WELS - 4600 - Oberösterreich met Stadtpfarrkirche St.-Johannes Ev. en hart van de stad de langgerekte, prachtige Stadtplatz, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

     a

De stad Wels staat op oeroude nederzettingsgrond.
Geschiedenis in telegramstijl: vondsten uit het Neolithicum; belangrijke Romeinse kolonie Ovilava; in 776 eerste vermelding van de burcht bij de overgang over de Tra
un, zetel van de machtige graven van Wels-Lambach; op 12 januari 1519 sterft keizer Maximiliaan I in het kasteel van Wels. Tegenwoordig is Wels een centrum van agrarische en industriële activiteit. De beurzen van Wels zijn internationaal bekend.
Stadsbeeld.
Het hart van de stad is de langgerekte, prachtige S
tadtplatz. Eenvoudige en minder eenvoudige gevels wisselen elkaar af zonder de harmonie te verstoren. Aan de westzijde de Ledererturm, een oude stadspoort; aan de oostzijde de parochiekerk. Stadhuis: paleisachtig gebouw, ondergebracht in twee burgerhuizen uit 1738. Nr. 18: Romeinse steen in de gevel, medaillon met dubbelportret; nr. 24: huis van Salome Alt, de maîtresse van de Salzburgse aartsbisschop Wolf Dietrich; hoekerker, gevelbeschildering in de vorm van een tegelpatroon, wapens; nr. 39: Weiss'sches Freihaus; gevel met gefacetteerde, rusticablokken; nr. 63: Kremsmüsterer Hof, rococofaçade, binnenhof. Ook mooie binnenhoven bij de nrs. 34, 40, 46, 52, 66. Andere vermeldenswaardige gebouwen: Kaiser-Joseph-Platz: IIr. 12, voormalig adellijk paleis.

Stadtpfarrkirche St.-Johannes Ev.
Oorspronkelijk een driebeukige, romaanse basiliek, waarvan het westeli
jk portaal bewaard gebleven is. Zuiver gotisch koor met gebrandschilderde glazen van buitengewone kwaliteit. De toren is in 1718 verhoogd en van een mooie helm voorzien. In de torenhal mooie grafmonumenten van de baronnen von Polheim, 16de eeuw, afkomstig uit de voormalige minorieten kerk.

Kasteel
.
In dit gotische gebouw van tw
ee vleugels ligt de sterfkamer van Maximiliaan I.

Stadtmuseu
m, Polheimer Str. 17:
prehistorie tot de vroege middeleeuwen. R
omeinse vondsten.
 
Omgeving.
Schauersberg
, ca. 4 km ten zuiden van Wels:
de bedevaartkerk
Marià Himmelfahrt is een opvallende gotische zaalkerk, eind-15de-eeuws; ribgewelven. Gotische madonna in barokke aankleding.

Thalheim bei
Wels,
Oberösterreich, ca. 3 km ten zuiden van Wels:
de parochiekerk S
t.-Stephan is laatgotisch. Preekstoel 1662. In de pastorie twee mooie barokke vertrekken.

Würting
,
Oberösterreich, ca. 18 km ten westen van Wels:
indrukwekkend Was
serschloss. De handelsman Christoph Weiss, echtgenoot van Felicitas von Altenau, dochter van aartsbisschop Wolf Dietrieh en zijn maîtresse Salome Alt, liet hier een voornaam gebouw met een vorstelijke inrichting neerzetten. Mooi stucwerk in de inrit. In twee ronde torens cassettenplafonds met fraaie schilderingen. Arcadenhof. Museum met een interessante geologische en paleontologische collectie in opbouw.

Waldhausen i. Strudengau 4391
- Oberösterreich
Voormalige kloosterkerk Mariä Himmelfahrt.
Dit is een van de vroegste barokke gebouwen, waaraan in 1650  werd begonnen. Kerk met muurpijlers, zijkapellen en galerijen. Rijk stucplafond met zes grote en bijna 300 kleinere fresco's. Prachtige, harmonische, barokke inrichting. Typisch voor de vroege barok is het kleurgebruik: altaren, preekstoel, koorbanken, biechtstoelen en orgel in zwart
en goud, het stucwerk wit. In de sacristie mooie lavabo. Goed gerestaureerd.
Marktkirche Johannes de Doper:
opnieuw opgetrokken tussen 1608 en met gebruikmaking van oude koor en toren. Ofschoon deze kerk nauwelijks een generatie ouder is dan de kloosterkerk, is zij een opvallend voorbeeld van 'verschleppter Gotik'
, late gotiek. Gotisch wat de architectuur betreft, met renaissance-elementen in de detaillering, met name het zuidportaal en een sacramentshuisje. Bezienswaardig: het hoogaltaar ; doopvont met acanthus en vruchten; preekstoel uit pijnboomhout.  

Weyer 3335 - Oberösterreich
Weyer en Steyr, beide als 'ijzerplaatsen' aan de bevaarbare Enns gelegen, hadden aanvankelijk gelijke kansen, maar de begunstiging van de vorsten gaf de economische ontwikkeling van Steyr een extra stimulans. Ook Weyer, het 'goldene Märktl des Mittelalters', bleef echter tot op zekere hoogte een bloeiende gemeente. In 1532 werd het stadje door de Turken zwaar beschadigd
, het was een van de westelijkste punten die zij bereikten.

Parochiekerk St.-Johannes Ev.
:
in 1259 genoemd, 'ad piscinam' (= aan de vijver). De kerk ligt op een hoogte buiten het stadje, is 15de-eeuws en heeft 19de-eeuwse uitbreidingen.

Marktkirche St.-Sebastian:
met haar aardige barokke toren een stedenbouwkundige verrijking van de langgerekte Marktplatz. Pastorie: mooie gevel uit 1760, charmant tuinpaviljoen. Kasteel met een schilderachtige arcadehof. Twee Marktbrunnen, ca. 1600. Veel opmerkelijke huizen.

Omgeving.
Kastenreith,
Oberösterreich
aan de linkeroever van de Enns, 2 km ten westen van Weyer: herberg voor scheepslieden in de 17de eeuw. Uitwendig: fresco met St.-Nicolaas en een sleep schepen, 1699. Tegenwoordig een bezienswaardig scheepvaartmuseum.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk