ONTDEK ROEMENIň, RoemeniŽ bestaat voor ongeveer even grote delen uit bergland,  hoogvlakten en laagvlakte. Ondanks de geringe gemiddelde hoogte, 350 m en de relatief lage gebergten vertoont RoemeniŽ een typisch bergachtig karakter met aanzienlijke hoogteverschillen. Maak uw keuze
 

Roemeens culturele identiteit Boekarest, hoofdstad van RoemeniŽ
Steden van RoemeniŽ De Donau en de Donaudelta
De Roemeense kust Roemeense kerken en kloosters
Roemeense paleizen en burchten Legendarische bergen en moderne attracties

    
Inleiding
De hydrografie wordt sterk bepaald door de Karpaten en de Donau, waarvan het stroomgebied geheel RoemeniŽ omvat. De Donau stroomt aanvankelijk als snel stromende bergrivier in een 150 m breed kloofdal Ė de IJzeren PoortĖ tussen het Banatergebergte en het Balkangebergte. De delta van de Donau ligt bijna geheel op Roemeens territoir. De Donau stroomt over 1075 km op Roemeens grondgebied.
RoemeniŽ heeft een gematigd landklimaat met zeer warme zomers, koude winters, een kort voorjaar en een langere, meestal milde herfst. De neerslag kan in de Karpaten oplopen tot ca. 1400 mm per jaar.

Plantengroei
De voetheuvels vormen een overgangszone tussen twee sterk contrasterende vegetatiegebieden: de dichtbeboste Karpaten en Transsylvaanse Alpen en de steppen van de vlaktes, die echter grotendeels ontgonnen zijn tot akkerland. Bos bedekt meer dan 25% van het Roemeense landoppervlak. De Donau is omzoomd door wilgen en populieren, behalve in de wijde delta, waar rietsoorten wijdverspreid zijn.

Dierenwereld
Deze is een typische fauna van de Balkan: een mengsel van Centraal-, Zuid- en Oost-Europese elementen met vanuit het oosten opdringende Aziatische soorten als bijv. steppeadder, zeearend, gevlekte en steppebunzing e.a. Het grote nationale park in de zuidelijke Karpaten  huisvest o.a. nog gems, bruine beer, lynx, wolf, steenarend en notenkraker. Het grote reservaat in de Donaudelta aan de Zwarte Zee is terecht beroemd door de rijke vogelwereld - pelikanen, aalscholvers, ibis, ooievaars, lepelaar, reigers, eenden, zoals de witkopeend, zeearend, hop, scharrelaar, ijsvogel - , niet alleen wat broedvogels, maar ook wat overwinterende soorten betreft; daarnaast komen hier o.a. beide genoemde bunzingsoorten en de wolf nog voor. De delta is zeer visrijk en omvat ca. 100 soorten, waaronder 6 steurachtigen.

Bevolking, taal en geloof
De bevolking bestaat voor ca. 89% uit Roemenen; voor 8% uit Hongaren Voor 2% uit Romani.
De officiŽle taal is het Roemeens; zie hiervoor Roemeense taal. De talen van de minderheden hebben in hun respectievelijke woongebieden de status van een officiŽle taal.
In 2000 behoorde 85% van het totale aantal gelovigen tot de Roemeensorthodoxe Kerk. De met Rome geŁnieerde Griekskatholieke Kerk werd op 21 okt. 1948 ontbonden en ingelijfd bij de Orthodoxe Kerk.

Bestuur, handel en verkeer
RoemeniŽ is ingedeeld in 41 districten, waarvan ťťn de hoofdstad omvat, die weer onderverdeeld zijn in gemeenten met uitgebreide bevoegdheden, steden en landsgemeenten. De overheid wijst voor elk district een prefect aan.
 
Handel speelt een belangrijke rol in de Roemeense economie.
Uitgevoerd worden: chemische en aardolieproducten, machines, kunstmest, grondstoffen voor de levensmiddelenindustrie en vee. Voornaamste afnemers zijn Duitsland, ItaliŽ, Rusland, Frankrijk en Turkije. Ingevoerd worden: grondstoffen, machines, transportmiddelen en consumptiegoederen. Voornaamste leveranciers zijn Duitsland, ItaliŽ, Frankrijk en Rusland. RoemeniŽ heeft een tekort op de handelsbalans.

Informatie
Romania Ministry of Tourism - 17, Apolodor Street - 70663 Bucharest 5
Phone : +40 1 - 4100820 - Fax : +40 1 - 4114420.
In BelgiŽ: Place de Brouckere 44-46, Brussels 1000  -  (1) 246209
In Nederland 183 Weterringschans Amsterdam 1017 X.D  -  (20) 6239044

Bronvermelding
Als bron van informatie heeft gediend de brochure "Romania ontdek ROMENIň".
van de Nationale Autoriteit voor Toerisme. Zoveel als mogelijk hebben we de niet zo gelukkige vertaling hersteld!
Info:
www.roumanie-tourisme.be  -  email: info@roumanie-tourisme.be   -  email: info@roemenie-toerisme.nl 

** Zie ook Meer over RoemeniŽ
** Via Hotels-Romania kunt u goed uw hotel of appartement vinden in RoemeniŽ.