ST.-FLORIAN BEI LINZ - 4490 - Oberösterreich, met Augustiner-Chorherrenstift waar Anton Bruckner heeft gewerkt als organist, 1845-1855, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    

Augustiner-Chorherrenstift:
het graf van een man die gestorven was vanwege zijn geloof is het begin geweest van een van de belangrijkste kloosters in Oostenrijk. Een vrome christin, Valeria, legde hem hier te rusten. Boven zijn graf ontstond al spoedig een heiligdom. Omstreeks 800 stichting van het eerste klooster, dat in 1071 veranderde in een augustijnenkapittel. In de middeleeuwen ontwikkelde het klooster zich tot een geestelijk en wetenschappelijk centrum. De schrijf- en schilderschool bijvoorbeeld werd zeer beroemd. A. Altdorfer maakte in 1518 voor het klooster een van zijn fraaiste werken: het Sebastiaansaltaar. De eerste steen van de tegenwoordige gebouwen werd gelegd op MariaHemelvaart 1686, waarna drie grote architecten hier een van de mooiste kloosters in Oostenrijk bouwden. Doordat Anton Bruckner hier werkte als organist (1845-1855), kreeg St.-Florian extra betekenis. Het klooster doet veel aan muziekonderwijs en verzorgt zelf theologische opleidingen. Het koor van de Florianer Sängerknaben geniet grote bekendheid. Ook orgelconcerten en andere muzikale manifestaties houden de naam van het 'klooster van Bruckner' hoog. Er ressorteren 32 parochies onder.

St.-Florian,klooster. 1 Kloosterkerk; 2 Zomerrefectorium; 3 Bibliotheek; 4 Marmorsaal; 5 Adlerbrunnen; 6 Trappenhuis; 7 Mariakapel; 8 Hoofdportaal; 9 Meierhof

Stiftskirche Mariä Himmelfahrt.
De kerk verheft zich aan het noordelijk einde van een lange 34 vensters tellende westelijke vleugel. De façade van de kerk heeft twee torens, die met de originele helmen zijn bekroond. Het interieur is bijzonder indrukwekkend: een eenbeukig, hoog schip met aan beide zijden vier kapellen met galerijen erboven; kruising en een rondom afgesloten koor. De kolossale halfzuilen op hoge sokkels, de rijke kroonlijst en de vormgeving van de galerijen zijn bepalend voor het feestelijke effect. Het plafond is geheel bedekt met schilderingen. In de hangkoepels boven de traveeën kleurrijke fresco's.
Kostbare inrichting.
Een machtig hoogaltaar, rijk bewerkte koorbanken en muziektribunes, zwartmarmeren preekstoel, smeedijzeren hekwerk van grote kwaliteit. Het orgel, dat door Bruckner is bespeeld, behoort tot de instrumenten met de mooiste klanken uit die tijd. De Mariakapel bevat een waardevolle barokke inrichting.
De Herren-sacristie, heeft een
mooi plafond en een wasbekken. De Prelatensacristie is een heldere ruimte met luchtig stucwerk, schilderingen, kasten met intarsia en elegant bewerkte deuren. Prachtige paramenten. Gruft. Precies onder het grote orgel bevindt zich de eenvoudige sarcofaag van Anton Bruckner (1824-1896). Grafmonumenten van proosten; in de crypte het graf van de christin Valeria. De relieken van St.-Florian zijn spoorloos verdwenen.
 
Kloostergebouwen
.
De bibliotheek werd pas tussen 1744 en 1750 gebouwd. Westelijke vleugel, met hoofd portaal en trappenhuis. Deze lange, eentonige gevel meet, tot de kerk, 204 m;
heeft een duidelijk accent, in de vorm van een plastische ingangspartij van drie verdiepingen hoog, met balkons op de twee bovenste verdiepingen. De sculptuur: krachtige atlanten op de begane grond, op de eerste verdieping uitbeeldingen van de deugden, en hermen om het bovenliggende balkon te dragen, op de tweede verdieping vazen. Boven het portaal verheft zich de Bl
äserturm.
Vanuit de doorgang kijkt men in de grote binnenhof met de Ad
lerbrunnen in het midden en de bibliotheek erachter (oosten). Vanuit de binnenhof ziet men het fraaie trappenhuis (westen). Is een waardige entree naar de keizerlijke vertrekken. Er werd gekozen voor een combinatie van schuin oplopende, op de tweede verdieping horizontaal wordende arcaden en - als accentuering van de middenas - een reusachtige twee verdiepingen hoge boog.

Marmorsaal:
een elegant, paviljoenachtig risaliet beheerst deze zaal de façade van de zuidelijke vleugel de wereldlijke pendant van de kerk aan de overzijde. De machtige, op hoge sokkels geplaatste zuilen, met Korinthische kapitelen, en de virtuoos geschilderde voorstellingen op het plafond bepalen het aanzien van deze zaal. De zaal staat in het teken van de keizerlijke macht en van de triomf van het christendom over de Turken
, plafond. Aan de smalle zijden grote portretten.
 
Bibliotheek:
de ruimtelijke werking in de bibliotheek wordt vooral bepaald door de inrichting. De golvende boeken wanden en de slingerende, rondgaande galerij illustreren de veranderende opvattingen omtrent de indeling van ruimten ten tijde van het rococo.
 
Kaiser
zimmer:
een enfilade
, reeks van in één as gelegen, aaneensluitende vertrekken, van dertien praal vertrekken. Daarop aansluitend de Bruckner-Zimmer, met het bescheiden meubilair van de componist, sterfbed, piano en leunstoel, dat voor een deel afkomstig is uit zijn huis in Wenen.

Collecties
:
behalve de prachtige stijlkamers beschikt het klooster over een waardevolle verzameling schilderijen en andere kunstvoorwerpen. Hoogtepunten zijn de schilderijen van de 'Donau school'.

Zomerrefec
torium: een aan de oostzijde vooruitspringende zaal, in Italiaanse stijl gebouwd.
 
Tuinpaviljoen:
een elegant gebouw met bordes en loggia; mansardekap.

Meierhof
:
hoeve, tegenover de hoofdingang: een carrévormig aangelegde 'boerderij' met een reusachtige kap, waaronder zich de 'voorraadschuur' bevindt.

Omgeving.
Schloss Tillysburg
,
Oberösterreich, ca. 6 km ten oosten van St.-Florian:
Interessant is een in de 18de eeuw in de oostelijke vleugel van het kasteel ingebouwde verkleinde kopie van het trappe
nhuis in St.-Florian.

Jachtmuseum Schloss Hohenbrunn
,
Oberösterreich, ca. 2 km naar het zuiden:
voormalig jachtslot van het klooster. Een barok gebouw met een vierkante binnenplaats. Elegante galerij op de bovenverdieping.
 

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk