ST.-LAMBRECHT - 8813 - Stiermarken, met Benedictijnenabdij, Kloosterkerk, Karner, Peterskirche en Kasteel, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    

Benedictijnenabdij is gesticht in 1076.
Al in de 12de eeuw neemt het klooster een belangrijke plaats in. Gunstig voor zijn ontwikkeling tot een centrum van culturele bloei was dat het klooster van oudsher was belast met de zorg voor MariazeIl, het bekendste Oostenrijkse bedevaartoord. Keizer Jozef
II hief de abdij in 1786 op.
Kloosterkerk.
Na de instorting van de oorspronkelijke, romaanse basiliek, werd in de 14de eeuw de tegenwoordige driebeukige hallenkerk gebouwd. In 1639 werd het oksaal afgebroken en vervolgens werd het koorgedeelte geheel veranderd. Ongeveer in dezelfde tijd kreeg de kerk de westelijke faÁade met de twee torens en het marmeren hoofdportaal
. In deze periode werden ook de gewelven beschilderd, daarvan zijn nog resten te zien. Daarna werd de inrichting van de kerk vernieuwd. Het ebbenhouten tabernakel met zilveren beslag. Fraai gesneden koorbanken achter het orgel, in het priesterkoor.
Van de oorspronkelijke gotische Inrichting
moeten worden genoemd een Heilige Agnes (zuidelijke zijbeuk) en het houten crucifix (voorportaal) uit de 14de eeuw. Fraai ingerichte sacristie.

Karner: 12de eeuw.
In de 13de eeuw in oorkonden vermeld als parochiekerk de Twaalf apostelen
, zie het aantal vensters. Benedenverdieping knekelhuis, bovenverdieping kapel.
 
Peterskirche.
Deze is als parochiekerk gebouwd. Hoogaltaar met reliŽfs, afkomstig uit Af
lenz, werkplaats van Villach. Op het rechterzijaltaar een houten Mariabeeld; 15de-eeuwse altaarstukken. Bijzonder indrukwekkend zijn de schilderingen op het linkerzij altaar, o.a. een Kruisiging en afbeeldingen van heiligen.
 
Kloostergebouw.
Dit is een groot 17de-eeuws complex, sterk beÔnvloed door de Romeinse renaissance. Prachtig ingerichte vertrekken, marmeren gangen; stucplafonds. Bezienswaardig zijn de Kaisersaal, de Konkl
avesaal met portretten van keizer Frans II en Maria Theresia en het Refectorium.

Museum.
De collecties van het klooster bestaan uit gedeelten van de oude inrichting en geven een indrukwekkend beeld van de regionale kunst uit de
14de en de 15de eeuw. Verspreid over vier zalen o.a. Romeins beeldhouwwerk en Romeinse inscripties; een madonna met stralenkrans; een Olijfberg van Hans von TŁbingen; verscheidene 15de-eeuwse vleugelaltaren; beschilderd glas uit dezelfde periode en sculptuur uit de 15de en de 16de eeuw.

Kasteel.
Het kasteel werd gebouwd als versterking en werd later door het klooster gebruikt. Na de opheffing van het klooster raakte het in verval. Behouden zijn de wachttoren en de (vernieuwde) kapel met een vleugelaltaar van houtsnijwerk uit een Karinthisch atelier.

Omgeving.
Neumarkt:
in de 13de eeuw werd het plaatsje, tegelijk met de burcht Forchtenstein, aangelegd. De ommuring is bewaard gebleven. De parochiekerk is gewijd aan de heilige Catharina; laatgotische hallenkerk (1490-150 1). Mooi 18de-eeuws hoogaltaar. In de Ka
rner 15de-eeuwse fresco's.

St.Marein:
kerkdorpje ten zuiden van Neumarkt met een parochiekerk sedert 1190. In de romaanse toren op het koor twee laat-Romeinse grafstenen. Ten noorden van Neumarkt:

Mariahof,
een reeds in de 11 de eeuw genoemde vesting met een aan de heilige Nicolaas gewijde kapel en een aan Maria gewijde parochiekerk.

St.-Veit a. Vogau 8423 - Stiermarken
Bedevaartkerk.
Deze parochiekerk staat midden in het gehucht dat sinds 1218 toebehoort aan de bisschop van Seckau. In 1748 werd zij opnieuw opgetrokken, waarbij de vroeger op het oosten georiŽnteerde kerk nu naar het noorden werd gericht. De westelijke toren van de oude kerk werd opgenomen in het nieuwe gebouw, zoals is te zien aan colonnetten en muurwerk. Van binnen een brede ruimte met muurpijlers en vier ongelijke traveeŽn.
Rococo-inrichting;
hoogaltaar, kruisaltaar en presbyterium. Het altaarstuk op het hoogaltaar; orgel uit 1711; twee olieverfschilderingen boven de zijdeuren; de plafondschilderingen.
 

Schielleiten post Stubenberg 8223 - Stiermarken
KasteelruÔne Alt-Schielleiten
.
Het kasteel is in de 13de eeuw gebouwd door de Stubenbergs en begin 17de eeuw
v
erbouwd door de leenheren Rindschad. Het is rechthoekig aangelegd, met arcaden in de binnenhof en vier hoektorens.
 
Schloss Schielleiten.
Het slot is in 1732 gesticht door de graven Wurmbrand-Stuppach. Sinds 1935 is er een Bundessportschule in gevestigd. Midden paviljoen met vleugels; binnen een ellipsvormig overwelfde zaal in de trant van de Weense barok.
 

Seckau 8732 - Stiermarken
Benedictijnenabdij
,
voormalige bisschopszetel en augustijner
kanunnikenklooster. Een in 1140 in St.≠Marein gesticht augustijner kanunnikenklooster werd twee jaar later naar de afzondering van het bergland van Seckau verplaatst. Een kanonikessenklooster werd er in 1150 aan toegevoegd. In 1218 stichtte het aartsbisdom Salzburg, waaronder de beide kloosters ressorteerden, hier een bisdom. Opgeheven in 1782; overgenomen in 1883 door benedictijnen uit Beuron.
 
Basiliek Mariae Himmelfahrt.
Na een brand in 1259 werden kruisgewelven aangebracht, aan het eind van de
15de eeuw laatgotische stergewelven. Het eenvoudige, maar monumentale interieur bevat twee rijen arcaden met zware dobbelsteenkapitelen, waarin nog het principe van het zogenaamd Saksisch alternerend stelsel doorklinkt. Plastische voorstellingen, o.a. evangelisten≠symbolen, bevinden zich alleen op een achthoekige pijler. De Beuronse monniken breidden de kerk in 1891-1892 uit door de aanleg van een transept, waarbij de drie apsiden naar het oosten werden opgeschoven, en zij plaatsten torens aan de westzijde.
Het opvallendste onderdeel van de middeleeuwse inrichting
is een vroege kruisiginggroep in het koor: Maria en Johannes, Christus. Belangrijke stukken van de romaanse en gotische inrichting zijn ook: de leeuwen aan het portaal, de Madonna me
t Kind in het westelijk voorportaal, de op de zuidelijke muur van het transept overgebrachte fresco's, uit het leven van Johannes de Doper, en het fresco Maria met Kind; tegen de derde pijler.
Een voornaam vroegbarok monument
is het mausoleum van aartshertog Kare
l II. Tijdens de Contrareformatie werd een grote Italiaanse invloed merkbaar. In 1587 begon men met de bouw van het mausoleum en werd voltooit het in de eerste decennia van de 17de eeuw.
 
Kloostergebouw.
Het tegenwoordige complex wordt beheerst door de enorme, vroegbarokke faÁade. Uitbreidingen in de eerste helft van de 17de eeuw. In 1640 werd de feestelijk gestuukte Kaisersaal voltooid.
 
Omgeving.
St.-Marein:
opvallende gotische parochiekerk uit de 15de eeuw en de bedevaartkerk Maria Schnee, op de 'Seckauer Hochalm', gebouwd in 1660.
 

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk