SEEBENSTEIN - 2824 - Niederösterreich, met burcht op bergrug en Parochiekerk St.-Andreas, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    

In 1432 werden de heren van Königsberg eigenaar van de burcht en de heerlijkheid,
en zij bleven dat tot hun geslacht in 1653 uitstierf. In 1732 liet graaf Pergen in het plaatsje het Neue Schloss bouwen. David Steiger Am Stein kocht het oude slot voor de door hem gestichte 'Wildensteine
r' Ritterschaft aufblauer Erde'. Dit onschuldige gezelschap met zijn ridderidealen werd door de keizer verdacht van geheime bondgenootschappen (blauw is de kleur van de vrijmetselaars). Het werd in 1823 opgeheven en de burcht werd verkocht aan de vorst van Liechtenstein, die op een rots romantische ruïnes liet bouwen.
 
Burcht.
De burcht ligt op een bergrug en wordt beheerst door de gotische donjon. Vanuit de Turnierhof bereikt men via drie poorten en twee ophaalbruggen de voorburcht. Achter een doorbraak in de rots liggen de ruïnes van het oudste gedeelte van de burcht. Aan de rechterkant is de langgerekte woonvleugel, waarvan de topgevel wordt geflankeerd door uitkragende ronde torentjes. Vanuit de dichtbegroeide binnenhof
van de hoofdburcht leidt een bordes trap met baldakijn naar de als museum ingerichte vertrekken met Madonna van Riemenschneider.

Parochiekerk St.-Andreas.
Het eerste gebouw dateert uit 1290. Vanaf 1448 diende de kerk als begraafplaats van de Königsbergs
, zestien grafstenen. De driebeukige hal is afgedekt met netgewelven en dateert uit 1525. Neo­gotische verbouwingen in 1850. De kerk bezit een Madonna met Kind uit 1480 en zes vergulde reliëfs uit 1500.

Seitenstein 3353 - Niederösterreich
In 1112 stichtte Udalschalk het benedictijnenklooster,

dat nog steeds bestaat; later liet hij het zijn bedrijf in Seitenstetten en zijn erfgoed in Ober
österreich na. In 1114 betrokken de monniken onder leiding van prior Leopold uit Gättweig het nieuwe klooster. Twee jaar later werd de eerste kerk gewijd en werd de nieuwe stichting met oorkonde overgedragen aan het moederklooster in Passau. In 1180 schonk aartsbisschop Wichmann von Magdeburg, die uit het dichtbijgelegen Gleiss, an der Ybbs, stamde, zijn geërfde bezittingen in Ybbsitz aan het klooster. Passau belastte het klooster met de zorg voor de grote parochies Aschbach en Wolfsbach, waaruit de tegenwoordige veertien parochies zijn voortgekomen.

Kloosterkerk hl. Maria.
Spoedig na de stichting van het klooster werd de romaanse Rillerkapelle
, Ridderkapel, in de middeleeuwen 'Marienkapelle' genaamd, gebouwd. Alleen deze kapel overleefde de grote brand van ca. 1250. Na de brand werd de tegenwoordige kloosterkerk gebouwd. Het voeggotische karakter van het gebouw is, ondanks het barokke stucplafond uit 1677, bewaard. In 1702 beschilderde Johann Ritsch uit Säusenstein het plafond. Zijn schilderingen werden echter al spoedig witgekalkt, maar bij de restauratie in 1976 zijn ze weer blootgelegd.
Uit praktische overwegingen liet abt Placidus Bernhard (1627-1648)
een ver naar voren springende koorgalerij aanbrengen. In dezelfde periode werd in het zuiden de Benedik
tuskapelle, oorspronkelijk Barbarakapel, aangebouwd, als familiegraf van de kasteelheren van Salaberg bij Haag. Het vroegbarokke altaar is bewaard gebleven. Onder abt Benedikt Abelzhauser kwam de huidige, puur barokke inrichting van de kerk tot stand.

Seitenstetten, kloosterkerk. 1 Inrit, daarboven de feestzaal; 2
Grote trap; 3 Marmorsaal; 4 Prelatuur met kapel; 5 Bibliotheek; 6 Mineralienkabinett; 7 Binnenhof; 8 Kloosterkerk; 9 Kruisgang; 10 Biechtkapel ; 11 Ritterkapelle; 12 Kloosterhof

Klooster.
In 1718 begon
men met de oostelijke vleugel van het tegenwoordige, barokke kloostergebouw. In 1747 was het grote rechthoekige complex, 160 x 90 m, nagenoeg voltooid. De oude kerk staat in het midden en is via dwars armen met het klooster verbonden. Reeds tijdens de bouw schilderde men de grote plafondfresco's in de Marmorsaal; Deugd en Ascese aan de ene kant, Kunsten en Wetenschappen aan de andere kant en in de bibliotheek; een scène uit de Apocalyps: Aanbidding van het Lam Gods. B. Altomonte schilderde in 1744 het plafondfresco in het trappenhuis, Triomf van de heilige Benedictus. Naast de bibliotheek bevindt zich het Mineralienkabinett, met mooie rococokasten. In dezelfde periode werd het Sommerrefektorium, met negentien werken, voltooid. De Maturasaal bevat een schilderijencyclus. Het gymnasium, dat sinds 1814 openbaar is, gebruikt o.a. de grote Promulgationssaal, feestzaal, boven de inrijpoort. Voor de inrichting van het grote klooster werden in de 18de eeuw talrijke schilderijen aangekocht, die sinds 1819 in een Gemäldegalerie zijn ondergebracht.

Siendorf 2011 - Niederösterreich
Van 1496 tot 1604 bezitten de heren van Zelking de burcht en de heerlijkheid.

In 1541 stierf Wilhelm von Zelking. Hij had de slotkerk ingericht. De beroemde Oostenrijkse familie Colloredo
, wapen bij de ingang, nam het leen over.
 
Kasteel:
rechthoekig complex, in de feestzaal 18de-eeuwse fresco's, in de zuidoosthoek van de binnenhof de kapel Mariae Geburt, nu parochiekerk. De eenbeukige ruimte met netgewelf onderging veranderingen tijdens de renaissance. In vensterachtige nissen in het koor portretbustes van Wilhelm von Zelking en zijn vrouw Margaretha von Sandizell. Hoogaltaar: vleugelaltaar met een stenen schrijn in het midden
, Annunciatie. Op de luiken scènes uit het leven van Maria naar voorbeelden van Dürer.

Sonntagberg post Rosenau a.S, 3332 - Niederösterreich
Op een heidense 'Zeichenstein' vond e
en hongerige herdersjongen, ontwakend uit een diepe slaap, een stuk brood. Abt Benedikt van Seitenstetten liet in 1440 over de steen een kapel bouwen. Deze werd spoedig een beroemde bedevaartplaats, vooral na het 'wonder', in 1529, van de roofzuchtige Turken, wier paarden bij een bron, Turkenbron, op de berghelling door de knieën gingen en niet meer verder konden.
Na overvallen door protestanten wegens afgodenverering,
liet de abt van Seitenstetten in 1614 een koperen plaquette boven de steen aanbrengen met een afbeelding van de heilige Drievuldigheid. Sindsdien heet het bedevaartoord Sonntagberg. Tussen 1705 en 1718 leidde Prandtauer de barokke herbouw van de kapel, maar dit werk werd door zijn neef Munggenast voltooid. In juli 1729 werd de kerk door de bisschop van Passau gewijd. Sinds het midden van de 18de eeuw komen er jaarlijks
talrijke pelgrims.

Bedevaartkerk.
Deze kerk is een bescheiden navolging van het type Melk: twee torens met lange, uitgerekte koepelvormige helmen; tussen de torens een concave gevel met albasten beelden boven het portaal en ter hoogte van het dak. Kruisvormige plattegrond. Het schip is overdekt met een tongewelf, koepel op de kruising en steek kappen. Tussen zware pijlers telkens drie zijkapellen. De inrichting is van bijzondere kwaliteit. De architectuurschildering vormt een uitstekend kader voor de gewelffresco's; de Werken va
n de heilige Drievuldigheid.
In het presbyterium de Schepping
van het paradijs,
in de koepel de Verheerlijking van de Drie-eenheid. In het transept de Geboorte van Christus, aan de andere kant de Heilige Geest. In het schip het Laatste Oordeel, met de heilige Michaël als centrale figuur. Het laatste fresco is aangebracht boven de muziektribune: Jakobs droom. Het hoogaltaar
heeft fraaie engelfiguren. In het transept altaarstukken: de Hemelvaart van Maria en de Doop van Christus. Op de beide zijaltaren, vóór de kruising, beelden. In de schatkamer interessante votiefbeelden, paneel met de stad St.-Pölten. Het Fiakerkreuz, een verguld processiekruis, is een geschenk van de Weense fiakers, huurkoetsiers.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen
 ** Algemene info over Oostenrijk