DAMME, provincie  West Vlaanderen. Niets doet in het huidige Damme vermoeden dat het in de 13de eeuw een bloeiende havenstad was.
Naar stedenlijst België / Luxemburg. Naar provincie kaart Belg./Lux.
 Naar uw accommodatie.
 
     
    
Gesticht in 1180 door graaf Filips van den Elzas als een der nieuwe havens aan de Vlaamse kust, meer in het bijzonder aan het Nieuwe Zwin, werd Damme al vlug de voorhaven van Brugge. Het waren waarschijnlijk Hollanders of Friezen die voor het eerst in West-Europa een 'dam' of keersluis bouwden in een zeearm.
Met de ondergang van het Zwin verdween ook de bloei van Damme,
ten gunste van Sluis. Eind 15de eeuw was alles voorbij. De stad verviel vlug, werd een militair bastion tussen de Republiek en Spanje. In de 19de eeuw woonden hier nog slechts enkele honderden mensen. Door het samenvoegen van gemeenten na de Tweede Wereldoorlog heeft Damme opnieuw bijna 10 000 inwoners, maar die wonen merendeels in andere plaatsen.

Onze-Lieve-Vrouwekerk
Ze heeft een stoere westtoren en een vervallen schip in Scheldegotiek uit het begin van de 13de eeuw, Het koor werd uitgebouwd tot een driebeukige hallenkerk in de 14de eeuw, toen Damme op zijn hoogtepunt was. Daarna bleef alleen het koor bewaard, de rest verviel tot puin. De vier steunbalken zijn met apostelfiguren gedecoreerd.

Sint-Janshospitaal
Het vóór 1249 gestichte hospitaal bestaat uit een groot bakstenen gebouw uit de 13de eeuw, een kleine vleugel uit de 15de eeuw en enkele toevoegingen uit latere tijden. Er is thans een museum voor heemkunde, folklore, meubilair, keramiek en liturgische voorwerpen in gevestigd.

Stadhuis.
Dit sierlijke bouwwerk in Brabantse gotiek dateert uit de 15de eeuw; het torentje is 16de-eeuws; de ingangsloggia is uit de 19de eeuw. Voor het stadhuis staat het standbeeld van Jacob van Maerlant, ca. 1300, een van de eerste dichters in het Nederlands.

Andere bezienswaardigheden
Enkele fraaie, gotische huizen in Brugse stijl, o.m. De Groote Sterre, ca. 1500. Hier bevinden zich documenten die herinneren aan de figuur van Tijl Uilenspiegel wiens verhaal Charles de Coster in Damme laat spelen.

Rondje literatuur in Damme
Damme is Vlaanderen in een notendop. In deze middeleeuwse stad, die sluimert tussen het historische Brugge en het mondaine Knokke, vertelt elke steen zijn verhaal.
Maar Damme is vooral stad van de literatuur.
Jacob van Maerlant woonde en werkte er in de tweede helft van de dertiende eeuw. In zijn jaren in Damme schreef hij een omvangrijk oeuvre aan encyclopedieën. In zijn Rijmbijbel en zijn Spiegel Historiael maakte hij een indrukwekkende samenvatting van de gewijde en de wereldse geschiedenis.
Én Damme is boekenstad.
In meer dan tien winkeltjes kunt u terecht om dat ene, onvindbare boek misschien tóch te vinden. Elke tweede zondag van de maand is het boekenmarkt: 's winters in het stadhuis, 's zomers buiten. Midden augustus vindt DammeBoekenZoeken plaats, een een week durende boekenmarkt met tal van literaire activiteiten.

Touristische routes
Voor de wandelaars is er de GR-5A-West, 't pad van Dammen en 't Pinksterpad, naast tal van wandelbeschrijvingen voor alle woonkernen.
Er is ook een wandel- en fietsgids: de Abdijenroute.
Damme ligt op de fietsrouten van Den Helder (NL) naar Boulogne (F) langs de Noordzeeroute.
De Vlaanderen Fietsroute kronkelt ook door Damme.
De Riante Polderroute (44km) verbindt Damme met Knokke.
De Maerlantroute (54km) voert u via Moerkerke naar Lapscheure
en het overzetbootje over de Damse Vaart. Vandaar gaat het naar Sluis, Aardenburg, Middelburg (B), Maldegem en terug.
De Beverhoutsroute (38km) loopt van Beernem naar Brugge.
Routebeschrijvingen zijn beschikbaar. De Uilenspiegelroute (74 km) toer door de euregio Scheldemond.

Informatie
Toerisme Damme • Jacob van Maerlantstraat 3 • 8340 Damme - Email toerisme@damme.be • Tel. +32 50 288 610 - Fax +32 50 37 00 21.

** Uw accommodatie  in België
 kunt U goed boeken via Hotels/Booking/België. Er zijn 5877 accommodaties online boekbaar.
** Uw accommodatie in Luxemburg
  kunt U goed boeken via Hotels/Booking/Luxemburg. Er zijn 300 accommodaties online boekbaar.
 
** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” óf kies direct:
  Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets