ST.-MICHAEL post Weissenkirchen i.d. Wachau - 3610 - Niederösterreich, met laatgotische Filiaalkerk St.-MichaeI, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    

Dit was in de 10de eeuw de voornaamste kerk in de Wachau.
Het laatgotische gebouw met vroegromaanse fragmenten. Het is een driebeukige hallenkerk met een iets verzonken koor en op het westen een vierkante toren met kantelen. Op de nok van het dak boven het koor zeven lemen hazen, die 'de wilde jacht'  = het stormrumoer in de lucht
, voorstellen. Laatgotische stenen poorten, marmeren traptreden gemaakt van vroegere grafstenen. Op het hoogaltaar grote heiligenbeelden.

Overblijfselen van de oude inrichting zijn:
de spiltrap en de acht apostel beelden, uit de 'Donauschool', op de galerij. Naast de kerk de gotische Karner met een kleine dakruiter boven de westelijke gevel. Daaronder een fresco met een scène uit het leven van Christoffel. In het interieur een uit schedels en mummieresten opgebouwd altaar uit 1150-1300. Het complex is omgeven door versterkte muren en torens en het is een van de charmantste bezienswaardigheden in het dal van de Donau.  

St.-Pantaleon 4303 - Niederösterreich
Parochiekerk St.- Pantaleon

In 190 werd hier een groot legioen opgebrok
en en naar Enns verplaatst. In de 9de eeuw kolonisatie door de Beieren, die als bescherming tegen de Avaren een nog herkenbare aarden burcht bouwden. De oorspronkelijke 11de-eeuwse romaanse kerk had een heel zeldzaam dubbelkoor. De crypte, een van de oudste bouwsels in Oostenrijk, is een kleine ruimte met vier zuilen en acht hoekpilaren. Op de primitieve kamferhouten imposten, met vlechtwerk, plantenornamenten en dierfiguren, rusten de bogen. Altaar van Romeinse bakstenen. Een halfcirkelvormige apsis is doorgetrokken naar de bovenverdieping en vormt daar een tweede altaarruimte.
Aan de buitenzijde een ongewone fries van rechthoekige blinde velden.
De gotische toren op het westen
, met een barokke helm, rust op romaanse grondmuren. Het laatgotische, bijna vierkante schip, dateert uit de 15de eeuw. Originele opstelling van de pijlers; het oostelijk deel heeft een parapluachtig gewelf en maakt de indruk van een ruimte met één steunpunt. Daarachter vormen twee pijlers drie beuken. Het koor ligt hoger dan het schip. Neogotisch hoogaltaar met een mooi beeld van de heilige Pantaleon.

Waterburcht.
In 1631 spreekt men over een 'Veste zum Haus bei St.-Pantaleon'. In de 18de eeuw verbouwd en in de 19de eeuw grotendeels afgebroken.
 
Omgeving.
Vanuit St.-Pantaleon kan men interessante tochtjes maken naar Enns, Mauthausen, St.-Florian en Linz.
 

St.-Peter i. d. Au 3352 - Niederösterreich
Het kasteel was sinds de 14de eeuw in het bezit van de landsvorst; de leenheren wisselden elkaar met korte tussen pozen af. In 1597, tijdens de opstand der boeren, werd het slot veroverd en graaf
Seemann von Mangern werd gevangengenomen. In 1842 werd hier Karl Zeiler, de componist van de Vogelhädler, geboren.

Versterkte kerk St.-Peter und Paul,
gewijd in 1050.
Aan de laatgotische hallenkerk uit de tweede helft van de 1 5de eeuw zijn nog gedeelten van een ongeveer 200 jaar oudere versterkte kerk te herkennen: tussen de steunberen zijn bogen in het muurwerk zichtbaar die een weergang verbergen. Onder het westelijk koor is een waterput. Het gehele complex is omgeven door een versterkte muur met kantelen. In het koor van de kerk een altaarstuk
uit 18de eeuw.

Kasteel.
De donjon en de overdekte verbindingsgang naar de kerk behoorden tot een gotische waterburcht. In de poort, met laatgotische pijlers, bevindt zich
een
renaissancegrafsteen. De mooie arcadehof met dubbele bogen op de eerste verdieping dateert uit de 16de eeuw.

St.-Pölten 3100 - Niederösterreich
De stad werd in de Romeinse tijd gesticht. Vermoedelijk onder Karel de Grote werd Aelium Cetium zetel van het eerste Niederösterreichische klooster, St.-Hippolyt, waaraan de tegenwoordige plaats haar naam te danken heeft. In 1058 kreeg St.-Pölten, als eerste in deze streek, marktrecht en reeds in 1247 stadsrechten. Omstreeks dezelfde tijd werd de rechthoekige Rathausplatz aangelegd, evenals de ommuring met de torens en de vier poorten. Deze moesten echter voor een groot deel wijken voor de wegenaanleg in het kader van de stadsuitbreiding. De grootste bloei beleefde het plaatsje tijdens de barok
. Het stadscentrum draagt nog steeds het stempel van deze periode.
 
Dom Mariae Himmelfahr
t.
Op de plaats van de tegenwoordige dom stond in de 12de eeuw de kerk van het oude klooster St.-Hippolyt, een driebeukige basiliek zonder transept, waaraan nu nog de imposante façade met de twee torens, de noordelijke wand van het schip en de rozenkranskapel herinneren. Na een vernietigende brand in 1267 werd de kerk als v
roeggotische basiliek herbouwd: het koor werd verlengd, de rozenkranskapel werd geïntegreerd en de zuidmuur werd naar buiten verplaatst. In de 18de eeuw werd het interieur barok verbouwd.
Bijzonder indrukwekkend zijn
:
de schilderstukken en fresco's van en het (hoofd)altaarstuk, het altaar in de noordelijke zijbeuk, het Onze-Lieve-Vrouwealtaar in de zuidelijke zijbeuk, een barokke pietà en de grafmonumenten.

Bisschoppelijk paleis.
Bij dit vroegbarokke, twee verdiepingen hoge kloostergebouw, dat in het noorden op de kerk aansluit en dat
vijf binnenplaatsen omgeeft, werden tijdens opgravingen Romeinse voorwerpen en gedeelten van een middeleeuws klooster blootgelegd. Bijzonder mooi zijn het trappenhuis uit 1727 en de voormalige bibliotheek met fresco's. De huidige Bisschopspoort werd ontworpen door J. Munggenast.
 
Institut der Englischen Fräulein
, Linzerstrasse.
Het is niet duidelijk aan wie St.-Pölten dit in 1715 begonnen en in 1767-1769 uitgebreide barokke gebouw te danken heeft. In ieder geval is de façade, met de gecanneleerde, langs de twee bovenste verdiepingen opgaande kolossale pilasters en de drie tabernakelachtige aanbouwsels zeer mooi. Even bezienswaardig zijn de schilderingen in de koepel op het koor en in het voornaamste vertrek
en de Maria op het rechterzijaltaar.

Franziskaner- Pfarrkirche zur hl. Dreifaltigkeit.
De kerk en het erop aansluitende klooster beheersen de noordelijke, smalle zijde van de Rathausplatz. Door de lichte terugbuiging in het midden van de gevel maakt de laatbarokke kerk een levendige indruk. Eveneens laatbarok is de inrichting; vier belangrijke altaarstukken op de zijaltaren.

Karmelietessenkerk
, Prandtauerstrasse 2.
Vanaf de Rathausplatz heeft men een fraai gezicht op deze kerk. De façade
, zonder torens, buigt iets terug en wordt onderbroken door hoge vlakke pilasters. Veel weelderige plastische elementen.
 
Raadhuis
.
Dit gebouw sluit de zuidzijde van het plein af. Het is ontstaan uit twee oude huizen en verenigt verschillende stijlen in zich. Het portaal dateert uit de renaissance, de toren en de nissen in de doorrit zijn laatgotisch, de toren helm en de wanden zijn barok. Prachtige stucplafonds
en sculptuur.

Historisch Museum
, Karmeliterhof/ Prandtauerstrasse,
gevestigd in het oude kloostergebouw. Na een onderbreking van bijna 40 jaar is het museum in 1976 heropend.
 
 

** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk