TANZENBERG post Maria Saal 9063 - KarinthiŽ, met voormalig kasteel, neoromaanse basiliek in het noordwesten daarentegen is 19de eeuws, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    

Voormalig kasteel:
tot 1515, toen de gotische burcht in het bezit van de heren van Keutschach kwam, had dit complex slechts een verdedigende functie. Daarna kreeg het gebouw de vele representatieve kenmerken van een renaissanceslot (vooral onder Leonhard ll). De mooie renaissance-Binnenhof is aan vier zijden door vleugels omgeven.
De twee onderste verdiepingen zijn
- evenals de portalen en vensters aan de noord- en de zuidzijde -
16de-eeuws. Onderdelen in de noordoostelijke vleugel zijn nog ouder. De neoromaanse basiliek in het noordwesten daarentegen is 19de eeuws. Op deze plaats bevond zich vroeger een beroemde ridderzaal. Het kasteel heeft veel van zijn vroegere karakter verloren.
In de kerk bevindt zich een fraai laatgotisch crucifix.

ThŲrl-Maglern 9602 - KarinthiŽ
Parochiekerk St.-Andreas.

Deze laatgotische kerk uit het laatste kwart van de 15de en het eerste kwart van de 16de eeuw heeft een machtige westelijke toren, stergewelven in het schip en kruisribben in het koor. Opvallend zijn hier de gebeeldhouwde consoles waarop de onderste muurzones rusten. De demonische karikatuurtjes
, gewoonlijk vooral op romaanse kapitelen te vinden, zijn het aanschouwelijk bewijs dat de christelijke kunst haar wortels ook in het heidendom heeft. Van grote kunsthistorische betekenis zijn de rijke wandschilderingen.
Thomas von Villach, de belangrijkste schilder in het laatgotisch KarinthiŽ,
ontwierp voor muren
en gewelven een serie scŤnes die veel facetten van de wereld van de late middeleeuwen tonen. Heiligenfiguren en Bijbelse thema's wisselen elkaar af. De onderwerpen zijn levendig en verhalend weergegeven. Met name het Leven van Christus en het Visioen van de hemel, in het koor, verdienen bewondering. Het 'levende kruis' maakt ook voor analfabeten duidelijk wat de kruisdood betekent. De openbarstende hel, de doorboorde kop van de 'synagoge' en andere bijna karikaturale symbolen van dood en bevrijding verdringen zich in een zeer kleine ruimte. Altaarversiering 17de eeuw; twee laatgotische kandelaars.

Omgeving.
Arnoldstein
,
KarinthiŽ, richting Villach:
op een heuvel ligt d
e ruÔne van een benedictijnenklooster, dat door de oorlog met de Turken en verscheidene branden verwoest werd. In het plaatsje zijn bezienswaardig de laatgotische parochiekerk St. -Lambert, interessante grafstenen, en de Kruiskapel, stenen crucifix uit 1517. Tegenover de pastorie is een Heim
atmuseum gevestigd.  

Tiffen post Feldkirchen 9560 - KarinthiŽ
 Parochiekerk Jacobus de Meerdere.
 Deze tweebeukige laatgotische hallenkerk uit de tweede helft van de 15de eeuw is omgeven door restanten van een gotische versterking. Romaanse voorganger
, Karolingisch kapiteel voor het westportaal. Talrijke ingemetselde Romeinse stenen, 2de en 3de eeuw n.C. In de gewelven boven het schip laatgotische fresco's uit de 'Donauschool', met kruisiginggroep.
Fraaie fresco's van de heiligen Barbara en Helena.
Ook het paneel met de 'Tiffenel' Opstanding' is in
laatgotische trant geschilderd. Het koor werd, barok, vergroot in 1758; het hoogaltaar dateert uit dezelfde periode. De barokke zijaltaren zijn uit 1708-1720, de rococopreekstoel is uit 1780.  

Treffen b. Villach 9521 - KarinthiŽ
 Parochiekerk St.-Maximilian.
 Het koor, de zuidelijke kapel en het westportaal zijn laatgotisch. Het muurwerk van de toren boven het koor is zelfs nog romaans. Het gebouw werd door de eeuwen heen veranderd en uitgebreid, voor het laatst, ingrijpend, in 1812. Het grote, vergulde crucifix tegen de rechterwand in het schip dateert uit het begin van de 19de eeuw. De schilderstukken boven de altaren zijn uit 1784-1786. De plafondschilderingen en de gestu
ckte lofwerkornamenten zijn evenwel puur barok. In 1973 werd op de westmuur van de kapel een laatgotisch fresco blootgelegd, Olijfberg. 1495.

Andere bezienswaardigheden.
De ruÔne A
lttreffen
is de voormalige zetel van de graven van Treffen, die omstreeks 1490 werd verwoest. Het barokke kasteel is een streng gebouw van drie verdiepingen hoog; het heeft voorname interieurs.
 

VŲlkermarkt 9100 - KarinthiŽ
De stad, op een wigvormige plattegrond, komt voort uit een stichting van de graaf Engelbert von Sponheim. In de eerste helft van de I3de eeuw bouwden de hertogen von Sponheim hier een brug over de Drau en schiepen daarmee de voorwaarde voor de ontwikkeling van het plaatsje tot een van de belangrijkste verkeersknooppunten van KarinthiŽ.
De Herzogsburg uit de I4de eeuw gaf het plaatsje een representatief aanzien.
Overblijfselen van dat gotische complex zijn nog terug te vinden aan de noordzijde van de mooie Hauptplatz
, nieuw Raadhuis. In de 15de eeuw werd de stad versterkt tegen de invallen van de Turken. Een groot aantal huizen in het oude stadsdeel heeft nog steeds versterkingen uit die tijd. In de I6de eeuw - de 'gouden eeuw' van de Karinthische handelssteden, handelscontacten tussen Augsburg en VenetiŽ - veranderde het stadsbeeld onder invloed van de uit het zuiden opdringende renaissancevormen.
 
Stadtpfarrkirche hl. Maria Magdalena.
De kerk ontstond in de tijd dat het plaatsje tot stad werd verheven, dus omstreeks 1240. Uit die tijd stammen het westelijk gedeelte en het prachtige laatroma
anse getrapte portaal. De zuilen met knopkapitelen tonen, evenals de palmetversiering in het timpaan, eensdeels duidelijk verwantschap met de vormentaal van de oudheid, en wijzen anderdeels, op de zich ontwikkelende middeleeuwse stijlkenmerken. In de flankerende nissen zijn een laatgotische OlijfbergscŤne en een barokke Kruisiging aangebracht.
In het
interieur van deze laatgotische, driebeukige hallenkerk,
afgedekt met netgewelven
, bevinden zich enkele opmerkelijke, kunsthistorisch interessante monumenten. De fresco's in de gewelven boven het koor zijn laatgotisch en zijn, doordat bekend is wanneer de stichter ervan in functie was te dateren. Uitgebeeld zijn de evangelistensymbolen. In dezelfde periode zijn zeker ook de overige schilderingen, zuidkapel, zuidelijke zijbeuk en noordkapel, ontstaan.
De frescofragmenten in de ingangshal
zijn echter veel ouder. Bezienswaardig is ook de piŽta in het zuidelijk zijkoor: een gebeeldhouwde groep uit het begin van de 15de eeuw. Verder een laatgotisch crucifix op het kruis altaar en een madonnabeeld bij de ingang van de kapel. De barokke inrichting van de kerk
, heiligenfiguren, preekstoel, is van grote kwaliteit en dateert uit de 18de eeuw. Er zijn ook grafstenen met wapens uit de 16de en de 17de eeuw. De laatgotische dodenlantaarn in het westen, voor de kerk, werd in 1477 opgericht. Zijn functie was symbolisch: de dodenwacht houden op het hier vroeger gesitueerde kerkhof.

Parochiekerk St.-Ruprecht
, in de voorstad in het noordwesten.
Mogelijk heeft deze vroegromaanse, voormalige basiliek uit de
11de en de 12de eeuw een Karolingische voorganger gehad. Het onderste gedeelte van de indrukwekkende koortoren is het oudste stuk van de kerk. Mooie vlakverdelingen met lisenen en blinde bogen. De rozetversiering in het timpaan is een op maat gesneden Romeinse steen. In het eenbeukige schip, met steekkapjes in het tongewelf en brede steunbeerachtige lisenen, treft men een bezienswaardige barokke decoratie aan op de drie altaren en de preekstoel. In de 19de eeuw is het interieur ingrijpend gerenoveerd.
 
De Ka
rner St.-Michael,
voor de kerk, is een romaans rond gebouw met een gotisch kruisgewelf.
 
Omgeving.
Neudenstein
,
KarinthiŽ, ten zuidwesten van VŲlkermarkt:
barokke parochiekerk met een mooi hoogaltaar. Het kasteel is in 1329 ontstaan, maar in de 16de en de 17de eeuw verbouwd. Rijke, bezienswaardige inrichting.
 

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk