SEEFELD I. TIROL - 6100 - Tirol, met Parochiekerk St.-Oswald met laatgotische portaal en Seekapelle zum hl. Kreuz, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    

Parochiekerk St.-Oswald:
aan deze reeds in 1320 genoemde kerk werd in 1432 onder hertog Frederik 'mit der leeren Tasche' begonnen, maar zij werd pas in 1474 onder aartshertog Sigismund 'de Muntrijke' voltooid. Het voor het toen kleine dorp indrukwekkende godshuis was eeuwenlang een geliefde bedevaartkerk, omdat het over een miraculeuze hostie beschikte.
De legende vertelt dat op Maria­Boodschap in 1384
een zekere ridder Oswald Milser, als beheerder van de burcht Schlossberg bij Seefeld, de grote heilige hostie verlangde in plaats van de kleine. Nauwelijks had de hostie zijn lippen aangeraakt of de ridder zakte tot zijn knieën in de vloer weg, en uit de hostie, die bewaard werd en tot 1919 in Seefeld te bezichtigen was, druppelde bloed. Aan dit wonder en aan de heilige Oswald is de kerk gewijd.
Hoofdportaal:
het zeer fraai versierde zuidelijke hoofdportaal geldt als het best bewaarde laatgotische portaal van Tirol. Het driebeukige interieur heeft laatgotische steekgewelven, met rijk versierde ribben en beschilderde, plastisch gevormde sluitstenen. Van het koor, met een eenvoudiger netgewelf, neemt men aan dat het oorspronkelijk als schip van de oude kerk heeft gediend. Daarvoor pleiten ook de fresco's in het koor: op de triomfboog heiligenfiguren en op de linkerwand het Leven van de heilige Oswald, het Lijden van Christus en de Geschiedenis van de heilige Magdalena.
Het neogotische hoogaltaar is voor een deel ook met 15de- en 16de-eeuwse afbeeldingen versierd.
Eveneens in het koor bevindt zich een paneel
met de legende van de wonderbaarlijke hostie. De middelste figuren op het rechterzij altaar dateren uit 1515. Het reliëf Het pinksterwonder, aan de muur, dateert, evenals de gotische doopvont (met een houten renaissancedeksel, 1608), uit het begin van de 16de eeuw. De preekstoel is van Peter Dosser (1525). Vanuit de zijbeuk bereikt men via een brede marmeren trap de Heiligblutkapelle, die tegen de kerk werd aangebouwd. In het altaar wordt de heilige hostie bewaard.
In 1724 werd de kapel verbouwd.
Van de oorspronkelijke inrichting van deze ruimte, voorzien van een vlak plafond met beschilderd stucwerk en een schildering, resteert een
Avondmaal uit 1580. In het westen staat het voormalige augustijnenklooster tegen de kerk aan. Het werd in 1516 door Maximiliaan gesticht en in 1604 voltooid. Van dit klooster resteert slechts een aan een rechthoekige binnenhof gelegen gebouw met portalen en barokke schilderingen. Tegenwoordig is het een hotel.

Seekapelle zum hl. Kreuz.
Aartshertog Leopold
V liet deze aardige kapel in 1682 bouwen ter ere van een miraculeus crucifix, dat nu nog op het hoogaltaar staat. De kleine centraal aangelegde kapel, met een renaissanceportaal en een uivormige torenhelm, bezit een koepelfresco.

Omgeving.
Leutasch
,
Tirol
bestaande uit Oberleutasch, met de parochiekerk SI.-Magdalen
,
classicistische kerk, met een barokke toren, en Unterleutaseh, met fraai beschilderde 18de-eeuwse huizen.
Zir
l, Tirol
met de indrukwekkende ruïne Fragens
tein uit de 13de eeuw, de Martinsberg langs de weg naar Innsbruck, restanten van een jachtslot van Maximiliaan I, en een kleine kerk waarvan het schip uit de 11de eeuw dateert, frescofragmenten uit de 13de en de 14de eeuw; voorts opgegraven voorwerpen uit de 6de eeuw.

Serfaus 6534 - Tirol
In dit oude dorp staan enkele bezienswaardige huizen,
zoals de Garterhof, met schilderingen uit de tweede helft van de 16de eeuw, de Schalberhof, met restanten van een burcht uit 1300, en de pastorie, met een ruimte die als de oerkerk van het plaatsje geldt en waarvan het vlakke houten tongewelf zeer oud, maar sterk gerestaureerd is.

Oude Pfarrkirche zu U. L. Frau im Walde.
Deze oorspronkelijk romaanse kerk werd in gotische stijl verbouwd. De fresco's aan het exterieur verkeren in slechte staat. Des te interessanter zijn de fragmenten van fresco's in het interieur die bij een restauratie in 1962 aan het licht kwamen: afbeeldingen van Christus, heiligen, evangelisten en Maria. De Tronende Madonna met Kind dateert uit de 12de eeuw. Een reliëf Christus met apostelen is gedateerd: 1510. De doopvont is van 1415.
 
Nieuwe Pfarrkirche Mariae Himme
lfahrt.
In de buurt van de oude werd eind 15de eeuw de nieuwe kerk opgetrokken, die omstreeks 1760 inwendig werd verbouwd. Het exterieur is gotisch: steunberen, spitsboogvensters, geprofileerd westelijk portaal, een vrijstaande toren met galmgaten en voorzien van traceringen. De rococo-inrichting: stucwerk en plafondschilderingen, altaarstukken en altaren en een preekstoel. Onder de galerij bevinden zich een madonnareliëf
, begin 16de eeuw, en een Anna te Drieën.

Omgeving.
Fiss:
Tirol
mooie huizen
, nr. 4, nr. 39, en de parochiekerk Hl. Johann, voorzien van een gotische toren, kruiswegstaties uit de 18de eeuw en altaarstukken.
Tösens
, Tirol
met de parochiekerk Laure
ntius uit de 18de eeuw
en de Kirche zum hl. Georg: een zeer fraaie, gotische kerk met romaanse voorganger. Het schip is afgedekt met een vlak houten cassetten plafond; boven het koor een netgewelf. Goede fresco's uit 1482 met scènes uit het lijdensverhaal, een Annunciatie en verscheidene heiligen. Een reliekschrijn uit 1250 bevindt zich in het Ferdinandeum te lnnsbruck; deze kerk beschikt over een kopie daarvan. Een laatgotisch vleugelaltaar uit ca. 1500, het hoogaltaar van Martin Stemer dateert uit 1680.

Silz 6424 - Tirol
Dit oude dorp bezit enkele opvallende huizen, zoals de S
teinerhof met stucplafonds en mooie smeedijzeren trapleuningen uit de eerste helft van de 18de eeuw. De uit de 13de eeuw daterende
Pfarrkirche
zum den hll. Peter und Paul
werd in 1846-1847 in neoromaanse stijl herbouwd. Aardig gelegen is de
 
S
t.-Sebastians-Kirche in Anger,
gebouwd in 1334, met spitsboogvensters en een ne
tgewelf in het koor. De achthoekige Olbergkapelle met koepel dateert uit de 18de eeuw.  

Söll 6306 - Tirol
Pfarrkirche zu den h
ll. Petrus und Paulus.
Op de plaats van een kerk uit 1361 zette
men dit grote gebouw met een toren aan de noordzijde. Mooie plafondschilderingen, evenals een altaarstuk op het hoogaltaar. Het altaar heeft indrukwekkende beelden. Ook de vier andere altaren, de preekstoel en de biechtstoelen dateren uit het rococo.
 
Andere bezienswaardigheden:
Gas
thof Post met barokke gevel beschildering en interessante inrichting, en de Stampfanger­Kapelle uit de 17de eeuw.  

Zell am Ziller 6280 - Tirol
Parochiekerk St.- Veit.
De reeds in 1304 bekende kerk werd in de 18de eeuw gesloopt. Alleen de aardige toren met helm en lantaarn, waarin zich fresco's uit de 15de eeuw bevinden, stamt nog uit de gotiek. In 1792-1797 plaatste
men tegen deze toren een centraal aangelegd gebouw met ronde, symmetrisch gesitueerde, afwisselend grote en kleinere zij ruimten. De twee grootste fungeren als apsis en voorportaal. De cirkelvormige middenruimte heeft een machtige koepel met lantaarn, voorzien van een van de fraaiste fresco's, met bijna honderd figuren, van de late 18de eeuw. Daarmee leverde men een essentieel aandeel aan het lichte, feestelijke en tegelijkertijd ernstig aandoende interieur van deze kerk. De gestuukte preekstoel, het zuilenaltaar, de altaarstukken, beelden en overige inrichting vormen daarmee een harmonische eenheid
Bezienswaardig
is ook de bedevaartkerk Maria Ras
t op de Hainzenberg, uit de 18de eeuw.  

 ** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk