ST.-WOLFGANG i, SALZKAMMERGUT - 5360 - Oberösterreich, met Parochiekerk St.-Wolfgang, in late middeleeuwen zeer geliefd bedevaartoord, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    

Parochiekerk St.-Wolfgang:
De kerk
verheft zich aan de oever van het meer, in een prachtige omgeving. In de late middeleeuwen was zij een zeer geliefd bedevaartoord, in belangrijkheid slechts overtroffen door Rome, Aken en Einsiedeln. Dat kwam doordat de patroon van de kerk tot de meest aanbeden heiligen behoorde. De enorme aantallen toeristen die er tegenwoordig naartoe trekken,
hebben vaak andere motieven: het operette-decor van Weissell Röss
l am See, en het wonderbaarlijke werk van Michael Pacher vormen nu het 'bedevaartsdoel' van de vele kunstpelgrims uit alle landen. De veronderstelling dat de kerk door de patroonheilige zou zijn gesticht is tot nu toe steeds naar het rijk der fabelen verwezen, maar uit recente onderzoekingen blijkt dat dit wellicht niet terecht is.
Het gebouw dateert in hoofdzaak uit de late gotiek;
het is een tweebeukige hal, waarin de zuiderbeuk overgaat in een koor van drie traveeën diep. Een stevige toren met een fraai gebogen helm bepaalt het exterieur. De inrichting is buitengewoon mooi: de elders zo geroemde werken van Th. Schwanthaler en M. Guggenbichler kunnen niet in de schaduw staan van het unieke, door Pacher gecreëerde altaar.

St.-Wolfgang im Salzkammergut. de St.-Wolfgang. 1 Pachers altaar; 2 Deur naar de sacristie; 3 Dubbelaltaar van Schwanthaler; 4 Preekstoel; 5 Orgel; 6 Man van smarten; 7 Wolfgangskapelle; 8 Rozenkransaltaar; 9Toren; 10 Zuidportaal; 11 Westportaal: Gelaat van Christus


Pachers altaar.
Het contract voor de bouw van het altaar draagt het jaartal 1471. Het houtsnijwerk, de schilderingen en de architectonische opbouw vormen tezamen een schitterend kunstwerk, dat de tijd ongeschonden, en op zijn oorspronkelijke plaats, heeft doorstaan. Het is een zogenaamd wissel altaar met dubbele luiken.
Dagelijks aa
nzien:
als alle panelen gesloten zijn, lijkt het slanke bouwsel met de torentjes van filigrain op een gotische, overweldigend hoge
, meer dan 11 m, monstrans. Op de gesloten vleugels worden in vier scènes bijzonderheden uitgebeeld uit het leven van de heilige Wolfgang. Als wachters fungeren de heiligen George en Florian. Op de predella zijn vier kerkvaders uitgebeeld.
Aanzien op zondag, voorste luiken open:
verdeeld over de breedte tonen twee zones elk vier scènes uit het leven van Christus. Bewonderenswaardig zijn de perspectivische weergave en de beheersing van de anatomi
e van het menselijk lichaam, met name bij figuren in beweging. Vijf van de acht scènes tonen ver in de diepte reikende overwelfde ruimten, de drie andere scènes hebben een romantisch landschap als achtergrond.
Opmerkelijk is de Ver
zoeking van Christus,
met op de achtergrond Bruneck, de plaats waar Pacher vandaan komt
, naast de horens van de duivel.
 
Aanzien op feestdagen
:
ook binnenste luiken open: alleen op belangrijke feestdagen wordt de volle glorie geopenbaard: prachtig, verguld houtsnijwerk en scènes uit het leven van de Moeder Gods. De voornaamste scène, de met grote kundigheid uitgebeelde Kroning van Maria, moet elke aanschouwer in betovering brengen: Maria is gekroond, de lege troon wacht op haar; deemoedig knielt de Maagd des Heren voor haar goddelijke zoon neer, om zijn zegen te ontvangen; haar blik is op de aarde gericht, de genade die zij ontvangt, geeft zij door aan de lijdende mensheid.
De grote figuren aan weerszijden stellen de mannen voor die voor deze kerk zo'n voorname rol spelen:
rechts de stichter van de orde, de heilige Benedictus, en links de heilige Wolfgang. Verder een overvloed aan fascinerende details: er zijn veertien engeltjes, zingend, musicerend, en enkele houden het gordijn op; de stof van de gewaden ziet er zo echt uit dat men bijna denkt haar te kunnen voelen; voorts de fantastische weergave van passementen en van het goudsmidswerk - kronen, bisschopsstaven, mijters en sluitingen van gewaden; het miniatuurkerkje dat de heilige Wolfgang vasthoudt is een gotisch gebouw, tot in alle details.

Predella:
plastische weergave van de aanbidding der koningen.
Omlijsting:
in opengewerkte ranken verschijnen patriarchen en profeten, met Adam voorop
, rondom de schrijn, en de koningin van Scheba met dienaressen en de koningen van Tarsus, rondom de predella, - uitstekend snijwerk, zo teer en verfijnd dat de meeste bezoekers het over het hoofd zien. De afbeeldingen op de binnenste vleugels bewijzen dat Michael Pacher ook als schilder met zijn tijd meeging; de zes voorstellingen uit het leven van Maria zijn van grote kwaliteit. De gouden achtergrond in plaats van een natuurlijk gekleurde hemel, die in deze tijd nog slechts zelden wordt toegepast, geeft de schildering een extra feestelijke uitstraling.
Opvallend is de Opdracht in de tempel:
een zuil deelt de ruimte in tweeën en doorsnijdt de figuur van de hogepriester; de handeling speelt zich alleen in de rechterhelft af, de linkerhelft is gereserveerd voor een zorgvuldige weergave van het tempelinterieur. De achterzijde is versierd met voorstellingen van heiligen, van de hand van verschillende kunstenaars.

Schwanthalers dubbelaltaar
:
dit meesterwerk van barokke sculptuur had het ongeluk naast de unieke schepping van Pacher terecht te komen. Links de heilige familie, rechts de patroon van de kerk, ter zijde de heiligen Benedictus en Scholastica. In het linkertabernakel de kleine gotische figuur van de heilige Wolfgang, waarschijnlijk van Tiroolse herkomst.


 
Meinrad Guggenbichlers werk:
drie altaren, de preekstoel en een Man van smarten. Deze 'Schmerzensmann' boven het rozenkransaltaar, omgeven door engeltjes, is het aangrijpendst.
 
Andere bezienswaardigheden.
Wolfgangskapel
le:
hierin bevindt zich de vermeende cel van de heilige met de 'Bussfelsen'
, boetesteen. Vroegbarokke plafondschilderingen; orgel uit 1626; opvallend portaal bij de sacristie. Exterieur: voeggotische sculptuur aan de portalen: het Gelaat van Christus, het Lam Gods, de heilige Wolfgang. Zeer fraaie bedevaartput van klokkenmetaal. Muur met korfboogvormige openingen, waardoor men een prachtig uitzicht op het meer heeft.

Scharding 4780 - Oberösterreich
De weg die vanuit Zuid-Beieren langs de Rott bij Schärding op de Inn stootte, sloot aan op de weg naar het Pramtal. Dit kruispunt heeft ongetwijfeld het ontstaan van een nederzetting alhier bevorderd, te meer omdat een zich steil boven de Inn verheffende rots een ideale plaats voor een burcht bood. In 804 voor het eerst genoemd; in 1316 kreeg het plaatsje stadsrechten.
Afgezien van een korte onderbreking
behoorde Schärding van 1248 tot 1779 aan de Wittelsbachers, die het tot een statige vesting uitbreidden. Van de machtige burcht zijn alleen nog de Zwinger, de gracht en het buitenste poortgebouw
, nu museum, over; van de versterking zijn gedeelten van de muren, de torens en de vier poorten bewaard gebleven. Het schilderachtigst is de Wassertor die, aan het einde van de Untere Platz, direct naar de lnn leidt. De belangrijkste bezienswaardigheid is zonder twijfel de prachtige

Stadtp
latz, een stede bouwkundig complex van zeldzame harmonie en ongereptheid.
Het langgerekte plein is door een dwars geplaatst gebouw verdeeld in een Obere en een Untere Stadtplatz. Bijzonder indrukwekkend is de noordelijke wand van de Obere Platz, de Si
lberzeile. Boven dit idyllisch plekje verheft zich op de achtergrond de machtige
Stadtpfarrkirc
he
met haar statige toren. Het oude gebouw werd na de opgelopen schade tijdens de Spaanse Successieoorlog afgebroken. Het nieuwe gebouw is een heldere, barokke kerk met muurpijlers en galerijen. regen de pijlers in de kruising gestuukte figuren van vier ridderheiligen.
Heimatmuseum
,
in het buitenste poortgebouw van de voormalige burcht: uitgebreide collecties uit de stad en de omgeving.

Omgeving.
Suben
,
Oberösterreich, 8 km stroomopwaarts:
voormalig Augustiner-Chorherrenstif
t.
Dit is omstreeks 10
5O als kanunnikenklooster gesticht door Tuta, een gravin uit Formbach, = Vombach, aan de linkeroever van de Inn, en in de 12de eeuw, levensvatbaar dank zij giften, veranderd in een 'Augustiner-Chorherrenstift'. In 1784 opgeheven. Het vroegere kloostergebouw is nu een strafinrichting.

Van de romaanse kerk S
t.-Lambert
is alleen de westelijke toren bewaard gebleven. Het nieuwe gebouw ontstond in 1766-1770. Het karakteristieke mansardedak dateert uit 1792. De plattegrond is gecompliceerd, in principe een combinatie van de beide in de kerkbouw gebruikelijke vormen: deels centrale
, deels basilicale opbouw.
Fraaie in
richting. Fresco's;
het best bewaard is de nog nooit gerestaureerde Verdrijving van de handelaren uit de tempel, onder de galerij. Spaarzaam, maar kwalitatief goed stucwerk. Groepen figuren
, evangelisten, kerkvaders en aartsengelen, prachtige preekstoel, het hoogaltaar, de altaren in het transept, de orgelkast en twee beelden, een Engelbewaarder en een Michaël. Grafsteen van de stichteres, met het model van de kerk.

Zwickledt
,
Oberösterreich, ongeveer 6 km naar het noorden:
bescheiden kasteeltje, tegenwoordig gedenkplaats voor de tekenaar Alfred Kubin
, 1877-1959, die daar vele jaren woonde en werkte.

Wernstein am Inn
,
Oberösterreich, ongeveer 6 km naar het noorden:
parochiekerk St.-Georg,
die een opvallende synthese van gotische bouwkunst en moderne uitbreidingen vertoont. De vroegere pastoor Samhaber vermaakte bij testament het in zijn bezit zijnde grafische werk van zijn vriend Kubin aan de deelstaat Oberösterreich, die uit de opbrengsten daarvan het grootste deel van de kosten van de herbouw van de kerk kon betalen. De oorspronkelijk gotische ruimte werd in ere hersteld. Aan weerszijden van het presbyterium werden ruimten aangebouwd, overdekt met tongewelven. Gotisch beeld van de heilige George, barokke kruiswegstaties, moderne vensters.

Burc
ht:
gelegen tegenover de burcht Neuburg aan de Beierse oever van de Inn: het kasteel was al in de 12de eeuw bekend; tegenwoordig is het een ruïne.
 
Mar
iensäule:
marmeren groep, Maria op zuil, omgeven door vier geharnaste putti die monsters bevechten. Het werk is in 1644 onder Ferdinand III aan het hof in Wenen vervaardigd naar het voorbeeld van de Mariazuil in München. Toen Leopold I het monument liet vervangen door een kopie in brons, werd de stenen groep naar Wernstein gebracht.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk