MAGDEBURG: Toppers: De gotische Keizerdom - Het klooster Unser Lieben Frauen - Het Hundertwasser-huis, de 'groene citadel van Magdeburg' - De waterkruising Magdeburg - Het Cultuurhistorisch Museum.
Hoofdstad van de deelstaat Saksen-Anhalt.
Naar kaart met de deelstaten. Naar stedenlijst Duitsland. Naar uw accommodatie!

Booking.com

Maagdenburg werd in 1005 voor het eerst in de annalen genoemd 
en verrast na een 1200-jarige bewogen geschiedenis met een enorme verscheidenheid. Even afwisselend als de afgelopen 12 eeuwen zijn in het jaar 2005 ook de evenementen naar aanleiding van het jubileum van deze moderne stad met haar groots verleden.

Magdeburg bij avondMaagdenburg ligt aan het middendeel van de Elbe.
 
De stad met een meer dan duizendjarige historie bezit een van de grootste binnenhavens van Duitsland. Ten tijde van Karel de Grote beschermde een burcht de overgang van verschillende belangrijke handelsroutes over de Elbe. In 1005 wordt de stad voor het eerst genoemd. Otto I stichtte in 937 het Moritzklooster (Mauritiusklooster ) op de Domhügel, dat in 968 in een domstift werd veranderd en geestelijk middelpunt van het oosten werd. In de tijd van aartsbisschop Wichmann (1152-1192) viel de eerste bloeitijd. In 1188 werd Maagdenburg stadsrechten verleend die een voorbeeld waren voor de talloze steden in de omgeving.

Bezienswaardigheden
 
Toppers: De gotische Keizerdom - Het klooster Unser Lieben Frauen - Het Hundertwasser-huis, de 'groene citadel van Magdeburg' - De waterkruising Magdeburg - Het Cultuurhistorisch Museum

Tot het cultureel erfgoed en de historisch belangrijke gebouwen behoort de Dom te Magdeburg.
 
Het is de eerste gotische kathedraal op Duits grondgebied en de grafstede van keizer Otto de Grote. Het oudste gebouw van de stad en tevens de 'parel' van de Romaanse Route is het klooster Unser Lieben Frauen. Nieuwe attracties zijn de waterkruising Magdeburg met de langste kanaalbrug van Europa en de 'groene citadel van Magdeburg'. Het wereldwijd laatste Hundertwasser-huis zal eind 2005 zijn voltooid. Reeds sinds juli 2004 kan men zich in het kader van een rondleiding uitvoerig over het project laten informeren.

Dom van Magdeburg, eerste gotische kathedraal van DuitslandDom St. Mauritius und St. Katharina,
  
Domhügel van de in 1207 afgebrande Ottoonse dom, waaraan in 955 was begon­nen, zijn nog (ZO van het koor) resten van een crypte, in het koor Romeinse marmeren zuilen en de kelderverdiepingen van twee oosttorens bewaard gebleven. De eerste steen voor de gotische nieuwbouw, het eerste naar het Franse kathedraalschema geconcipieerde bouwwerk in Duitsland, werd in 1209 door aartsbisschop Albrecht II gelegd. Tot zijn voltooiing, het gereedkomen van de westfaçade in 1520, gingen 311 jaren voorbij. In circa 1240 stond het koor, het eerste met omgang en kapellenkrans in Duitsland. Aansluitend werden het transept en het driebeukige schip gebouwd. In 1363 werd de dom gewijd. In 1477 begon men met het westwerk, dat o.m. bestaat uit het rijke westportaal, door een standbeeld van keizer Otto I gesierd, en twee torens met octogonale opbouwen gedrongen spitshelmen. Het traliewerk tussen de torens ontstond vermoedelijk naar het voorbeeld van de dom van Straatsburg.

Magdeburg, romaanse Unser Lieben FrauenKloster Unser Lieben Frauen, Regierungsstr. 4-6
 
Een van de belangrijkste romaanse bouwwerken op Duitse bodem. De kerk van het voormalige premonstratenzerklooster ontstond in twee fasen: de oostelijke delen en het schip dateren uit de tweede helft van de 11 de eeuw. Het westwerk, bestaande uit een vierkant torenhuis, dat door twee ronde torens wordt geflankeerd, werd in 1129-1160 gebouwd. Deze driedeling diende alle kerken in het Maagdenburgse gebied tot voorbeeld. Eveneens in 1129 ,werd met de bouw van de driebeukige crypte begonnen. De kerk wordt tegenwoordig als concertzaal gebruikt. Ten noorden van de kerk liggen de romaanse kloostergebouwen uit de eerste helft van de 12de eeuw: kruisgang, bronnenhuis, refectorium met tongewelf, driebeukige kapel en zomerrefectorium. Museum.

Nikolaikirche, Nikolaiplatz
 
De een beukige zaalkerk met dubbele galerijen en tongewelf met cassetten werd in 1821-1824 naar ontwerp van KF. Schinkel in classicistische vormen gebouwd. Het halfronde koor wordt door twee torens geflankeerd.

Maagdenburg, parochiekerk St. Petri, Maria-Magdalenakapel en WallonerkircheParochiekerk St. Petri, Neustädter Str.
 
De driebeukige laatgotische hallenkerk, 15de eeuw, met romaanse westtoren (12de eeuw) brandde in 1945 uit. Inmiddels herbouwd. Vlakbij staat de kleine hooggotische Maria-Magdalenakapel.

Halle an der Buttergasse, Alter Markt
 
Bij opruimingswerkzaamheden in 1948 werd de kelderverdieping van een middeleeuws gilde- of warenhuis blootgelegd. Het betrof hier een vierbeukige laatromaanse hal uit ca. 1200, met een lengte van ca. 30 m en een breedte van ca. 15 m. De hal was met puin uit de Dertigjarige Oorlog dichtgegooid en daarna was er overheen gebouwd. Tegenwoordig bevindt zich hier een restaurant (Weinkeller Buttergasse)

Kloster-Berge-Garten, Steubenallee
 
De voormalige tuin van het verwoeste klooster Berge werd in 1823-1825 door de befaamde landschapsarchitect Peter Joseph Lenné aangelegd. Het genootschapshuis van twee verdiepingen werd in 1825-1829 naar een ontwerp van KF. Schinkel gebouwd.Kulturpark Rotehorn
 
Het 200 ha grote landschapspark op een Elbe-eiland werd in 1872 aangelegd. De architectuur werd voor de Duitse Theatertentoonstelling in 1927 gebouwd. Johannes Göderitz ontwierp de Stadthalle; de uitkijktoren en de monumentale Pferdetor zijn van Albin Müller.

Lukasturm, Dimitroff-Allee
 
De 22 m hoge toren uit de 15de eeuw was ooit de NO hoekpijler van de stadsverdediging. Van hieruit drongen op 10 mei 1631 de keizerlijke troepen onder Tilly en Pappenheim de stad binnen.

Maxim-Gorki- Theater, Universitäts-Platz
 
Het Grosse Haus der Städtischen Bühnen staat aan het einde van de Karl-Marx-Str. Voor de Tweede Wereldoorlog was deze als Breiter Weg een van de mooiste barokstraten in Duitsland. Bewaard gebleven zijn thans alleen nog de twee woonhuizen Karl­Marx-Str. 178 en 179 uit 1728. Het beeld van de straat wordt tegenwoordig door architectuur uit de jaren zestig bepaald.

Raadhuis, Alter Markt
 
Het bouwwerk van twee verdiepingen verrees in de jaren 1691-1698 op de plaats van een tweebeukige laatromaanse hal. De zaal uit de eerste helft van de 13de eeuw behoorde vermoedelijk oorspronkelijk het bontwerkers gilde. In de raadhuistoren bevindt zich een klokkenspel met 47 bronzen klokken. De bronzen deur van het raadhuis is een schepping van Heinrich Apel uit 1970. Onder een baldakijn uit 1651 staat voor het raadhuis de bronzen kopie van de Magdeburger Reiter, een monumentaal ruiterstandbeeld uit ca.  1240. Het origineel bevindt zich in het Kulturhistorisches Museum. Het beeld is een directe navolging van de Bamberger Reiter.

Kulturhistorisches Museum, Otto-v.­Guericke-Str. 68-73
 
Het museum werd in 1906 opgericht, en herbergt veelzijdige verzamelingen: middeleeuwse sculpturen, o.m. de Magdeburger Reiter; Oudduitse schilderkunst; Duitse schilderkunst uit de 19de en de 20ste eeuw; grafiek en tekeningen; pre- en protohistorie; geschiedenis van de techniek. Hier bevinden zich o.m. kopieën van de door Otto v. Guericke geconstrueerde luchtpomp en de Maagdenburger halve bollen; stoommachines uit de 19de eeuw, een stoomlocomotief uit 1862 en het in 1908 door de Maagdenburgse luchtvaartpionier Hans Grade gebouwde vliegtuig.

Kunst en cultuur
 
Opera's, operettes, klassiek of modern toneel of contemporaine binnen- en buitenlandse dramatiek - het Theater Magdeburg presenteert zich op een hoog artistiek niveau. Het Poppentheater Magdeburg behoort tot de meest succesvolle theaters van zijn soort in Duitsland. Met klassieke sprookjes of hedendaagse dramatiek weet het zowel grote alsook kleine gasten te enthousiasmeren. 'Magdeburg Open Air' biedt daarnaast in de zomermaanden met attractieve openluchtevenementen een gevarieerd programma voor jong en oud.

Musea
 
Tot de belangrijke musea behoort behalve het kunstmuseum in het klooster Unser Lieben Frauen ook het Cultuurhistorisch Museum als herdenkingsplaats voor keizer Otto de Grote, die Europa in de vroege Middeleeuwen mede gestalte heeft gegeven. Niet minder spannend is de toren Jahrtausendturm in het Elbauenpark met een interactieve tentoonstelling over 6000 jaar geschiedenis van de wetenschap en techniek.

Parken en plantsoenen
 
In een van de groenste steden van Duitsland vormen de rond 20, deels historische parken en tuinen attractieve en inspirerende oasen voor ontspanning. Behalve in het stadspark Rotehorn, een van de fraaist gelegen Engelse landschapsparken in Duitsland, kunt u ook in het Elbauenpark of het Herrenkrug-Park met zijn oeroude bomen in heerlijke omgeving weer 'bijtanken'.

Magdeburg, groene citadel van kunstenaar HundertwasserDe groene citadel van Magdeburg, het Hundertwasser project voor Magdeburg 
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Saksen-Anhalts hoofdstad Magdeburg. die zich met hoogspanning op het feest jaar 2005 voorbereidde, kreeg een Hundertwasserhuis en daarmee een nieuwe toeristische bestemming in Magdeburg.  De Groene Citadel met bijna 5000 m' oppervlakte is gebouwd in het centrum van Magdeburg. In een uniek architectonisch ensemble van bouwerken uit verschillende architectuurperiodes is het Hundertwasserhuis uitstekend tot zijn recht gekomen en met de haar individuele vormgeving van levens- en belevings­ruimten, bezoekers en bewoners van Magdeburg fascineren. Op de eerste verdieping bevinden zich een hotel met 41 kamers, een kinderopvang en kantoren. Vanaf de tweede verdieping begint het woongedeelte met 55 individueel vormgegeven appartementen. Met een Hundertwasser Galerie heeft het huis iets heel bijzonders op de begane grond.
Naast een kunstwinkel en de documentatie over de bouw
 
van het Hundertwasserhuis bevinden zich hier ook originele werken van Hundertwasser die zeker een dicussie over het veelzijdige oeuvre van Hundertwasser zullen doen ontstaan. Deze combinatie van drie bestemmingen is uniek in de wereld.
Op 3. oktober 2005, toen Magdeburg zijn 1200­jarig bestaan vierde, werd de Groene Citadel aan het publiek voorgesteld.

Aanrijroute: Per trein: Magdeburg Hbf (CS): ICE-/IC-aansluitingen  -  Autosnelwegen: A2, A14  -  Luchthavens: Magdeburg, Berlijn, Hannover, Halle/Leipzig
Tourist-Information Magdeburg

Ernst-Reuter-Allee 12, 39104 Magdeburg
Tel.: +49 (0) 3 91 / 1 94 33   - 
Fax: +49 (0) 3 91 / 540 49 30
E-mail: info@magdeburg-tourist.de  -  Internet: www.magdeburg-tourist.de

Omgeving
Gross-Ottersleben, 8 km ZW 
De driebeukige laatgotische hallenkerk werd in het midden van de 16de eeuw gebouwd. Zij heeft een vroeggotisch koor en een romaanse westtoren. De inrichting bestaat o.m. uit een kruisigingreliëf uit 1510 en een altaar uit 1704. De dorpskerk van Klein-Ottersleben dateert uit de 12de eeuw, maar werd meermaals verbouwd.

Rothensee, 14 km N
 
De scheepslift, in 1938 voltooid, verbindt de Elbe met het 16 m hoger gelegen Mittellandkanaal. De schepen overbruggen het niveauverschil in 12 m brede en 85 m lange troggen.

Schönebeck, 18 km ZO  
 De plaats, voor het eerst als stad genoemd in 1223, behoort sinds 1352 tot het aartsbisdom Maagdenburg. De St. Jakobi is een in de kern vroeggotische basilica uit de tweede helft van de 13de eeuw. Zij werd enige malen veranderd. Het westwerk bestaat uit twee torens met barokke helmen uit 1753. De St. Johannis in de wijk Bad Salzelmen werd in 1519 voltooid. De rijkversierde bakstenen voorhal aan de noordkant dateert uit 1487. In het Kreismuseum (Pfännerstr. 41) worden de pre- en protohistorie van de streek, de geschiedenis van de zoutwinning in Schönebeck en de geschiedenis van de Elbescheepvaart gedocumenteerd. Het gradeerhuis in het kuurpark, waarin het zouthoudende water door verdamping wordt geconcentreerd, werd in 1765 ge­bouwd. Het had oorspronkelijk een lengte van 1837 m. Bewaard gebleven is nog ca. 350 m. De nabijgelegen zoutwatertoren dateert uit 1776. Accommodatie: Booking.Schönebeck , 3 Hotels.   

** Uw accommodatie in Magdeburg kunt u goed boeken via: Hotels/Appartementen/Magdeburg

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” of kies direct:

 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets   

Booking.com