STAINZ - 8510 - Stiermarken, met voormalig augustijner kanunniken≠klooster, Dekanatskirche zur hl. Katharina en kloostergebouw/kasteel, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Augustijner kanunniken≠klooster:
is gesticht door Luitpold von Wildon: op de plaats van een burcht met Catharinakapel komt in 1229 een kanunnikenklooster met kerk. Verbouwingen en uitbreidingen hebben plaats na de Contrareformatie onder proost Rosolenz. In 1785 secularisatie; vanaf 1840 eigendom van aartshertog Johann von Osterreich.
Dekanatskirche zur hl. Katharina
/-voormalige kloosterkerk:
het markantste accent van de uitwendig onversierde kerk wordt gevormd door de beide westelijke torens. Deze behoren nog tot een vroeggotisch portaal. Onder proost Rosolenz werd het koor naar het westen verplaatst; omstreeks 1680 werd de kerk door leerlingen van Sciassia in barokke stijl verbouwd en voorzien van muurpijlers. Het interieur is een eenbeukig schip met een enigszins gedrukt tongewelf, rijk met stucwerk versierd en met fresco's. Tussen de pijlers zijkapellen, daarboven galerijen. Een smalle 'Porta coeli' geeft toegang tot het lichte koor, waarvan de achterwand bijna geheel wordt ingenomen door het twee verdiepingen hoge hoogaltaar. Het altaarstuk beeldt het martelaarschap van de heilige Catharina uit. De overige altaren, met veel beelden dateren grotendeels uit het rococo. Ook het Maria-altaar , het Scapulieraltaar en de preekstoel zijn bezienswaardig.

Kloostergebouw
/kasteel:
de opvallend lage westelijke vleugel is pastorie. In 1620, onder proost Rosolenz, aanleg van de eerste binnenhof en de stenen trap. Door de bouw van een zuid- en een oostvleugel die aansluiten op de oudere westvleugel ontstond een tweede binnenhof met aan twee zijden arcaden van drie verdiepingen hoog. Bezienswaardig zijn het voormalige refectorium met fresco's, de trap in de oostvleugel en verscheidene stucplafonds. Aan de oostzijde van het gebouw charmante tuinpaviljoens.  

Trautenfels 8951 - Stiermarken
Kasteel
.
In de 13de eeuw was dit een bezit van het bisdom Salzburg. Het werd uitgebreid door de graven Trauttmansdorff, die tussen 1664 en 1815 de eigenaren waren. Het rechthoekige complex van drie verdiepingen hoog is omgeven door indrukwekkende bastions en een brede gracht. De zuidelijke gevel heeft korte vooruitspringende vleugels; ronde toren op de noordwesthoek. Rijke interieurs, met name de Galeriesaal. Eveneens de moeite waard zijn de slotkapel en het Heimatmuseu
m,
streekmuseum van het Ennsdal.  

Voitsberg 8570 - Stiermarken
Aan de voet van de in 1170 gestichte burcht 'Ober-Voitesperch' liet Leopold VI deze stad en een bijbehorend kasteel aanleggen.

KasteelruÔne Obervoitsberg.
Het kasteel is sinds 1760 in verval. De kern is binnen de ringmuren bewaard gebleven; er zijn ook restanten van een zwinger,  = ruimte tussen de buiten- en de binnenringmuur.
 
Stadtpfarrkirche hl. Michael.
De vierkante toren op het oosten en het oorspronkelijk vlak afgedekte schip zijn romaans; de driebeukige hal werd overwelfd. De pijlers zijn achthoekig.
 
St.-Josefskerk.
De kerk van het voormalige karmelietenklooster werd tussen 1690 en 1708 gebouwd. Het prachtige hoogaltaar uit 1711 laat fraai beeldhouwwerk zien; de grafsteen van de stichter is van rood marmer.
 
Filiaalkerk Hl. Blut, even buiten de stad:
16de-eeuws; laatgotisch, eenbeukig gebouw met lage netgewelven. Restanten van een vleugelaltaar; hoogaltaar met een kruisiginggroep.

Schloss Greisenegg.
Het kasteel is vermoedelijk ontstaan uit de burcht Untervoitsberg; in de 19de eeuw is het tot landhuis verbouwd.
 

Vorau 8250 - Stiermarken
Augustiner-Chorherrenstift
.
Het klooster werd in 1163 gesticht door Ottokar III, markgraaf van Steyr. In de 15de eeuw versterkt met vier torens, een wal en een gracht. Tegenwoordig wordt het klooster nog steeds door augustijnenkoorheren bewoond.

Stiftspfarrkirehe hl. Thomas.
Alleen de fundamenten van de zuidelijke toren, klokkentoren, stammen van de omstreeks 1300 voltooide kloosterkerk. Voor het overige is het tegenwoordige gebouw het resultaat van contrareformatorische, barokke pracht. In 1660-1662 bouwde D. Sciassia deze eenbeukige kerk, met muurpijlers, een tongewelf en een krans van kapellen met galerijen. Het markantst is het indrukwekkende hoogaltaar, in 1704 gebouwd; uitgebeeld is de hemelvaart van Maria, plastische apostelgroep met doodkist, daarboven een olieverfschildering van de tenhemelopneming, van de hand van Antonio Bellucci uit VenetiŽ. Preekstoel is met een groot aantal figuren versierd. In de kruising beelden van vier kerkvaders. Uitbundige fresco's. Speciale aandacht verdienen de fresco's Laatste oordeel en Val in de hel, in de sacristie.

Kloostergebouw.
In de 17de en de 18de eeuw werden tegen de kerk in stijl harmoniŽrende vleugels aangebouwd: aan de zuidzijde de clausuur - afgesloten kloostervertrek - en aan de noordzijde de prelatuur - territoriale abdij, bestuurd door een prelaat of abt die niet van een bisschop afhankelijk is. De binnenhoven worden omsloten door vleugels van drie verdiepingen hoog met galerijen. In de clausuur bevinden zich de kapittelzaal en het refectorium of refter met schilderingen. In de prelatuur is de bibliotheek ondergebracht, die een vlak tongewelf en rijke fresco- en stucversieringen heeft.
Via een dubbele wenteltrap
komt men in de Oude-handschriftenkamer met plafondschildering: Goddelijke deugden en Immaculata. Hier worden 415 waardevolle handschriften bewaard, o.a. het Vorauer Handschrift, ca. 1190, en de beroemde Kaiserchroniko. Verder zijn bezienswaardig: de FŁrstenzimmer met beschilderde wandbespanningen, het refectorium en de prelatenkapel.

Marktkirche hl. ńgydius: wijding 1202.
Een van de koren, Z, heeft een romaans voorkoor. Het andere koor, N, dateert van een uitbreiding. Let op plafondfresco's en altaarstuk. Opmerkelijk is de ligging van het hoofdaltaar, met Mariabeeld, tussen de beide koren. De preekstoel is afkomstig uit de kloosterkerk.

Andere bezienswaardigheden.
Friedhofskirche St. -Johann 'onder de Linden': overwelving van het romaanse schip in de 17de eeuw. Friedhofskirche: gebouwd in 1445, verbouwd in 1711. Zeven passievoorstellingen en fresco's.

Omgeving.
Festenburg

ligt in een bosachtige omgeving en werd in 1353 voor het eerst genoemd. Na een aantal keren van eigenaar gewisseld te zijn, is het kasteel sinds 1616 in het bezit van het klooster van Vorau. In de 18de eeuw verbouwd tot een toevluchtsoord voor vrouwelijke kloosterlingen uit de streek. Voor deze plaats van meditatie, waar men zich zou kunnen bezinnen over de christelijke lijdens- en verlossingsgedachte, ontwikkelde men een serie barokke scŤnes waarin schilder-, en fresco- en beeldhouwkunst een eenheid vormen. Geestelijk en kunstzinnig hoogtepunt is de
 
Pfarrkirche hl. Katharina
,
een rechthoekige ruimte, met de tenhemelopneming van de martelares als thema. Triomf en vervulling van het geloof worden hier in de jubelende engelscharen, fresco's en altaarstuk, indrukwekkend uitgebeeld. Niet minder illusionistisch zijn de andere kapellen en ruimten die de bezoeker naar de kerk leiden: de Loreto- en de Krippenkapelle, evenals de verschillende kruiswegstaties. Voorts de Lijdensweg van de heilige rozenkrans. Aan de kasteelpoort grote beelden: Onthoofding van de heilige Catharina en de Heiland.
Ook bezienswaardig is het Kernstockmuseum: de woning van de dichterpriester Ottokar Kernstock, 1848-1928.
 

Vordernberg 8794 - Stiermarken
Ter verwerking van de metalen uit de ertsmijn ontstonden reeds in de 13de eeuw werkplaatsen, 'Radwerke', in het dal. In de 17de eeuw waren er veertien. Een museum in werkplaats nr. 3 toont de oudste blaasmachine met stoomaandrijving.

Laurentiuskerk.
De kerk is omstreeks 1465 gebouwd; door een versterkte muur omgeven. In het koor een laatgotisch sacramentshuisje. Fragmenten van fresco's uit de 15de eeuw. Tegen de buitenmuur twee stenen reliŽfs.

Parochiekerk Maria Himmelfahrt:
Voltooid in 1660. Crucifix uit de Laurentius kerk; 18de-eeuws Maria-altaar.
 

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk