SPITZ a.d. DONAU - 3620 - Niederösterreich, met de hooggelegen laatgotische Parochiekerk St.-Mauritius en er tegenover een doopkapel met een crucifix uit de 'Donauschool', naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    

In 830 bevestigde Lodewijk de Duitser een schenking van Karel de Grote aan het klooster Niederaltaich in de vorm van een gebied dat reikte van de Donau tot op de Jauerling. Van 1242 tot in de 15de eeuw berustte het kloosterleen bij de Beierse hertogen, iets waartegen de Oostenrijkse landsheren steeds weer in verzet kwamen. In 1504 droegen de Beieren hun heerschappij over aan keizer Maximiliaan I.
In de 16de eeuw is het plaatsje protestants: 'Predikantentoren' op het kerk
hof. Tal van plunderende troepen richtten vernielingen aan: Zweden, Fransen en de keizerlijke legers. Tot 1670 was er een joodse gemeente in dit plaatsje.

Parochiekerk St.-Mauritius.
Deze hooggelegen laatgotische kerk met drie beuken en een westelijke toren heeft een ca. honderd jaar oudere onderbouw. Twee dodenlantaarns tussen getrapte steunberen. Gotisch traptorentje. Interieur: koor uit 1508, verhoogd en naar het noorden toe uit de as getrokken; netgewelf; vensters met rijke traceringen. Tegen de zijmuren barokke beelden onder gotische baldakijnen van twijgen. Hoogaltaar uit Niederaltaich, met altaarstuk
, Hel martelaarschap van de heilige Mauritius. Het voorste gedeelte van het schip heeft een onregelmatig netgewelf. Tegen de gotische galerij, in baldakijnnissen, fraai gesneden houtsculpturen die Christus en de twaalf apostelen voorstellen. Bij het venster aan de evangeliezijde consoles met archaïsche maskers. Daartegenover een doopkapel met een crucifix uit de 'Donauschool'.

Andere bezienswaardigheden.
Niederes Sch
loss:
gebouwd in 1256, verbouwd in de 16de en de 17de eeuw. Mooie portalen.
Ru
ïne Hinterhaus:
gelegen op ruwe rotsen, met een romaanse donjon, een gotische voorburcht en renaissanceversterkingen. Voorts een oud Raadhuis en het Bürgerspi
tal
, met fraai maaswerk aan het portaal.  

Staatz post Kautendorf 2134 - Niederösterreich
Aan de zuidrand van het tamelijk vlakke Laa-gebied rijst plotseling een bijna 100 m hoge bergkegel op. Sinds de
11de/12de eeuw verhief zich op de top een onneembaar lijkende burcht. Deze werd echter in 1645 door de Zweden veroverd en gedeeltelijk verwoest. In de tijd van de invallen der Turken werd de burcht gebrekkig versterkt en daarna raakte zij in verval. Tegenwoordig zijn alleen nog de donjon en het hoofdgebouw te herkennen.  

Starhemberg post Piesting 2753 - Niederösterreich
Kasteelruïne
.
Het slot werd gebouwd in 1140 door een markgraaf uit Stiermarken. In 1241 liet Frederik de Strijdbare het belangrijkste gedeelte herbouwen. Voor hem was de burcht een toevluchtsoord. Na zijn dood kwamen het archief en de familiebezi
ttingen van de Babenbergs onder het beheer van de Duitse Orde. Het geslacht Taxi erfde het slot in de 16de eeuwen behield het tot 1817. In 1830 kocht aartshertog Rainer, de vicekoning van Venetië-Lombardije, de burcht, die vervolgens als erfgoed terechtkwam bij het geslacht Salvator.
Ruïne.
Het is een omvangrijk complex met een poort in de flank. Uit de 12de eeuw stamt de romaanse torenkapel, een rond gebouw met een apsis en een bijenkorfgewelf. In het noordwesten van de binnenhof een onregelmatig en eenvoudig hoofdgebouw. De A
nnen
kapelle is een vrijstaand bouwwerk van twee verdiepingen (14de eeuw).  

Stein post Krems a.d. Donau 3500 - Niederösterreich
Aan de uitgang van de Wachau, waar de Donau, sterk verbreed, doorbreekt, ligt Stein.

Deze landschappelijk zeer fraaie omgeving is een oud nederzettingsgebied. Hier verhief zich reeds in de 5de eeuw de burcht
, waar in de 8ste eeuw rondom de Michaëlskerk een dorpsachtige nederzetting ontstond, die echter al spoedig grotendeels naar de rivier afzakte. Door het transport van zout en wijn over de Donau bloeide aan de oever een handelsnederzetting op, die ook nu nog het stadsbeeld bepaalt: één enkele lange hoofdstraat die stroomopwaarts overgaat in pleintjes en schilderachtige steegjes. In 1305 kreeg het plaatsje stadsrechten en breidde het zich, ondanks invallen van Hongaren, Zweden, Beieren en Fransen, gestaag uit, tot het door de komst van de spoorwegen aan betekenis verloor.
 
Parochiekerk St.-Nikolaus.
Dit is een driebeukige kerk, 15de-eeuws, met een diep koor en laatgotische details aan de onderbouw van de westelijke toren en aan de venstertraceringen. De kerk kreeg in 190
1 zowel uit- als inwendig weer haar gotische stijl. Bezienswaardig zijn de altaarstukken en het plafondfresco, evenals de grafstenen uit de periode tussen gotiek en renaissance. De rijkelijk met stucwerk versierde pilastergevel van de pastorie aan de overzijde is bijzonder. De bovenverdieping van de gotische Karner, tussen kerk en rotswand, wordt bewoond.

Frauenbergkirche.
Deze kerk, met haar reeds uit de verte zichtbare vierkante toren, nam in de tweede helft van de 14de eeuw de functie van de oude Michaëlskerk over. Het gebouw werd in 1785 ontwijd en heeft sindsdien geen kerkelijke functie meer.
 
Voormalige Minoritenkirche St.-UIrich.
Dit is een van de oudste overwelfde gebouwen van de Duitse bedelorden. Omstreeks
1300 werd tegen het schip van de driebeukige pijlerbasiliek, iets uit de middenas verschoven, een relatief licht en verhoogd koor gebouwd. Ook de tweebeukige crypte in het oosten van het koor is wellicht toen aangelegd. De bij de restauratie van het koor blootgelegde fresco's, waaronder een Moeder Gods met stichters, door een Italiaanse rondtrekkende kunstenaar, dateren uit de tweede helft van de 14de eeuw. Vanuit het koor, noorden, komt men in een gotische sacristiekapel en vandaar uit, door een gotische deur, in de kapittelzaal, een mooie ruimte met één zuil. Tegenwoordig fungeert de kerk als tentoonstellingsruimte.

Omgeving.
In de richting van Krems stuit men op het voormalige Kapuzinerk
loster St.-Katharina in Und; de kerk, een in 1614 begonnen kleine centraalbouw met koepel, werd na een brand weer opgebouwde en
versierd met fresco's.

Steyersberg post Warth 2831 - Niederösterreich
Kasteel.
Dit is he
t indrukwekkendste kasteel in dit gebied. Aan het eind van de 12de eeuw werd het gebouwd door hertogen uit Stiermarken als een ves­ting tegen Oostenrijk. In 1278 zetelen er heren von Steyersberg; in 1386 komt het geslacht Stufenberg voor een periode van 200 jaar in het bezit van de burcht en vanaf 1600 is zij het eigendom van de baronnen von Wurmbrandt. Zij breidden het kasteel in 1622 drastisch uit. In 1734 laten deze hooggeëerde heren, die in dienst staan van de keizerin, een slotkapel bouwen. Het kasteel is tegenwoordig in het bezit van de graven von Wurmbrandt.
Toegang vanuit het zuiden door een poort,
waarnaast een toren met een hoog schilddak staat. Achter de tweede poort ligt een driehoekige binnenhof met de Wurmbr
unnen, waterput. De burcht is, met gebruikmaking van het terrein, terrasvormig aangelegd. Via een trap bereikt men de hoofdgebouwen. In de zuidoosthoek bevindt zich de vierkante donjon. Rondom de woonvleugels lopen galerijen. De noordelijke en de westelijke vleugel zijn laatgotisch; in de 17de eeuw verbouwd.

Stockerau 2000 - Niederösterreich
Thietmar von Merseburg bericht in zijn kroniek

dat de heilige Koloman op 17 juli 1012, op pelgrimstocht van Ierland naar Jeruzalem, in Stockerau werd vermoord. Volgens de 'Melker Vita' (= kronieken van het klooster Melk) werd hij als Boheemse spion
- de landstaal niet machtig - opgehangen. Markgraaf Hendrik II liet zijn gebeente reeds twee jaar later naar Melk overbrengen. Tot 1663 is Koloman de beschermheilige van Oostenrijk, dan wordt hij als zodanig opgevolgd door de heilige Leopold.
 
Bezienswaardigheden.
Mooie pastorie met een portaal versierd met wapens. Het R
athaus  heeft een barokke gevel. De parochiekerk St.-Stephan uit 1725 heeft werk van Führich op het zijaltaar.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk