ST.-WOLFGANG i. WALDVIERTEL post Weitra 3970 - Niederösterreich, met driebeukige hallenkerk St.-Wolfgang met laatgotische figuren: de heiligen Erasmus, Nicolaas en Wolfgang, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    

Parochiekerk St.-Wolfgang:
is een driebeukige hallenkerk met een bijna vierkante plattegrond en een lange koorruimte. Eenvoudig portaal; daarboven vensters met traceringen. De kap werd na een brand vervangen door een vlakke afdekking. In de zuidelijke pijlers van het koor zijn lichtnissen aangebracht. Een mooi barok hoogaltaar uit 1694, met laatgotische figuren: de heiligen Erasmus, Nicolaas en Wolfgang.
 

Säusenstein 3374 - Niederösterreich
Parochie van de domvoogden uit Regensburg.
In 1334 stichtte Eberhard von Wallsee een klooster dat de cisterciënzers overnamen onder de naam 'Gottestal'
, vallis dei = dal van God. Tussen 1703 en 1760 werd het klooster uitgebreid, in 1789 opgeheven. In 1801
brandde de kloosterkerk af, waarna de St.-Donatus, op de berg, parochiekerk werd. Van het klooster, later 'Schloss' genoemd, zijn nog slechts enkele restanten over.
Theresienkapelle
.
De kloosterkerk met kleine klokkentoren is in miniatuur weergegeven op bladkapitelen in het koor. Grafsteen uit 1383. Parochiekerk St.-Donatus, gebouwd in 1760. Westfaçade met middenportaal. In ondiepe nissen Johannes en Paulus. Hoge toren. Prachtige zaalruimte met tere kleuren
met gewelfschilderingen. Over de tweede travee een dwarse, ovale koepel: in concentrische cirkels figuren uit de Apocalyps. In de eerste travee Het martelaarschap van Donatus, bisschop van Arezzo. Boven het koor een schijnkoepel met een geraffineerde doorkijk. Altaarstuk op het hoogaltaar. Rijk versierde renaissancepreekstoel.  

Schallaburg post Loosdorf / Melk 3382 - Niederösterreich
Schallaburg.
Omstreeks 1110 heette de graaf
von Scallach, in 1242 noemde Otto von Ottenstein zich graaf von Schala. Onder hem ontstond het Feste Haus. In 1431 erfden de Losensteins de burcht; zij lieten in 1576 de voorburcht aanleggen, met een schuine, hoekige arcadehof, en in het oosten een toernooihof en een fraaie tuin. De Losensteins waren protestant. In 1614 had het slot zoveel schulden dat het aan de rijke, eveneens protestantse familie Stubenberg uit Stiermarken moest worden verkocht. Alle eigenaren hebben graven nagelaten. In 1945 verwoestten de Russen het kasteel; de restanten raakten steeds meer in verval, tot het kasteel, inmiddels staatseigendom, werd gerestaureerd.

De ringmuur en de gracht zijn alleen in het zuiden en het oosten bewaard gebleven.
Door een buitenpoort met segmentvormige kantelen komt men over de gracht bij het eerste portaal en via een smalle weg en een tweede portaal in de beroemde terracotta arcaden hof. Brede bogen dragen de dubbele arcaden van de bovenverdieping, waar zich mooie terracotta sculpturen bevinden
, o.a. een hofnar en gemaskerde personen. In het zuiden leidt een portaal naar een kleinere binnenplaats en naar het oudste gebouw, met een donjon en een kapel. Hier staat het grafmonument van Wilhelm von Losenstein . De ridder draagt zijn volledige uitrusting, aan zijn voeten een leeuw. In de rechterhand houdt hij de bijbel, in de linkerhand een zwaard.  

Scheibbs 3270 - Niederösterreich
Het oudste deel van het plaatsje is het hooggelegen kerkplein met de burcht, in ca. 1150 gebouwd. In de 14de eeuw zetel van de beheerders van de kartuize Gaming. Omstreeks 1350 werd het stadje versterkt, in de 15de eeuw uitgebreid. Tussen het oude kerkhof en het kasteel zijn nog restanten van die versterking te zien: muren, torens en twee stadspoorten. De stad leefde van de handel in ijzer. Stroomopwaarts langs de rivier de Erlauf, tot Gaming, staan nog enkele ijzersmelterijen.
 
Parochiekerk St.-Magdalena.
Deze driebeukige, laatgotische hallenkerk uit het eind van de 15de eeuw werd barok verbouwd in 1726. Aan de noordzijde een gotische toren met barokke helm. Portaal op het noordwesten. Fraai interieur. Rode zuilen met vergulde barokke kapitelen dragen het gecompliceerde netgewelf. Hoogaltaar uit 1706. Aan beide zijden mooie bruingouden oratoria. Aan de zuidzijde een kapel met 19de-eeuws mozaïek. Gotische madonna en mooie oude grafstenen.

