ZWEINITZ 9343 - Karinthië met Parochiekerk St.-Egid, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Het romaanse gebouw heeft de eeuwen overleefd zonder zijn oude vormen en de talrijke waardevolle fresco's in het interieur verloren te hebben. Alleen het koor kreeg in de 15de eeuw een netgewelf. Interessant is het romaanse portaal aan de westzijde. Aan de kapitelen vlechtwerkornamenten en consoles in de vorm van vrouwen- en mannenkoppen. Het oorspronkelijke reliëf aan het timpaan is in de westgevel ingemetseld; in plaats daarvan bevat het timpaan een laatgotisch fresco, twee engelen met de zweetdoek van de Heer. In het schilderachtige, vlak afgedekte interieur zijn verschillende kunstenaars in de fresco's te herkennen.
Aan de noordwand van het koor de figuur van St.­Le
onardus;
ouder is het fragment van een Mariavoorstelling - ook aan de noordwand van het koor; op het zuidelijk gedeelte van de triomfboog afbeeldingen van heiligen en stichters; ook de overige schilderingen dateren uit de jaren rondom 1420. Vermeld moet worden het prachtige laatgotische crucifix aan de zuidelijke wand. Het barokke hoogaltaar is van 1669. De altaarschilderingen stammen van B. Seitlinger.
Bezienswaardig is ook het Schloss Thumho
f ten oosten van de kerk. Het dateert uit de 15de en de 16de eeuwen heeft een mooi renaissanceportaal.

Omgeving.
Weitensfeld-Flattnitz
, Oberes Gurktal: de filiaalkerk St
.­Johannes Ev. is gotisch, centraal aangelegd, uit 1330. In het interieur fresco's, laatgotische houten beelden en een barok hoogaltaar.

Zwickenberg ~ Oberdrauburg - Karinthië
Parochiekerk St.-Leonhard.
Het ongecompliceerde gebouw van drie traveeën, met een vierkant koor en aan de noordzijde e
en toren met spitse helm, is ontstaan ten tijde van de overgang van laatromaans naar vroeggotisch; voor Karinthië was dat omstreeks 1300. De St.-Leonhard wordt als kerk voor het eerst in 1334 genoemd. De wandschilderingen op de zuidelijke buitenmuur kunnen in ca. 1410 zijn ontstaan. In twee zones boven elkaar wordt de legende van Leonardus uitgebeeld. Daarnaast een kruisiginggroep, ca. 1460 en uit dezelfde tijd een scène uit het leven van Christoffel. Uit de stichtingstijd van de kerk, ca. 1300, stammen vermoedelijk de zich daarnaast bevindende frescofragmenten van een scène met Christoffel.

Interieur.
In het schip stergewelven
, 15de eeuw, in het koor kruisribgewelven, ca. 1300. Op de sluitstenen en de gewelven zijn evangelistensymbolen en heiligenfiguren geschilderd. De zuidmuur bevat het jaartal 1438. Bijzonder bezienswaardig is het laatgotische vleugelaltaar. Doordat de predella en de bekroning ontbreken, is het iconografische verhaal op dit altaar onvolledig. Overigens zijn de plastische en de geschilderde vormgeving en expressie uitstekend.
In de schrijn staan de uit hout gesneden beelden van St.-Leonardus,
St.-Erhard
en St.-Laurentius; in reliëf de heiligen Dorothea, Margaretha, Catharina en Barbara; aan de buitenzijde staan voortreffelijk geschilderde voorstellingen van de heiligen Christoffel en Sebastiaan. Het geheel draagt Tiroolse stijlkenmerken. Mooi is ook de in hout gesneden Madonna in het schip.

Omgeving.
Oberdrauburg
, ten zuid­westen van Zwickenber:
de parochiekerk SI.-Os
wal
is een laatgotisch gebouw uit de 15de eeuw dat in barokstijl werd veranderd in de 19de eeuw. Gewelfschi
lderingen van Chr. Brandstätter sr., 1809.

Zwischenwässern-Pöckstein  Treibach 9330
Karinthië
Schloss Pöckstein.
Dit slot is tussen 1778 en 1782 gebouwd. De voegclassicistische, blokvormige constructie is uitzonderlijk voor Oostenrijk. De opdrachtgever was Josef graaf Auersperg, vorstbisschop uit Gurk. Pöckstein was tussen 1783 en 1790 d
e residentie van de Heren van Gurk. Het gebouw van vier verdiepingen hoog heeft een mansardedak en een centrale toren met uivormige bekroning. Vlakverdeling aan de gevels door middel van lisenen.

In het interieur is een synthese tot stand gebracht
tussen weelderig, barok illusionisme
, o.a. wandschilderingen en een altaarstuk in de kapel en classicistische zakelijkheid, tapijten, sierlijsten. Ten noorden van het kasteel staat een tuinpaviljoen, 1782.

** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk   
 
** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 102 landen.