Volders 6111 - Tirol. Op de Himmelreichhügel werden funderingen opgegraven uit voorromeinse tijd. Bij de westelijke uitvalsweg van het dorp is een groot voorromeins grafveld gevonden, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    

Parochiekerk Johannes de Doper.
Deze laatgotische kerk uit de 15de eeuw werd in
de vorige eeuw vergroot en modern verbouwd.

Kirche zum hl. Karl Borromäus.
De arts Hippolytus Guarinioni bouwde deze kerk, tussen 1620 en 1654, naar zijn eigen ideeën. De merkwaardige, centraal aangelegde kerk wordt enerzijds beschouwd als een door-en-door dilettantistisch, anderzijds als een buitengewoon fantasierijk gebouw, ontworpen door een begaafd amateur. Om een centrale koepelruimte zijn drie halfkoepelruimten gegroepeerd. Aan de westzijde is een rechthoekige travee, met rond gesloten zijkapellen, toegevoegd. Tegen de oostelijke apsis staat de toren, die dezelfde plattegrond in het klein herhaalt. Interieur. Van het oorspronkelijke stucwerk bestaan nog slechts enige restanten achter de zijaltaren.
In 1765-1766 werd de kerk in rococostijl ingericht.

Voorzien van stucwerk, plafondschilderingen en een altaarstuk op het hoogaltaar. Rechts en links van het voorportaal liggen de Annakapel, afgesloten door een rococohek, en de Kapelle zur schmerzhaften Muttergottes met die plafondschilderingen. Smeedijzeren hek aan de ingang van het schip. Bij de kerk, die als godshuis voor de servieten fungeert, behoort een eenvoudig klooster.

Kapelle hl. Franz Borgia.
Dit is een kleine, in het Volderer Wald gebouwde kerk; centrale aanleg, barok, met stucwerk uit het eind van de 17de eeuw
met een altaar.
 
Kapelle hll. Kosmas und Damian.
Bij het Volderer Wildbad staat een kerkje uit 1660, op een ovale plattegrond en met een beschilderde koepel, waarvan de bouwmeester zich duidelijk heeft laten inspireren door de Karl-Borromäuskerk.

Omgeving:
Schloss Friedberg
.
Het slot staat op een plateau boven Volders. De indrukwekkende donjon dateert, evenals het noordoostelijk gedeelte van de woonvleugel, uit de 13de eeuw. Aan het eind van de 15de eeuwen hadden uitbreidingen en verbouwingen plaats. Sedert 1845 is het kasteel eigendom van de graven Trapp.
Bijzonder bezienswaardig zijn
de schilderachtige binnenhof met een oude cisterne en laatgotische galerijen, de Schlosskape
lle zum hl. Bartholomäus, met een laatgotisch portaal en fragmenten van fresco's en de ridderzaal met een frescocyclus.

Volders. Kirche zum hl. Karl Borromäus. 1 Koepelruimte; 2 Halfkoepels; 3 Voorportaal; 4 Toren; 5 Kapelle zur schmerzhaften Muttergottes; 6 Annakapel

Trins 6152 - Tirol
Pfarrkirche zum hl. Georg.
Dit op een hoogte gelegen gebouw werd aan het eind van de 15de eeuw opgetrokken op de plaats van een kerk die sinds 1359 bekend was. De huidige kerk is vermoedelijk in de 16de eeuw verbouwd en daarna nog eens in 1835. Zij werd in 1941 in haar oorspronkelijke vorm teruggebracht. Op de oostelijke toren, voorzien van galmgaten met spitsbogen en een spitse achthoekige helm, zijn fragmenten te herkennen van een groot Christoffel-fresco uit ongeveer 1500 en van een zonnewijzer uit 1573.
Boven de ingang staat in een nis met korfboog een houten beeld
van de heilige Joris met twee ridders, begin 16de eeuw. In het interieur gewelven met steek kappen en een spitse triomfboog. Op het linkerzijaltaar een laatgotische in hout gesneden madonna, begin 16de eeuw. Op het kerkhof ligt de dichter Rudolf Borehardt
, gest. in 1945, begraven.

S
chloss Sc
hneeberg.
Het uit de middeleeuwen daterende slot brandde in 1771 af. In 1780 werden twee voormalige bedrijfsgebouwen tot boerderij verbouwd. Van het vroegere complex zijn, behalve gedeelten van muren in het westen en het zuiden, slechts twee ronde torens bewaard gebleven.

Vils 6682 - Tirol
In 1327 werd het tegenwoordig weer landelijk aandoen de Vils door keizer Lodewijk de Beier tot stad verheven. Van de oude stadsversterkingen zijn de Obere Tor
, bij het kasteeltje, en de Untere Tor bewaard gebleven. Op de Stadtplatz een oud stenen kruis.
 
Parochiekerk Maria Himmelfahrt.
In 1723 nieuw gebouwd. Stucwerk en plafondschilderingen dateren uit de 18de eeuw; alleen de stenen met wapens in het koor zijn 16de-eeuws.
 
Kirche sur hl. Anna.
De oude kerk laat met name aan de toren nog romaanse resten zien. De drie altaren dateren uit 1720.
 
Ruïne Vilseck.
Van de 13de-eeuwse burcht is slechts de rechthoekige donjon over.

Waidring 6384 - Tirol
Parochiekerk St.-Veit.
De in 1381 voor het eerst genoemde kerk werd omstreeks 1505 in gotische stijl, en tussen 1757 en 1760 in rococostijl verbouwd. Gewijd in 1764. De indrukwekkende kerk heeft een elegante toren, met ui bekroning, drie zijportalen, een schip van drie traveeën diep, met drie vlakke koepels, en een vierde koepel op het koor. Rococo-inrichting. De vier koepelfresco's dateren uit 1761. Het baldakijnaltaar
heeft beelden van Petrus en Paulus.

Wangle post Reutte - 6600 - Tirol
Parochiekerk hl. Martin.
Onopvallend gebouw uit het begin van d
e 18de eeuw. In het koor nog gewelven met steekkapjes. Overigens zijn het koor en het met een tongewelf overdekte schip in een overdadige barokstijl uitgevoerd: altaren en preekstoel begin 18de eeuw, biechtstoelen en orgel empire, verder illusionistische plafondschilderingen, het altaarstuk, de kruiswegstaties

Wenns 6473 - Tirol
Parochiekerk hl. Johannes EI'.
Van deze reeds in 1233 bekende kerk bleef na een brand alleen het polygonale koor over. In 1612 werd het schip hersteld, in 1613 de toren met galmgaten en spitse helm. Tegelijkertijd werd de kerk vergroot; in de 18de eeuw werd zij nogmaals verbouwd. De oude laatgotische hallenkerk, waaruit de ribben verwijderd en waarvan de pijlers tot pilasters werden omgevormd, kreeg in 1792 plafondschilderingen. Van de barokke inrichting resteert de preekstoel; het crucifix stamt uit de gotiek.
 
Andere bezienswaardigheden.
De Johannes-Nepomuk-Kape
lle uit 1734, met een altaar uit de eerste helft van de 18de eeuwen drie mooie beelden uit 1735, is nu een monument voor de gevallenen. Het Platzhaus heeft een rijke gevel beschildering uit de 16de eeuw. Omgeving. Zie onder Karres, Imst en Tarrenz.

** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 102 landen.