ROESELARE, naar provincie West-Vlaanderen. Roeselare neemt in West-Vlaanderen een aparte plaats in. Naast kunstvolle cultuurhistorische monumenten, heeft Roeselare een eigen gelaat en een nijverige en olijke bevolking, uitgebeeld in het koperen beeld 'PEEGIE VAM ROESELARE'. Enig is het gezellig marktplein, omzoomd door groen en bloemen en belommerd door boomkruinen en kleurrijke zonneschermen van uitnodigende terrasjes.
Naar stedenlijst België / Luxemburg, naar provincie kaart Belg./Lux.
 Naar uw accommodatie.

     
     
Roeselare is het gonzend hart van commerciële activiteiten:
winkelstraten en -centra met een rijk gevarieerd aanbod; jaarlijkse Batjesfeesten; Jaarbeurs; Land- en Tuinbouwsalon; vrijetijdsbeurzen; wekelijkse dinsdagmarkt; jaar- en feestmarkten en een haven vol bedrijvigheid.

In Roeselare liggen nog enkele herinneringen aan de grote Rodenbachfamilie opgeborgen.  
Albrecht Rodenbach is er het boegbeeld van; het Rodenbachbier de culinaire propagandist. Er zijn tal van recreatie­mogelijkheden zoals het provinciaal Domein Sterrebos, de uitgebreide sportaccommodaties, de toeristische Albrecht Rodenbachroute, het Nationaal Wielermuseum, de wandel- en fietsroutes. . . Roeselare, een sfeer van 'uit en toch thuis zijn'.
Roeselare, een stad om van te houden. . .Roeselare, méér dan 't hart van West-Vlaanderen!

Grote markt  
In het midden van de Grote Markt stond tot 1704 de stadshalle en belfort, waarvan het grondplan is uitgetekend in de kasseien van het parkeergedeelte. Aan de oostkant vindt men de gotische 16de eeuwse trapgevel van het Klooster der Grauwzusters-Franciscanessen; aan de zuidkant het stadhuis in Lodewijk XV-stijl en de nieuwe vleugel (1925), geïnspireerd op de middeleeuwse stads halle met belforttoren. Boven de puntgevels van de handelshuizen aan de westkant waakt de stoere Sint­Michielstoren, die om het kwartier zijn beiaardklanken over het bezige stadscentrum galmt.

Het Stadhuis, Grote Markt.  
Het 'Oud Stadhuis' in Lodewijk XV-stijl is een prachtig voorbeeld van de 18de eeuwse bouwkunst en een bezoek overwaard. Het werd in 1769-1771 gebouwd. Hoog op het fronton in de puntgevel prijkt het wapenschild van Karel Theodor (1724-1799), hertog van Neuburg, keurvorst van Beieren, paltsgraaf van de Rijn, en heer van het Land van Wijnendaele en van de stad Roeselare. In de trouwzaal beneden, (de vroegere 'schepenzaal') is de galerij van de geschilderde portretten van Roeselaarse burgemeesters van 1830 tot heden ondergebracht.
Op de eerste verdieping bevinden zich de gemeenteraadszaal en de conferentiezaal.
De gemeenteraadszaal is gerenoveerd en heringericht in stijl Lodewijk XV Daar hangen geschilderde portretten van bekende historische figuren die met Roeselare verbonden zijn. Op de vestibule staan enkele beelden en hangen heel wat schilderijen van plaatselijke kunstenaars, naast het kunstig, gerestaureerd 17de eeuws wandtapijt 'Het wijze oordeel van Koning Salomon'. Een wand van de conferentiezaal is beschilderd met een reconstructie van een stadsplan uit de 17 de eeuw. Een andere met een historisch tafereel, dat de opening van de jaarmarkt in 1552 voorstelt.

Nationaal Wielermuseum, Polenplein 15  
In de lokalen van het vroegere brandweer arsenaal met typische gevel in Vlaamse stijl (1903). Het museum biedt een overzicht vanaf zijn ontstaan tot heden, schenkt aandacht aan de bijhorende attributen en belicht daarnaast ook de beroeps-, kinder- en wielrennerfietsen.

Klein Seminarie, Zuidstraat 25  
In 1634 kwamen de paters Augustijnen uit Gent zich te Roeselare vestigen; zij bouwden er een kapel, een klooster en een school. Tussen 1725-1735 barokke Augustijnenkerk aan de Zuidstraat gebouwd. In het fronton van de voorgevel van de fiets prijkt het wapenschild van Johann- Wilhelm (1658-1716),  1 hertog van Neuburg en heer van Roeselare en het beeld van 'O L V van Troost' door Karel Dupon.

Sedert de Napoleontische tijd is aldaar een bisschoppelijk Klein Seminarie gevestigd   
dat in de 19de eeuw vermaardheid verwierf door drie West-Vlaamse voormannen van de Vlaamse Beweging: Guido Gezelle (borstbeeld door Jules Lagae in de dreef), Hugo Verriest en Albrecht Rodenbach. In 1875 had er de de "Groote Stooringe" plaats, een studentenrevolte die in heel: Vlaanderen de Blauwvoeterie veroorzaakte (gedenkteken 'De Blauwvoet (1980) op de 'historische' speelplaats). ~

St. MichielskerkSint Michielskerk, St-Michielsplein.  
De oudste sporen ervan dateren uit de Middeleeuwen; tot 1872 bleef zij de enige parochiekerk te Roeselare. In 1488 legde de stadsbrand deze kerk grotendeels in puin. Op last van Filips van Klee (1456-1529), heer van Roeselare, werd de kerk heropgericht tussen 1497 en 1504 in laat gotische stijl. De monumentale toren dateert uit 1504 1 en was oorspronkelijk spits. In januari 1735 waaide de spitse torennaald om; zij werd dan ook door een klokvormige bekapping vervangen.
Het interieur bevat belangrijke kunstwerken. De kunstvolle barokke predikstoel (17de eeuw) stelt het Bijbelse verhaal van de wijngaard van Nabot voor. Er is merkwaardig houtsnijwerk en beeldhouwwerk, schilderijen van  o.m. Jacob van Oost, Jan Janssens, Otto Venius, school van Van Dijck, Bernard Mioen, Désiré Mergaert, Ferdinand Callebert. In 1999 kreeg het praalgraf van Jan Van Kleef en Johanna van Lichtervelde terug een plaats in de Sint-Michielskerk. Toen rond 1850 de kerkfabriek besliste de Sint-Michielskerk te verruimen, besliste men het praalgraf te verwijderen. Via een omweg kwam het terecht in het museum van de Sint-Baafsabdij te Gent. Na jarenlange onderhandelingen onder impuls van het Peegiecomité kreeg het praalgraf zijn oorspronkelijke plaats terug in de Sint­Michielskerk. In 2004 werd het praalgraf volledig gerestaureerd. De kerk bezit één van de grootste orgels van West- Vlaanderen.

In de toren bevindt zich het Klokkentorenmuseum.  
Verdeeld over twaalf verdiepingen bevinden zich klokken waaronder 2 beiaarden (15 en 49 klokken), 4 luidklokken, 4 'historische klokken' en een torenuurwerk met een voorslag bestaande uit 5 klokken. Doorheen de verschillende verdiepingen wordt het boeiende verhaal verteld van de geschiedenis van de klok.

Standbeeld Peegie, Botermarkt  
Is gemaakt door Jef Claerhout. Het werd onthuld in september 1982. Het stelt Peegie voor, zijn laatste doos schoensmeer aanprijzend, terwijl in de zakken van zijn broek nog twee reservedozen voorradig zijn. De tekst op de voet van het beeld zelf is tekenend voor de schalksheid en commerciële geest van de Roeselaarnaars.
Bij volkse gelegenheden wordt het standbeeld van een kostuumpje voorzien door bemiddeling van het Gild der Maten van Peegie.

Stedelijke begraafplaats, Blekerijstraat,  
met merkwaardige dreven en aangeplante zeldzame bomen.
Daar bevinden zich het huldemonument voor de Roeselaarse 'gesneuvelde soldaten' C Josué Dupon), van 'het dankbaar Roeselare aan zijn bevrijders, oktober 1918' (152ste Frans Infanterieregiment) en het grafmonument van de Weggevoerden en Werkweigeraars. Er zijn de begraafplaatsen van Franse militairen (1914-1918), de Britse gesneuvelden (1914-1918 en 1940­1945) en de Roeselaarse oorlogsslachtoffers, zowel militaire als burgerlijke.
Daarnaast kan men verpozen bij de praalgraven van Albrecht Rodenbach (1888, door Jules Lagae), Roger Fieuw, letterkundige (1960), Karel Dubois, stichter Katholieke Aktie (1956), Willem Denys, geestelijke vader van 'Peegie' (1983), en het Campo Sancto voor de Roeselaarse Groten: Joseph Algay, Delafortrie Fransiscus, Johan Destoop-Hobsen, Henri Heldenbergh, Rodenbach-Delahouttre en zoon Albrecht, Alexander Rodenbach en Oscar Rodenbach­Rodenbach.

Kapele en klooster der Zusters Arme Klaren "Maria der Engelen", Arme Klarenstraat.
Het klooster werd gebouwd in 1867-1869 en de kapel, in neogotische stijl, tussen 1870­1873. Het interieur werd volledig gerestaureerd.

Gedenkplaat  
Van het vroegere geboortehuis (Albrecht Rodenbachstraat) en sterfhuis (Noordstraat) van de dichter Albrecht Rodenbach (1856-1880). Albrecht Rodenbach was de stichter van de Blauwvoeterie, auteur van diverse dicht-, proza­en toneelstukken en Vlaams studentenleider. HU wordt de "Wonderknape van Vlaanderen" genoemd.

Standbeeld van Albrecht Rodenbach, De Coninckplein.
Gebeeldhouwd door Jules Lagae en in 1909 onthuld tijdens een driedaags Vlaams Feest.

Sint-Amandskerk  
De Coninckplein, Neoromaans gebouw (1869-1872) van architect Schadde. De kerk bevat een witstenen preekstoel van Karel Dupon en moderne brandvensters. De H. Livinus wordt er op een bijzondere wijze vereerd. De toren is 45 meter hoog en bevat 4 klokken.

Stationsplein
Met het N.M.B.5.­stationsgebouw (1979), het huldemonument Jules Lagae (1962) en de gezellige fontein met 'Spelende Kinderen' van I. Goddeeris. Rond het Stationsplein vinden we filmzalen, bars, cafés en snackbars.

Stedelijk Museum A. Blomme, Ooststraat 84.  
Tentoonstellingszaal, genoemd naar de Roeselaarse kunstschilder en winnaar Prijs van Rome (1920) Alfons Blomme (1889-1979).

Infocentrum A. Rodenbachcentrum, Ooststraat 35.
Was oorspronkelijk postkantoor (Ter Posterie); nu het Infocentrum, A. Rodenbachcentrum. Het is gebouwd in 1902 in neogotische stijl, naar een ontwerp van architect Jules Coomans.

Kerk van de Paters Redemtoristen, Delaerestraat.  
Dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bezienswaardig zijn de muurschilderijen van Arno Brys, typisch voor de tijd waarin ze gemaakt werden (ca. 1956). In de kerk worden vooral O.-L.- Vrouw van Altijddurende Bijstand en de H. Antonius van Padua vereerd.

Haven van Roeselaere
Gelegen Op het kanaal Roeselare- Leie, in 1862­1870 gegraven. Het eerste schip legde aan in januari 1872. Roeselare heeft één der belangrijkste binnenhavens van het land. Op de oevers van de oude havenkom vindt men in hoofdzaak veevoederbedrijven, cementverwerking, voedingsbedrijven, terwijl op het nieuwe bedrijventerrein 'Haven' vestigingen zijn voor potgrond, cementsteenbewerking en distributie naast diverse andere nijverheden.
Het havenhoofd is toegankelijk voor schepen van 600 ton,
terwijl het recente bedrijventerrein bereikbaar is voor schepen van 2.300 ton, en ook rechtstreeks verbonden is op het Europees wegennet via oprit E403 (A 17).

CC De Spil  
Eén van de grootste culturele instellingen van de Roeselaarse regio én van Vlaanderen. Van september tot juni zijn er zowat dagelijks activiteiten. De programmatie van De Spil is divers en richt zich zowel tot een gespecialiseerd als tot een ruim publiek.

Sint-Petrus- en Pauluskerk, Kerkplein - Rumbeke
De toren van de oorspronkelijke kerk werd in oktober 1918 gedynamiteerd en vernielde in zijn val een deel van het kerkschip. De kerk werd herbouwd in 1924 in Ieperse stijl.
Het pronkstuk binnenin is het grafmonument van Jacob de Thiennes (†1534), heer van Rumbeke en van zijn vrouw Katharina van Oignies (†1545).
Daarnaast is er een Romaanse doopvont in witsteen (ca. 12de eeuw), een eikenhouten gesculpteerde communiebank (1734), een preekstoel (1630) en enkele schilderijen.
De H. Blasius
wordt er vereerd rond zijn naamfeest (3 februari). Dan worden de kinderen bedacht met de speciale H. Blasiuszegen.Kazandmolen, Mandellaan - Rumbeke.  
Is gebouwd in 1813 op de plaats waar in 1773 een olie­stamp-staakmolen werd opgericht. In 1944 werd de molen geklasseerd en na de brand van november 1954 werd hij helemaal hersteld.

Baljuwhuis, Hoogstraat - Rumbeke
Werd in 1617 gebouwd in opdracht van Pieter Gouden­hoofd, baljuw van Rumbeke. Typisch zijn de inrijpoort en de renaissanceschoorsteen.

Standbeeld Alexander Rodenbach, Mgr. De Haernestraat ­Rumbeke.  
Alexander Rodenbach (De Blinde) (1786-1869) was volksvertegenwoordiger (1831-1869) en burgemeester van Rumbeke (1844-1869); in 1830 was hij lid van het Nationaal Congres; hij ijverde voor het graven van het kanaal van Roeselare naar de Leie en voor het recht der Vlaamse taal.

Kasteel van Rumbeke, RoeselareKasteel Rumbeke, Moorseelsesteenweg  
Dit bouwkundig kleinood van Vlaamse Renaissance werd rond 1538 gebouwd door de toenmalige Heer Thomas de Thiennes en zijn echtgenote Margareta d'Harméricourt. De kapel, de eigenaardige bolvormige gekroonde zeshoekige toren, het centraal L-vormig bouwgedeelte en de twee afgekapte torentjes aan de noordzijde herinneren aan deze bouwperiode. De vier geveltorentjes aan de zuidzijde dateren uit de 17de eeuw. De zware inrijpaviljoenen die de oost- en westpoort vormen, zijn uit 1731. Het kasteel behoorde tot 1856 toe aan de familie de Thiennes.
Daarna was het kasteel met het aangrenzende Sterrebos
- in 1770 aangelegd - eigendom van de familie de Limburg-Stirum. Sedert 1987 is het kasteel in privé-bezit en is te bezoeken met een gids. Het Sterrebos daarentegen is een provinciaal domein en vrij toegankelijk.

Sint-Martinuskerk, Oekensestraat - Oekene  
Enkele grafzerken zijn nog bewaard op het oude kerkhof rondom de kerk. De H. Cornelius wordt er gediend tegen kinderziekten en veeplagen, en er bestaat een speciale verering tot 0.- L.-Vrouw van het Schapulier. Aan de portaalmuur prijkt een arduinen fondatiesteen. (Jan van Moerkerke en de Margriet zijn wijf') uit 1489. Het Vim Peteghemorgel (1773) verdient de aandacht, naast het 17 de eeuws beeldje van 0.- L.-Vrouw van Karmel.
Het kerkje zelf is in typisch landelijke stijl en dateert uit de 17 de eeuw. Aan de kerkdeur werd de roepsteen teruggeplaatst.

Kerk van de Kruisverheffing, St.-Germanusplein - Beveren
Een merkwaardig Processiekruis, in Doornikse smeedkunst (11de eeuw), is er bewaard. In deze kerk, waarvan de torenkuip nog dateert uit de 16de eeuw, bevindt zich de visuele uitbeelding van de verschillende legenden rond het Miraculeus Kruis. Er is ook een bijzondere verering tot de Heilige Donatus en St.­Antonius Abt.

Expo Roeselare  
De stad Roeselare beschikt over een ruime expohalle, dienstig voor jaarbeurzen, tentoonstellingen, congressen en is voorzien van de nodige accommodatie, zoals cafétaria, enz.

Sporthal Schiervelde
De Roeselaarse sporttempel, thuishaven van de Knack volleybalploeg. Hier gaan ook vaak concerten door.

Landelijk Roeselare  
Biedt een schat aan wandel­ en fietsmogelijkheden langs rustige glooiende veldwegen. Men kan er nog genieten van écht buitenleven. Wie daarbij nog wat kennis van het gebied waardoor hij trekt, wil opdoen, kan documentatie vinden in de diverse uitgeschreven wandelingen. Verpozen in een landelijke artistieke kroeg is daarbij helemaal niet uitgesloten.

Autoroute  
Roeselare is de startplaats van de A. Rodenbach autoroute
(64 km - bewegwijzerd, start en oriëntatiebord op het De Coninck­plein) die je met het landelijk en cultureel erfgoed van de regio laat kennis maken.
Naast de Roden­bach-herinneringen in Roeselare kom je bij de bezienswaardigheden van Rumbeke, Oekene, Beveren, Gits, Hooglede (Duitse militaire begraafplaats 1914- ( 1918), Staden, Westrozebeke (bekende Maria- Ommegang), Passendale, Moorslede en Oostnieuwkerke.

Fietsroutes,  
De Gidsbergroute, (45 km - bewegwijzerd)
start aan de Zuidstraat 3, waar een oriëntatiebord is aangebracht: een ware ontdekking in een nog landelijk gebied ten noorden van Roeselare.

De Bedevaartsroute (40 km - bewegwijzerd)
verkent de zachtglooiende streek tussen Roeselare en Menen.

Kapelletjesroute (bewegwijzerd).  
Roeselare telt een 100­tal kapelletjes, niet alleen in zijn landelijke omgeving, maar ook in de binnenstad. Er is een noordelijke route langs Beveren (33 km) en er is een zuidelijke route langs Rumbeke (46 km).

Monumentenroute (25 km - bewegwijzerd).
De Monumentenroute start en eindigt aan de Grote Markt en leidt je langsheen historische panden en nieuwe moderne architectuur in Roeselare, Rumbeke en Beveren.

Jempi Monsere foetsroute (15 km - bewegwijzerd).  
Deze fietsroute verbindt verschillende punten van Roeselare die iets te maken hadden met Jempi Monseré. VVV starten en eindigen aan het Nationaal Wielermuseum.

Wandelroutes  
Langs Vlaamse wegen, (ca. 4 km ­ niet bewegwijzerd),
start aan de Zuidstraat 3) waar een oriëntatiebord is aangebracht. De route komt voorbij de meest belangrijke monumenten.

Stadswandeling (ca. 4 km. ­niet bewegwijzerd)
start op de Grote Markt. Naast de bezienswaardigheden van de binnenstad) komt ook de stedelijke begraafplaats aan bod met het praalgraf van Albrecht Rodenbach, de grafzerken van illustere stadsfiguren, de Franse en Britse begraafplaatsen) het Belgisch erepark en diverse monumenten voor gesneuvelden van de beide wereldoorlogen.

Vrouwenwandeling (ca. 3 km. - niet bewegwijzerd)  
vangt aan op de Grote Markt nabij het stadhuis. Men wandelt er doorheen het leven van verschillende belangrijke Roeselaarse vrouwen aan de hand van een kosteloze folder of uitgebreide brochure.

A. Rodenbachwandeling (3,5 km - bewegwijzerd, start en oriëntatiebord op het De Coninckplein)
waarlangs je de gedichten van deze befaamde Roeselaarse dichter ontdekt.
Roeselare langs de waterkant (3 wandelingen - bewegwijzerd vanaf eind 2003) laten je op een ongekende manier kennismaken met 'water) te Roeselare.

Er is  
'
De heerlijke hellewandeling' (11 km), 'De welvarende wandeling' (10 km) en 'De kromme wandeling' (9 km).
De 3 Landelijke wandelingen (bewegwijzerd)
verkennen het landelijke karakter van Roeselare. Er is het 'Kapelhoekpad' (11 km), het 'Collievijverpad) (10 km), en het 'Duizendzinnenpad' (10 km).

Inlichtingen
Infocentrum, A. Rodenbachcentrum, Ooststraat 35, 8800 Roeselare
Tel. (051) 269600  -  Fax (051) 269608.  E-mail: infocentrum@roeselare.be  -  www.roeselare.be
Bron
De brochure "Roeselare, meer dan het hart van West-Vlaanderen" van de stad Roeselare.

** Uw accommodatie  in België
   kunt U goed boeken via Hotels/Booking/België. Er zijn 5877 accommodaties online boekbaar.
** Uw accommodatie in Luxemburg
    kunt U goed boeken via Hotels/Booking/Luxemburg. Er zijn 300 accommodaties online boekbaar.
   
** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” óf kies direct:
    Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets.  

Algemene informatie over België
Algemene informatie over Luxemburg

Booking.com