezweefd: zij mag in een jachtslot niet ontbreken. Links rust Moeder Aarde, de aardbol in haar rechterhand. In de onderste zone vinden we de slapende droomgod en Chronos, de god van de tijd. De knappe compositie en het volle coloriet maken deze schilderingen tot een van de meest geslaagde werken van Maulbertsch. In het kasteel, dat 's winters gesloten is, worden tentoonstellingen gehouden.
 
Omgeving
Frauenkirchen
, Burgenland, 6 km ten zuiden van Halbturn
De middeleeuwse bedevaartkerk werd in de periode der Turkse invallen verwoest. De huidige, barokke kerk, met een door twee torens bekroonde façade, werd in opdracht van Paul Esterházy gebouwd, als dank voor zijn verheffing tot prins. De kerk met pilasters is van de hand van Italiaanse kunstenaars: architect was Francesco Martinelli, het rijke, kleurige stucwerk is van Pietro A. Conti, de fresco's zijn van Luca A. Columba.
Op het weelderige hoogaltaar staat een naar barok gebruik
geklede gotische Mariasculptuur. Volgens de overlevering zou echter deze sculptuur in de plaats zijn gekomen van het olieverfschilderij Maria lactans , thans in het zijaltaar links. Altaren, kansel, orgel en de monumentale priesterzetel geven te samen een harmonisch beeld van feestelijke, barokke inrichting. Zeer sfeervol is het monnikenkoor op de orgeltribune, met beschilderd, uit hout gesneden koorgestoelte. Sleutel bij het franciscanenklooster (tel. 02172-2224).
De calvarieberg, naast de kerk, is ongewoon van aanleg: langs de Jeruzalemberg, een kunstmatig aangelegde ronde heuvel, leiden de kruiswegstaties slakke
nhuisvormig omhoog.

Heiligenbrunn post Strem 7522 - Burgenland
KeIlerviertel
Het zgn. Kelderkwartier
is een uit de 18de eeuw stammend cultuurlandschap dat aandoet als een openluchtmuseum. De naam 'Kelder' is niet letterlijk te nemen: het gaat niet om onderaardse ruimten, maar om huisjes gebouwd tegen de hellingen van wijnbergen. De schitterende omgeving, met talrijke mooie, oude bomen, kastanjes, eiken, linden, en ook fruitbomen, maakt het begrijpelijk dat dit gebied, zowel onder de hoede valt van Monumentenzorg als van die van Natuurbescherming.
De zgn. kelders zijn authentieke, houten 'blokhutten',
met witgekalkte balkenmuren, die met leem zijn dichtgesmeerd. Vaak hebben zij nog de oorspronkelijke strodaken, die zowel bij hitte als bij kou bescherming boden. De meeste van deze karakteristieke huisjes hebben twee vertrekken: in het ene werd de wijn geperst en het andere deed dienst als 'Stüberl'
, woonvertrek. De wijnbouw wordt al sedert de 12de eeuw in dit gebied beoefend. De fruitige, zeer zuivere zelfvervaardigde wijn, 'Uhudler' genoemd, is hier de feestdrank bij uitstek. Het KeIlerviertel is altijd vrij toegankelijk. Inlichtingen over bezichtiging van de huisjes met de oude wijn
persen geeft de gemeente: tel. 03324281

Illmitz 7142 - Burgenland
Illmitz ligt in de zgn. Seewinkel; door de grenscorrectie van 1921, waardoor Ödenburg bij Hongarije kwam, ontstond in het zuidoosten van de Neusiedlersee een gebied dat in het zuiden en oosten begrensd wordt door Hongarije, in het westen door het meer en dat alleen maar vanuit het noorden toegankelijk is. Geografisch hoort het gebied al tot het poestalandschap van Oost Europa. Het bijzondere van deze
streek is de enorme hoeveelheid kleine, tot zeer kleine zoutmeren, die 'Lacken' genoemd worden. De belangrijkste zijn tot beschermd natuurgebied verklaard.
Dorpsgebouwen
Er zijn twee karakteristieke dorpsgebouwen : een met riet gedekte Kreuzscheune
, schuur, en de Floriani-Hof. De façade van laatstgenoemd gebouw, met de barokke gevel en het rieten dak, behoort tot de mooiste in het genre.

Omgeving
Apetlon
, 3 km ten zuiden van Illmitz: Burgenland
vanuit Apetlon bereikt men na enkele km in oostelijke richting het natuurpark van de 'Lange Lacke'. Houten waterputten en een primitieve rieten hut zoals de herders die als tijdelijk onderkomen bouwden, geven een merkwaardige bekoring aan dit heel eigensoortig cultuurlandschap.

Kobersdorf 7332 - Burgenland
Kasteel
Deze prachtige, schilderachtige waterburcht wordt op kaarten veelal met het tekentje 'ruïne' aangegeven. Inderdaad zou dit door oorlogshandelingen sterk gehavende bouwwerk aan de ondergang zijn prijsgegeven, als de architecte Bolldorf-Reitstätter zich er niet over had ontfermd. Zij kocht de burcht en redde haar, daarbij kosten noch moeite sparend. Het gebouw is geheel omgeven door een gracht. Bepalend voor het exterieur zijn machtige ronde torens, renaissancevensters en een barbacane, die de toegang tot het hoofdportaal beschermt. De bezoeker treedt binnen in een sfeervolle binnenhof met arcaden. De kerk, rijkelijk voorzien van 17de-eeuws stucwerk, ligt op het voormalige toernooiveld. Bij de restauratiewerkzaamheden kwam een gotisch portaal aan het licht. Op de binnenplaats worden toneel- en concertuitvoeringen gegeven.
Omgeving
Stoob
, Burgenland, ca. 7 km ten zuiden van Kobersdorf:
bergkerk
, 13de eeuw; bekend als pottenbakkerscentrum.
Het plaatsje werd in 1170 tot markt verheven. In de 18de eeuw werd er steenkool ontdekt. De mijnbouw heeft sedertdien de ontwikkeling van Köflach krachtig beïnvloed.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk