ST.-PAUL I. LAVANTTAL - 9470 - KarinthiŽ, met de grote driebeukige pijlerbasiliek Klooster- en parochiekerk St.- Paul, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    

Het derde beroemde benedictijnenklooster in KarinthiŽ, na Ossiach en Millstatt,
werd in 1091 door graaf Engelbert I gesticht op het terrein van de oude burcht van Spanheim. De door paus en keizer geprivilegieerde abten heersten over uitgestrekte landerijen en over het klooster, dat niet alleen arbeid en gebed kende, maar ook oorlogen, brand en wereldlijke willekeur. Het moest bijvoorbeeld in het laatste kwart van de 15de eeuw de Turken en de Hongaren weerstaan en in de eerste helft van de 16de eeuw viel het ten prooi aan het verspillende wanbeheer van abt Ulrich von Pfinzing. Tijdens de barok maakte het klooster zijn tweede bloeiperiode door. Opgeheven in 1782.
 
Klooster- en parochiekerk St.- PauI.
De grote driebeukige pijlerbasiliek met twee torens op het westen is aan drie zijden door het kloostergebouw omgeven. De tegenwoordige kerk is gebouwd in de late
12de, vroege 13de eeuw op de plaats van een Pauluskerk. De koorpartij met de drie apsiden laat nog de laatromaanse bouwopvattingen zien - een combinatie van massa en geleding. In deze zin moeten ook de beelden en ornamenten aan het zuiden het westportaal worden beschouwd.

De Aanbidding van de koningen
, zuidportaal; en de Majestas domini, westportaal zijn beeldengroepen die hun expressie ontlenen aan de spanning tussen het massale bouwwerk en de tere bewerking van het oppervlak. In 1367 en in 1498 werd het interieur overwelfd en daarmee werd een wezenlijk kenmerk van de oude kloosterstijl van de benedictijnen verlaten. Alleen de plattegrond met het 'chorus major', kruising en hoogkoor, en het 'chorus minor', ten westen van de kruising, is nog volgens de bouwstijl van Hirsau, die de eerste monniken in 1091 bij de stichting van de kerk hadden toegepast. Ook de fraaie laatromaanse kapitelen in de scheibogen zijn in zekere zin in strijd met deze eenvoudige ascetische bouwstijl. De omstreeks 1200 gemaakte knop- en dobbelsteenkapitelen vormen een hoogtepunt in de romaanse versierkunst. De weelderig woekerende ornamenten staan echter lijnrecht tegenover de onbaatzuchtige benedictijnse opvattingen: vormen behoren slechts in dienst van het gebed te staan.
De schilderingen in het gewelf van het schip
,
sluitsteen en vier
pasfiguren, zijn beroemd: Michael en Friedrich Pacher uit Zuid-Tirol schiepen omstreeks 1470 de zeer realistische 'hemel' van de kerk; van nu af aan neemt het profane thema een even belangrijke plaats in als het sacrale; bloemen zijn precies zo liefdevol en realistisch geschilderd als de heiligen. In 1931 werden de fresco's op de noordelijke en de oostelijke transeptmuur blootgelegd: laatgotische meesterwerken van Thomas von Villach, die niet vergat zijn zelfportret, oostelijke muur, toe te voegen.
Het fresco van de stichters
verbindt historische gebeurtenissen met religieuze mythologie. Voorgesteld is het stichterechtpaar Engelbert en Hadwiga von Spanheim, dat door Benedictus
, stichter van de orde, en Catharina, martelares, wordt aanbevolen voor de hemel. Daarnaast engelen, wapens, apostelen en wereldlijke heren. Tegenover de rococopreekstoel staat een laatgotisch altaarblok met een triptiek, de genadetroon en de heiligen Erhard, Barbara, Catharina, Johannes de Doper, Andreas en Dorothea. De altaarversiering, sculpturen en schilderkunst, in de hoofd- en zijkapellen bestaat niet alleen uit 18de eeuws barok werk, maar omvat ook 19de-eeuwse kunst van de Nazareners.
 
Kloostergebou
w.
De twee verdiepingen hoge vleugels met arcaden komen uit op de binnenhof. In 1683 werd het
gebouw als voltooid beschouwd. Romaans beeld in de westelijke galerij. Fraaie collectie in de westelijke vleugel: schilderijen van de 15de tot de 18de eeuw van Pieter Aertsen, Rubens, H. Bock, Johann Zick en vele anderen. Bovendien mooie handschriften, sculptuurtjes, glaswerk, porselein en een verzameling munten.  

St.-Paul, klooster. 1 WestfaÁade; 2 Zuidportaal 3 Romaanse apsis; 4 Chorus major; 5 Chorus minor; 6 Gewelven In het schip; 7 Fresco van de stichters; 8 Binnenhof van de voormalige kruisgang; 9 Rabenstelner Kapelle

St.-Peter i. Holz post Lendorf 9811 - KarinthiŽ
De tot 15 v.C. Keltische, daarna Romeinse nederzetting Teurnia op het plateau van de Holzerberg
werd in het midden van de eerste eeuw n.
C. door keizer Claudius verheven tot provinciestad. Opgravingen hebben de aanwezigheid aangetoond van o.a. vestingwerken, een forum en baden. Reeds in de 4de eeuw was de bevolking grotendeels tot het christendom bekeerd; tegen het einde van de 4de eeuw was Teurnia waarschijnlijk al bisschopszetel. Na de ineenstorting van het Romeinse rijk en de troebelen tijdens de volksverhuizingen in de 5de en de 6de eeuw, ging de stad met haar vroegchristelijke cultuur geheel ten onder. Pas onder de Salzburgse bisschop Modestus werd het christendom tot nieuw leven gewekt.
 
Vroegchristelijke kerk op het kerkhof.

Opgraving 1910. De plattegrond van de kerk alsmede de bodem vondsten geven belangrijke informatie over het karakter van de vroegchristelijke godsdienst. Het unieke, in goede staat verkerende vloermozaÔek in de zuidelijke kapel laat in twaalf velden symbolen zien van Jezus Christus en zijn triomf over het kwaad. Het hier gevestigde museum
, geopend van juni tot september, bevat vondsten uit Teurnia en andere opgravinggebieden in deze streek.

Parochiekerk
.
Deze heeft een vroegromaanse voorgangster en dateert in haar tegenwoordige vorm uit de 14de en de 15de eeuw. Vooral de fresco's verdienen grote aandacht. Aan het exterieur voorstellingen van Christoffel, van Maria met het kind en van heiligen. In het interieur aan de noordelijke muur o.a. scŤnes uit het lijdensverhaal, de legende van Dorothea en een Laatste Oordeel. Een barok altaar  en een laatgotische pietŗ.

Waitschach post Huttenberg 9375 - KarinthiŽ
Parochie- en bedevaartkerk Unsere Liebe Frau.
Op 1154 m hoogte staat de vroeger zwaar
versterkte kerk. Er werd aan begonnen in 1447 en dit laatgotische gebouw werd voltooid in ca. 1500. Het rijk versierde westelijke portaal heeft in het timpaan fragmenten van een Mariabeeld. Het driebeukige schip vormt een prettig aandoende ruimte. In het koor en in het iets smallere middenschip zijn netgewelven aangebracht, in de zijbeuken kruisgewelven. De sluitstenen zijn bewerkt met figuurtjes en ornamenten.
Opvallend is het rijk versierde sacramentshuisje
,
laatgotisch, in het koor. Het prachtige hoogaltaar dateert uit 1670; in het midden van het drie verdiepingen hoge altaar bevindt zich een uit hout gesneden Tronende Madonna met Kind, een van de mooiste beelden in KarinthiŽ. Opmerkelijk is ook het Landschaftsaltar, 1626 gedateerd; in het midden, tussen de zuilen, is de annunciatie voorgesteld.
 

Wernberg post Foderlach 9241 - KarinthiŽ
Kasteel.
In 1227 werd het kasteel voor het eerst genoemd. In deze periode werd Wernberg, tot dan toe behorend tot de heerlijkheid der Bambergers, een hertogelijk bezit. Beslissend voor de geschiedenis van het kasteel zijn geweest: 1. Georg von KhevenhŁller, een van de interessantste Karinthische persoonlijkheden uit de 16de' eeuw; hij was soldaat en geleerde en veranderde omstreeks 1575 de nog middeleeuwse versterking in een modern renaissancekasteel; en 2. Virgilius Gleissenberger, de doortastende benedictijnenabt uit Ossiach, die het complex in barokke stijl liet moderniseren.
Ui
twendig:
drie vleugels van drie verdiepingen omsluiten een arcadenhof. De zuidzijde is door een muur afgesloten, van
waaraf men een fraai uitzicht heeft. Het hoofd portaal aan de noordkant wordt bekroond door gebeeldhouwde portretten. Het oostelijk portaal kreeg zijn versiering pas tijdens de barok, toen de benedictijnen het slot bewoonden. Inwendig is met name de Haus- of Katharinenkirche bezienswaardig: stucornamenten en illusionistische plafondschilderingen - een hoogtepunt van barokke ruimtelijke vormgeving.
 
Omgeving.
Damtschach
,
in noordoostelijke richting tussen Villach en Velden, met parochiekerk en een renaissance
barokkasteel van twee verdiepingen hoog en bestaande uit drie vleugels. Het is in 1511 gesticht en werd aan het eind van de 17de eeuw verbouwd. Tuinaanleg uit 1824.  

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk