Weiz 8160 - Stiermarken. Aan de westelijke oever van de Weizbach ontstond, in de vorm van een rechthoek een nederzetting die in de 13de eeuw marktrecht kreeg. Het plaatsje werd in 1932 tot stad verklaard, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Taborkirche hl. Thomas von Canterbury.
Deze voormalige versterkte kerk is van romaanse oorsprong. De oostelijke koortoren werd verbouwd tot verdedigingstoren. De omstreeks 1689 opg
erichte 'tabor', versterking tegen de Turken, kreeg later een woonfunctie.
Interieur:
schip met kruisgewelven. De fresco's uit de 13de en de 14de eeuw werden in 1933 g
erestaureerd.

Decanaats- en bedevaartkerk Schmerzhafte Maria
, op de Weizberg.
De tegenwoordige vorm stamt
uit 1757. De hoofdas van het laatbarokke interieur ligt in de dominerende middelste travee, die is overwelfd met een ellipsvormige koepel en die zijwaarts wordt verbreed door middel van halfronde altaarnissen. De wanden worden onderbroken door halfzuilen en pilasters. Fresco's; opvallend is de illusionistische beschildering van de koepel. Hoogaltaar met een 15de-eeuwse pietŗ; zes schilderijen op de zijaltaren.

Kasteel Ratmansdorf
:
gebouwd in 1555-1556 door een familie van deze naam. Hoofdgebouw van drie verdiepingen, met vooruitspringende hoektorens.  Tegenwoordig kantongerecht.
 
Kasteel Thannhausen
:
ontstaan in de 16de eeuw, rondom een rechthoekige binnenhof met arcaden; vleugels van drie verdiepingen hoog. In de oostelijke vleugel uit steen gehakte vensters. In de 18de eeuw aanbouw van een staatsietrap en nie
uwe verbindingsgangen. Kapel uit 1606.

** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk
kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 92 landen.