TULLN 3430 - Niederösterreich, met romaanse driebeukige pijlerbasiliek Parochiekerk St.-Stephan en Karner / Driekoningenkapel, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    

In de Romeinse tijd was hier, in de Commagena, een Donauflottielje gestationeerd.
In de vroege middeleeuwen
, Nibelungenlied, had hier de eerste ontmoeting plaats tussen Kriemhilde en Etzel. In de 11de eeuw stond hier een residentie van de Babenbergs; op deze plaats liet Rudolf I van Habsburg, na de Slag op het Marchfeld, 1278, en zijn overwinning op koning Ottokar II van Bohemen, de opvolger van de Babenbergs, een dominicanessenklooster bouwen. In 1159 werd Tulln tot stad verheven; omstreeks 1200 werd een rechthoekige muur met vier poorten rondom de stad opgetrokken.
 
Parochiekerk St.-Stephan.
Deze  met t
wee torens op het westen dateert uit het eind van de 12de eeuw. De kerk werd echter in de 15de en de vroege 16de eeuw gotisch verbouwd, het koor en de torens werden zelfs in barokke stijl gewijzigd. Het zware, wat de vorm betreft eenvoudige portaal aan de westzijde is echter nog zuiver romaans.
Op de deurposten bevindt zich een hoogst ongewone en indrukwekkend
e versiering:
aan elke zijde zes halffiguren in kleine rondboognissen,
vermoedelijk de twaalf apostelen, die doen denken aan Romeinse grafstenen. zodat het portaal kan worden gerekend tot een 13de-eeuwse 'renaissancestroming' die ook elders wel wordt aangetroffen.

Ka
rner / Driekoningenkapel: de grootste en mooiste in zijn soort in geheel Oostenrijk.
Het bouwwerk toont de optimale samensmelting van het laatromaans en de vroege gotiek. Door de slanke colonnetten en de spitse bogen maakt het op zichzelf forse gebouw een lichte en omhoogstrevende indruk. Prachtig getrapt portaal.

Andere bezienswaardigheden.
De
tussen 1732 en 1739 gebouwde zaalkerk van het

Minori
tenklooster, eerste helft 13de eeuw,
is indrukwekkend door de eenheid in stijl en in kleurgebruik. Zij bevat een ondergrondse barokke grafruimte en een met schelpen, stenen en beenderen versierde 'hermitage'.
Van de meest één verdieping hoge woonhuizen in dit landelijke stadje verdienen er enkele speciale vermelding:
de pas
torie, 15de-eeuws; enkele malen barok verbouwd;
Wiener S
trasse 16, mooie barokke gevel met portaal;
Babenbergerhof
, Hauptplatz 8. 16de eeuws, ronde hoektoren en kantelen;
de rij huizen aan de oeverzijde, nrs. 21-25, met een gotische inrit, en
R
udolfsgasse I, barokke façade uit de eerste helft van de 18de eeuw.
Mariensällie
, 1695, op de Hauptplatz.

Thürnthal
post
Fels a. Wagram 3481 Niederösterreich
Kasteel
.
Dit is een in 1720 in opdracht van baron Enkevoirt barok verbouwd renaissancekasteel. De onbekende architect heeft zich duidelijk laten inspireren door Fischer von Erlach. Rechthoekig complex van vier identieke vleugels. Oostgevel: ingangspartij met drie portalen, monumentale Korinthische zuilen die over twee verdiepingen opgaan tot de dakrand. Daarachter de grote zaal. Barokke kapel met mooie oratoria en stucwerk uit 1720.

Weiten 3653 - Niederösterreich
In de middeleeuwen grote joodse gemeente
,
synagoge achter de kerk. In 1480 door een ringmuur en vier torens omgeven, waarvan nog één toren, bij de kerk, bestaat.

Parochiekerk hl. Stephan.
In 1050 werd hier een kerk gewijd waarvan vermoedelijk de westelijke muur nog restanten bevat. Driebeukige hallenkerk met een vrijstaande toren. Aan de steunberen van het koor lege baldakijnnisjes, alleen aan de noordelijke muur een Man van smarten. Na een brand werden de gewelven in barokstijl verbouwd. Mooie, grote maaswerkvensters met gebrandschilderde glazen: heiligen, stichters, wapens en Annunciatie. Gotisch koor met fresco's aan beide wanden. Hoogaltaar uit 1640 met een gouden tabernakel.

Weitra 3970 - Niederösterreich
De stadsmuren zijn gedeeltelijk bewaard gebleven. De oostelijke poort op de weg naar Gmünd dateert uit de 17de eeuw: zware toren met ronde kantelen, rondbogen en geschilderde wapens.

Parochiekerk hll. Peter und Paul.
De kerk heeft een gotisch schip en staat op een romaanse plattegrond. Netgewelven uit 1439. In het hoge koor van twee traveeën diep een barok hoogaltaar. Aan de epistelzijde gotische nissen.
Aansluitend de Barockkape
lle zum hl. Kreuz,
met een merkwaardig altaar: een baldakijn dat rust op knoestige eike
nstammen. Fresco's in de linkerzijbeuk die het laatste oordeel uitbeelden. In de rechterzijbeuk fresco's met het lijdensverhaal en een altaar met de Hemelvaart van Maria.
 
Kasteel.
Het werd gebouwd in 1590-1606. Rechthoekig gebouw met ongebroken zijgevels. Renaissanceportaal met stenen vazen. De arcaden van Ferrabosco aan de smalle zijden zijn eleganter dan die in Wenen
, Stallburg. Renaissancewaterput op de binnenhof.

Andere bezienswaardigheden.
Altweitra:
Niederösterreich
kerk St.-Peter und Paul,
een romaans, granieten gebouw zonder toren en met rondboogvensters; fragmenten van fresco's in het koor
, scènes met de heilige Erasmus. Een beukig schip met een halfcirkelvormige apsis; smalle vensters.
Het Cas
tellihaus
werd in 1785 gebouwd op de restanten van de voormalige Ka
rner.

Ybbs a. d. Donau  3370 - Niederösterreich
De grote stuwbrug verbindt Ybbs met Persenbeug
.
In de achtste eeuw stichtte het domkapittel van Salzburg op een rots boven de Donau een nederzetting die Ypusa heette. In de
11de eeuw waren Heren van Ebersberg er in het bezit van een burcht. Grote rijkdom door de handel in ijzer van de 13de tot de 17de eeuw. Veel schade door talrijke overstromingen. Vernielingen in de Dertigjarige Oorlog. Twee grote branden beschadigden het stadje ernstig. Toch zijn er nog enkele huizen, het Passauer Kastenamt, met vroeggotische resten, gedeeltelijk met arcadehoven, uit de 16de eeuw.

Parochiekerk hl. Lorenz
/ v
oormalige Frauenkirche:
driebeukige kerk uit 1490, met netgewelven. Een koor van twee traveeën, met stergewelven uit 1512. In een nis in de toren een Olijfberg met levensgrote figuren. Onder het sterk verhoogde koor een overwelfde doorgang naar de Donau. De preekstoel, het orgel en het mooie, rijk vergulde hoogaltaar dateren uit 1730

Ybbsitz 3341 - Niederösterreich
Aartsbisschop Wichmann von Magdeburg schonk in 1185 aan het klooster in Seitenstetten zijn bezittingen aan de Ybbs. Het plaatsje is sinds 1292 een parochie. In 1532 werd het door de Turken in brand gestoken. In de 17de eeuw bloeide de ijzerindustrie sterk op: in 1640 zijn er 72 ijzersmelterijen. In de 18de en de 19de eeuw economische teruggang.

Parochiekerk hl. Johannes de Doper.
Tegen het in 1419 gewijde koor werd 70 jaar later een driebeukig schip aangebouwd. Aan de zuidzijde een portaal met achthoekige pijlers en mooi stergewelf dat een goed voorbeeld is van werk uit de 'Donau school'. Daartoe behoren ook de baldakijnen, met twijgversieringen, en de rondlopende galerijen. De noordelijke koorkapel
, Hochkapelle, ligt boven de romaanse Karner, die tegenwoordig als sacristie wordt gebruikt. In 1498 liet de abt van Seitenstetten, boven het zuidelijk portaal ter ere van aartsbisschop Wichmann een galerij kapel bouwen, met zijn beeltenis en wapen in het vensterglas. Het marmeren hoogaltaar uit 1750 is afkomstig van de kartuize Gaming. Laatgotische stenen preekstoel met klankbord.

** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 102 landen.