Andere bezienswaardigheden.
Burcht
:

een eenvoudig rechthoekig complex. Bijzonder mooie binnenhof met galerijen, een waterput en een smeedijzeren poort. Pastorie, Raadhuis en burgerhuizen met mooie binnenhoven uit de 15de en de 16de eeuw.
 

Scheiblingkirchen post Warth 2831 - Niederösterreich
Parochiekerk St.-Magdalena en St.Rupert.

In 1147 werd de ronde kerk
van Scheiblingkirchen door de aartsbisschop van Salzburg gewijd, tegelijk met de naburige kerk van Thernberg, de oudste kerk in Oostenrijk met een bandribgewelf. Cilindervormig gebouw met ee
n halfcirkelvormige apsis. Het hoofdgestel rust op kapitelen met blad- en dierornamenten.  

Schlosshof a.d. March post Marchegg Bahnhof 2294 - Niederösterreich
Kasteel
.
Het oorspronkelijk versterkte kasteel, bestaande uit vier vleugels, werd in opdracht van prins Eugenius verbouwd. Door twee nieuwe vleugels tegen een bestaande vleugel op te trekken, ontstond een staatsieplein. Aan het eind van de vleugels staan kleine paviljoens met mansardedaken. Barokke tuinaanleg uit 1732. In 1755 kocht de keizerin het kasteel van de erfgename van prins Eugenius. Zij liet het restaureren en er een verdieping op zetten. De charmante kapel dateert uit 1725: plafondschildering en een Kruisafneming.
 

Schönbühel a.d. Donau 3392 - Niederösterreich
Kasteel
.
Dit kasteel was reeds in de 9de eeuw het eigendom van Pass au. De burcht is vele malen verbouwd; het tegenwoordige complex (behalve de kapel) ontstond in 1819; bij de bouw werd gebruik gemaakt van oude muren. Eveneens aan de Donau staan de parochiekerk Rosalia cn het bijbehorende servietenklooster uit 1666. Achter het altaar een kleine galerij en een weg naar beneden, over de rotsen, naar de oever van de Donau. In de Peregrinkapel/e rococofresco's van J. W. Berg!.
 

Schöngrabern post Hollabrunn 2020 - Niederösterreich
Parochiekerk Mariae Geburt
.
De kerk is in 1217 gesticht. Het is een laatromaans gebouw van één beuk, met twee traveeën en kruisribgewelven. In de 18de eeuw werd tegen de westzijde een toren geplaatst en werd het westelijk koor afgebroken. Daarvan resteren slechts een basement en een kapiteel met bladreliëfs en menselijke koppen. Uniek zijn de sculpturen in de apsis. Dergelijke, tegen de muur geprojecteerde voorstellingen zijn ook uit Lombardije, Zuid-Tirol en Regensburg bekend.
De scènes verlopen volgens een bepaald thema:
in het midden God de Vader met de leliestaf; aan zijn rechterhand Abel met het lam, achter hem Kaïn met opgeheven arm. Aan de andere kant een man met een korenschoof. Aan de voeten van God de Vader de draak, die een mens verslindt en een tweede figuur in zijn klauwen heeft. In het linkerveld de zondeval, in het rechter Samson met de leeuw. De figuren in de bovenste velden zijn nog niet overtuigend geïdentificeerd.

Schrattenthal 2073 -  Niederösterreich
Kasteel,
een boven de stad gelegen versterking. De oudste gedeelten van deze in de 17de eeuw verbouwde burcht zijn een schaapsstal, een vierkante ruimte met een achthoekige pijler en vier kruisribgewelven, en een gotische, versterkte kapel
, St.-Martin. Onder het hoge dak loopt een weergang die uitmondt in de burcht.

Parochiekerk St.-Augustin.
Tegen de 14de-eeuwse Mariakapel werd in 1450 het schip gebouwd. In 1783 barok verbouwd. Grafstenen met wapens van het geslacht Eyczing van 1480 tot 1563. Gotische doopvont.

Schwarzenau 3900 - Niederösterreich
De Streins waren tussen 1198 en 1636 Heren van Schwarzenau. In 1592 verbouwden zij een oude waterburcht
, uit het eind van de 12de eeuw, tot een van de mooiste renaissancekastelen in Niederösterreich .

Kasteel.
De façade wordt geflankeerd door zware hoektorens; in het midden een kleine dakruiter met een houten kroonlijst en een klok. In het interieur bevindt zich mooi stucwerk uit 1748. De kleine slotkapel bevat stucversieringen en vier apostelfiguren. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel zwaar beschadigd.

In de richting van Windigsteig
bevindt zich een barokke wegkapel.


 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk