SCHWANZ - 6130 - Tirol, met Parochiekerk Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt en Franziskanerkirche en Franziskaner­kloster, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    

Schwaz werd reeds in 930 in een oorkonde genoemd. Hier bouwden in 1150 de ridders van Freundsberg hun stam slot. Omstreeks 1200 waren er al drie kerken: de Liebfrauenkirche, de Martinskirche en de Jakobskapelle op de Freundsberg. In 1284 verwierf graaf Meinhard II van Görz-Tirol het dal van de Inn en Schwaz, dat sindsdien een deel van Tirol is. Kort na 1400 werd hier erts ontdekt. De daaruit voortvloeiende economische vooruitgang zorgde voor een tijdelijke bloei van kunst en cultuur. De terugslag in de 16de en de 17de eeuw werd gevolgd door een nieuwe opleving in de 18de eeuw. In 1809, tijdens de vrijheidsstrijd, werd Schwaz geplunderd en door brand verwoest; pas na 1830 kwam het plaatsje weer tot leven. In 1899 werd Schwaz tot stad verheven.

Parochiekerk Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt
, Franz-Josefstrasse.
Reeds omstreeks 1300 stond op deze plaats een kerk. I n ca. 1460 begon Hans Mitterhof
er met de bouw van een nieuwe kerk, die zijn zoon Gilg in 1478 kon voltooien. Van deze driebeukige hallenke
rk zijn nog bewaard het noordelijke koor, de noord muur en drie rijen zuilen. Van de toenmalige toren bestaat nog het onderste gedeelte. Al in 1490 moest de kerk worden vergroot.
Het gebouw werd  naar het westen toe met twee traveeën verlengd;
aan de zuidzijde werd de kerk met een vierde beuk en een tweede koor uitgebreid. Wijding in 1502. In 1728
is er een verbouwing in barokke trant uitgevoerd. Later werden de barokke veranderingen weer tenietgedaan en werden netgewelven aangebracht. In deze periode werd ook de klokkentoren op het kerkhof gebouwd. Midden vorige eeuw vond een restauratie van het exterieur plaats.
Het met koper bedekte dak en de toren met koperen helm
zijn reeds vanuit de verte zichtbaar. Met name de westgevel is indrukwekkend: twee portalen waarboven twee grote vensters, en een elegante topgevel
met dertien torentjes, door lisenen in smalle velden verdeeld. De uit hout gesneden deuren met bronzen leeuwenkoppen dateren uit 1512. Het Mariabeeld tegen de middelste steunbeer is 17de-eeuws.
Het schip is een brede zaal:
drie rijen hoge zuilen en grote vensters met traceringen, die de vier beuken en de twee koren gelijkmatig en helder verlichten. De westelijke galerij, voorzien van een rijke, roodmarmeren balustrade met maaswerk, en het Fürstenchörl rechts in het rechterkoor. In het noordelijke koor een neogotisch hoogaltaar, in het zuidelijke of mijnwerkerskoor een vroeg-16de-eeuw
s Mariabeeld; laatgotische koorbanken. Het linkerzij altaar heeft een altaarstuk; een tronende Maria met Kind is het oudste stuk in de kerk.
Op het rechterzij altaar drie Iaatgotische beelden,
afkomstig van het voormalige An
nenaltar. Op het kruis altaar staat het Triomfkruis. Orgel en biechtstoelen, preekstoel, banken, doopvont. Opmerkelijke grafstenen uit de 15de eeuwen bronzen epitafen. De sacristie, twee verdiepingen hoog, werd tegen het koor aangebouwd. Op het kerkhof staat een gotische dodenlantaarn.

Schwaz, parochiekerk U.L.F. Himmelfahrt: 1 Burgerkoor; 2 Mijnwerkerskoor; 3 Toren; 4 Sacristie; 5 Portalen; 6 Traptoren ; 7 Furstenchörl; 8 Westelijke galerij; 9 Kerkdeuren; 10 Annenaltar; 11 Koorbanken; 12 Hoogaltaar 1913; , 3 Gotische madonna, op het Apostelaltaar; 14Krulsaltaar; 15 Mana met Ktnd, ca. 1430, op het Firmlanaltaar; 16 Preekstoel; 17 Doopvont

Dodenkapel.
De kapel, bestaat uit twee verdiepingen en heeft mooie stenen portalen en een charmante galerij die naar de bovenste verdieping leidt. De Michaelskapelle, beneden, bevat een 16de­eeuwse Kruisiging en restanten van een Olijfberggroep. De Veitskapel, boven, heeft een uit hout gesneden altaar.

Franziskanerkirche en Franziskaner­kloster.
De kerk en het klooster werden in 1508-1515 gebouwd en in 1735 barok verbouwd, waarbij het gotische karakter echter grotendeels bewaard bleef. Uitwendige vlakverdeling door lisenen, grote vensters, plinten en vensterbanken.
Op het hoge dak twee dakruiters.
Binnen treft men de mooiste gotische ruimten uit het dal van de Inn aan, ofschoon in het driebeukige schip de gotische ribben werden verwijderd. Bezienswaardigheden: altaarstukken, een stenen crucifix, een laatgotische Mariagroep, een epitaaf, koorbanken
en de nieuwe vensters.

Kruisgang.
Deze is tegen de zuidzijde van de kerk gebouwd. Portretten en wap
ens van de stichters op consoles en sluitstenen. In de kruisgang een aantal schilderingen, veelal passiescènes. Opmerkelijk zijn de karakteristieke koppen van o.a. landsknechten en Turkse soldaten. De gewelfschilderingen dateren uit ca. 1600.
 
Burcht Freundsberg
,
op een heuvel in het zuiden van de stad. Het stam slot
van de ridders van Freundsberg. Uit die tijd is alleen een gedeelte van de donjon bewaard. De slotkapel werd in renaissancestijl verbouwd en is opmerkelijk ingericht. Preekstoel en galerij uit ca. 1630, de fresco's met apostelen zijn van ca. 1750. In de donjon is het bezienswaardige Museum ondergebracht. Naast de slotkapel bevindt zich de Heilig-Grafkapel uit 1688. Beneden de burcht staat de Wasserkapelle, uit 1750.

Steinach 6150 - Tirol
Parochiekerk hl. Erasmus.
Op de plaats van een in 1300 reeds bekende kapel bouwde
men in 1763 een kerk. In 1863 werd zij in neoromaanse stijl herbouwd. Van de barokkerk resteren slechts het onderste gedeelte van de achthoekige toren, en het lichte koor met het prachtige hoogaltaar, een van de mooiste barokke koren in Tirol. De zijaltaren zijn niet meer de oorspronkelijke; ze zijn, evenals het hoogaltaar, wel versierd met uit de barokkerk afkomstige altaarstukken. Op het kerkhof mooie grafkruisen.

Kerk van hl. Ursula.
De hoogste heuvel boven het plaatsje, waarop een heidense tempel zou hebben gestaan, geldt als de oudste begraafplaats van de streek. Daar staat een kerk die uitwendig nog romaans is. De deur van de sacristie is gotisch. Een Anna te Drieën op het linkerzijaltaar.

Strassen post Sillian 9920 - Tirol
Parochiekerk Jacobus de Meerdere. Op de plaats van een oude burcht, op een heuvel, wordt in 1293 een kapel genoemd. De gotische kerk uit 1455 werd in de 19de eeuw uitgebreid. Het interieur, schip met stergewelf, is vooral interessant wegens de mooie fresco's, overal in het koor en speciaal in het gewelf van het presbyterium. Zij zijn in 1936 ontdekt en blootgelegd.
Parochiekerk Hl. Drievuldigheid
Deze aardige, achthoekige, centraal aangelegde kerk, met een toren aan de westzijde en een koepel met lantaarn, werd in 1763 gebouwd.
Zeer fraaie fresco's in de koepel zijn.

Stuben post Pfunds 6542 - Tirol
Stuben, een gedeelte van Pfunds, bezit interessante huizen, waaronder een gerechtsgebouw met geschilderde wapens vanaf de 16de tot de 18deeeuw.
Kirche zu Unserer Lieben Frau.
Dit in 1470 gestichte laatgotische gebouw
werd in 1913 gerestaureerd. Opvallend zijn de krachtige steunberen, het spitsboogportaal en de spitsboogvensters. De toren aan de noordzijde werd in 1680 gerestaureerd. Netgewelven in het schip en in het lichte koor. Zeer fraai zijn de oorspronkelijke fresco's in het schip en aan het gewelf in het koor. Op het hoogaltaar (1689) beelden. De preekstoel en de kruisiginggroep op de triomfboog dateren uit 1680.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.