REIMS, Reims ligt in het departement Marne,  aan de Vesle en aan het Aisne–Marnekanaal. Reims was met ongeveer 80000 inwoners al aan het begin van de 3de eeuw een van de grootste Gallo­Romeinse steden. In de middeleeuwen bloeide de stad dank zij haar lakenhandel en zij werd in de 18de/l9de eeuw over de hele wereld beroemd door haar uitstekende champagne.
Naar overzicht regio
Champagne-Ardenne.  
Naar stedenlijst Frankrijk. Naar regiokaart Frankrijk. Naar uw accommodatie!

    

Omgeving van Reims. Foto: Henk Griffioen, Assen
Een deel van de geschiedenis van Frankrijk is in de geschiedenis van Reims vertegenwoordigd. In 496 werd Clovis hier door aartsbisschop Saint­Remi gedoopt. Bijna alle Franse koningen werden in de kathedraal van Reims gezalfd; de bekendste zalving is wel die van Karel VII geweest, in aanwezigheid van Jeanne d'Arc. In de Eerste Wereldoorlog werd de stad bijna geheel verwoest. Na haar wederopbouw werd zij een moderne metropool. Desondanks bleven in Reims talrijke sporen uit de Romeinse tijd bewaard.
Aan de noordelijke ingang van de stad
 

de Porte de Mars, een 13,5 m hoge triomfboog, 3de eeuw; voorts opgravingen op de Place du Forum, 2de eeuw, waarschijnlijk grote goederenopslagplaatsen. Uit een latere periode zijn nog meer mooie gebouwen te vinden; het gotische huis van de graven van Champagne, 13de eeuw; het Hôtel de la Salle, 1545, met een mooie Salle à la belle façade; het Stadhuis, 17de eeuw, met zijn elegante van zuilen voorziene façade en de uniform geconcipieerde Place Royale, waar zich vele huizen met booggalerijen bevinden.

Reims, kathedraalKathedraal Notre-Dame Zie:
Afbeeldingen van kathedraal notre dame reims 
De grote kathedraal is een symbool van middeleeuwse vroomheid. De bouw werd in 1211 begonnen en in de 14de eeuw voltooid, met uitzondering van de torens, die pas in de 15de eeuw werden toegevoegd. Door de bombardementen van 1914 werd de kathedraal zwaar beschadigd. Dank zij de statisch juiste constructie en de robuuste materialen stortte het gebouw niet geheel in en kon het met een grondige restauratie worden hersteld.
Bijzonder harmonisch en evenwichtig is de hoofdgevel
aan de westzijde van de kathedraal, die met de twee torens de portalen en de daarachter liggende voorhallen omvat. Het middelpunt, bekroond door het prachtige roosvenster, is de op 50 m hoogte geplaatste koningsgalerij - een lange reeks stenen beelden. Een meesterwerk op zichzelf is het onderste gedeelte van de gevel: portalen met rijke sculptuur in de bogen, evenals in de vijf daarboven staande wimbergen.

Het hoofdportaal
 
verheerlijkt het leven van de maagd Maria. Mooie, voor een deel op de oudheid geïnspireerde beelden geven de visitatie, de annunciatie en de kroning van Maria weer. Het rechterportaal toont Christus met al degenen die zijn komst voorspelden. Het linkerportaal stelt de kruisiging van Christus voor, omgeven door heiligen en martelaren.
Aan de zijde van de onthoofde heilige Nicaise
staat een beschermengel, wiens vriendelijke, glimlachende gezicht hem de naam 'Ange au sourire' gaf. Hij is, evenals de engel van de annunciatie in het hoofdportaal, ontstaan in de École Champenoise, die in de 13de eeuw bijzonder fraaie kunstwerken maakte en een eigen stijl ontwikkelde: jonge mensen, bijvoor­beeld, werden eenvoudig, subtiel en vooral sereen uitgebeeld.

De Notre-Dame van Reims heeft de bijnaam 'Cathédrale des anges'
 
gekregen, want niet alleen in de portalen, maar overal zijn engelfiguren te vinden: op de steunberen en zelfs op de spits van een torentje uit de 16de eeuw.
In het portaal
van de noordelijke transeptarm bevindt zich in het timpaan een madonnafiguur, die in tegenstelling tot de andere figuren een menselijke en moederlijke indruk maakt. De zijgevels en het hele koorcomplex, met vijf kapellen, zijn opvallende exponenten van de gotische bouwkunst.

De afmetingen van het interieur
 
zijn in overeenstemming met de grote betekenis van de kathedraal: 138 m lang en bijna 38 m hoog. De wanden zijn geleed in drie verdiepingen: boven een rij hoge arcaden loopt een blind triforium en daarboven is de lichtbeuk. Men lette op de fraaie geleding van het reusachtige schip met zijn zuilen, spitsbogen en gotische gewelven.
Aandacht verdient de binnenzijde
van de westgevel met het roosvenster, dat door ongeveer 50 staande figuren in nissen omgeven is, midden 13de eeuw. Veel van de andere vensters, 13de en l4de eeuw, werden door Jacques Simon gerestaureerd en met eigentijdse werken verrijkt, bijv. het Vitrail du Champagne, 1954. Opvallend zijn de glazen van Marc Chagall.

Palais du Tau
 
Direct naast de kathedraal bevindt zich het voormalige aartsbisschoppelijke paleis waar de koningen van Frankrijk tijdens de kroningsfestiviteiten verbleven. De indrukwekkende Paleiskapel uit de 13de eeuw herinnert aan de Sainte Chapelle in Parijs. Zij is gebouwd in twee verdiepingen.
Zeer bezienswaardig is de gotische Salle du Tau uit 1507.
Deze zaal vormde de plechtige entourage voor de feestelijkheden die op de Koninklijke zalving volgden. Na 1918 werd deze zaal weer opgebouwd. Een schoorsteen van enorme afmetingen uit het oorspronkelijke gebouw, 1498, is bewaard gebleven.

Het aartsbisschoppelijke paleis bevat tegenwoordig het museum
 
van de kathedraal: hier vindt men verscheidene beelden die uit de kathedraal verwijderd zijn. Bovendien zijn er kostbare tapijten uit Atrecht, 15de eeuw, die in sprekende voorstellingen de geschiedenis van de sterke koning Clovis vertellen. Behalve een aantal reliekschrijnen uit verschillende eeuwen, mooi emailwerk en kostbare stenen, is het waardevolle gouden zalfvat tentoongesteld, eind 12de eeuw.

Basiliek Saint-Remi. Zie: Afbeeldingen van basiliek saint remi reims 
Deze machtige voormalige abdijkerk werd in de loop van de 11de en 12de eeuw gebouwd op het graf van de bisschop van Reims, de heilige Remi, die in de 6de eeuw leefde en door het volk hoog vereerd werd. In de Eerste Wereldoorlog werd de kerk zwaar beschadigd. Bij de restauratie heeft men ernaar gestreefd de basiliek in zijn oorspronkelijke vorm op te bouwen, zodat de harmonie tussen Romaans en gotiek behouden bleef.
De verschillende bouwstijlen van deze basiliek
zijn vooral aan het uitwendige herkenbaar: de machtige westelijke façade is Romaans van oorsprong. Het westelijk portaal wordt begrensd door de beelden van de heilige Remi en de heilige Petrus, die op Gallo-Romeinse zuilen staan. Twee vierkante torens, waarvan de spitsen met leistenen zijn afgedekt, domineren de façade.

De zuidelijke toren dateert uit de 11de eeuw
 

en is de enige originele. Het halfcirkelvormige koor laat gotische aanzetten zien en is waarschijnlijk het oudste gotische gedeelte van de kerk. De steunberen zijn glad, zelfs bijna plomp. De gevel van de zuidelijke transeptarm daarentegen is al geheel in de elegante flamboyante stijl van de Franse late gotiek opgetrokken, 1490-1515.
De buitengewone lengte van het schip,
bijna 122 m, wordt nog geaccentueerd doordat het uitgesproken smal is. Een en ander wordt versterkt door een fraaie lichtkroon hoog boven in het gewelf; 96 lichtbronnen symboliseren de leeftijd van de heilige Remi.

De Romaanse structuur van het schip
 

is te herkennen aan de ronde scheibogen met de grote daarboven gelegen galerijen. Het gewelf met de spitsbogen, rustend op bundelpijlers, werd pas in de 12de eeuw gebouwd. In het koor worden de pracht en het architectonisch kunnen van de gotiek goed zichtbaar: ook hier de vier verdiepingen en vijf straalkapellen.
Een reeks elegante zuilen scheidt de kapellen van de omgang.
Dit gedeelte van de kerk is bijzonder indrukwekkend doordat het door de talrijke vensters hel verlicht wordt. Enkele glazen dateren nog uit de 12de eeuw. Achter het hoogaltaar bevindt zich het mausoleum van de heilige Remi, dat versierd is met beelden uit de 17de eeuw. In een kapel van de rechtertranseptarm ligt een heilig graf, bestaande uit acht zeer sprekende figuren uit 1531.

Abdij Saint-Remi
 

De kloostergebouwen, 12de - 13de eeuw, vormen een bijzonder architectonisch complex en zijn tegen de kerk aangebouwd. Zij werden in de 17de en de 18de eeuw gerestaureerd. In de kapittelzaal is een historisch museum ingericht, waar o.a. mooie kapitelen uit de 12de eeuwen delen van de waardevolle kerkschat van Saint-Remi te zien zijn.
Andere sacrale gebouwen
Achter de apsis van de Saint-Remi
ligt een park met de ruïnes van de vroeger zo belangrijke kerk Saint-Julien.

De kerk Saint-Jacques,
 

1190, een van de oudste sacrale gebouwen van Reims, werd in de 13de, 14de en 16de eeuw verbouwd; zij is van mooie eigentijdse vensters voorzien.

De basiliek Sainte­Clotilde
,
 

met een opvallende koepel, dateert uit het eind van de 19de eeuw. De kapel Foujita, geconcipieerd en ingericht door de Japanse kunstenaar Foujita, is versierd met mooie vensters en gestileerde fresco's die zijn verering voor het christendom moeten uitdrukken.

Musée des Beaux Arts
 

In de voormalige abdij Saint-Denis bevindt zich een van de grootste musea van Frankrijk met een indrukwekkende schilderijenverzameling: Cranach, Philippe de Champaigne, Nicolas Poussin, de gebr. Le Nain, Fragonard, De Lacroix en ongeveer 20 schilderijen van Corot; bovendien vroege impressionisten, zoals Jongkind en Boudin, en impressionisten als Pissarro, Sisley en Renoir.

Musée du Vieux-Reims
 

Het museum, dat is ondergebracht in het Hôtel Le Vergeur, 13de eeuw, is een afspiegeling van de architectuurgeschiedenis van de stad. Op het binnenhof vindt men een interessante fries met voorstellingen van veldslagen; in het interieur een mooie gotische zaal, 13de eeuw, o.a. met kopergravuren van Dürer, de Apocalypse en de Grande Passion.

Carnegie-bibliotheek
 

Een door een Amerikaan gesticht, na de oorlog opnieuw opgetrokken gebouw. In deze interessante stadsbibliotheek bevinden zich zeldzame manuscripten, gedeeltelijk uit de l0de en de 11 de eeuw, incunabelen, mooie kopergravuren, alsmede werken van beroemde karikaturisten, bijvoorbeeld Daumier.

Office de Tourisme:
  12, boulevard du Général Leclerc  -  51100   REIMS   -  Tel: 33 (0) 3 26 77 45 00   -  Fax: 33 (0) 3 26 77 45 19  - Internet:
http://www.tourisme.fr/reims   |   Marie de Reims: www.ville-reims.com/  -  E-mail: tourismreims@netvia.com   /  Reimspromotion@netvia.com

Informatie
 

*  Plan Guide REIMS, Fr. en Eng. bevat ook nog veel informatie.
*  Dan zijn er nog de volgende duidelijke folders, Eng beschikbaar: Reims, Saint-Remi Museum; Fort de la Pompelle Museum; Le Vergeur Museum-Mansion; The Museum of the Surrender; Planetarium, Everuone can reach for the sky en Reims-champagne Car Museum.
*  De folder Office de Tourisme de Reims, is interessant omdat achter in een invulpagina staat voor aan vragen van informatie of voor reserveren etc..
*  U kunt ook via internet folders bestellen

Cathédrale Notre-Dame of Notre-Dame Cathedral  
A masterpiece of Gothic art, the Cathedral of Our Lady was started in 1211. It was the cathedral of coronations for French kings in memory of the baptism of Clovis by Saint Remi, probably on Christmas Day 498. The left portal on the west front carries the famous Smiling Angel statue.

** Uw accommodatie  
in Frankrijk kunt U goed boeken via
Hotels/Appartementen/Frankrijk. Er zijn meer dan
20.000 accommodaties online boekbaar. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, uw taal wordt altijd gesproken! 

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets