SCHLÄGL post Aigen i. Mühlkreis - 4160 -  Oberösterreich, met Premonstratenzerklooster en Kloosterkerk Mariä Himmelfahrt, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    

Premonstratenzerklooster.
Dit klooster is begin 13de eeuw gesticht door Kalhoch von Falkenstein, een ministeriaal
, = iemand die verplicht is de bisschop diensten - bijv. op het gebied van de gezagsuitoefening - te verlenen, van de bisschop van Passau. De eerste poging om een klooster te stichten, met cisterciënzers uit het Frankische Langheim, mislukte. Een tweede poging, in 1218, met premonstratenzers uit het Boheemse Mühlhausen, had succes.
Aanvallen van hussi
eten en de boerenopstanden
hebben het klooster zwaar geteisterd. Barokk
e verbouwing in de 17de eeuw. Het klooster, tijdens Jozef II aan liquidatie ontkomen, kwam in de 19de eeuw tot grote bloei: er werden schilderijen aangekocht en abt A. Fähtz bouwde een neobarokke bibliotheek.

Kloosterkerk Mariä
Himmelfahrt.
Deze driebeukige basiliek is gebouwd in de 13de eeuw, barok verbouwd tussen 1626 en 1630. Opvallend zijn de buitengewone hoogt
e van middenschip en triomfboog en het voortdurend opklimmende vloerniveau. Vanuit de kloosterhof leidt een trap naar het kerkportaa; madonna, engelen en wapens; in de hal, weer zes treden omhoog, een gotisch portaal. Aan het eind van het schip een soort vóórkoor met een onderbroken trap, 2 + 7 + 5 treden naar het diepe hoofdkoor. Hier nog eens twee treden. Aangezien het koor, in tegenstelling tot het schip, helder verlicht is, komt het altaar goed tot zijn recht. De ruimte maakt de indruk van een romaansgotisch gebouw.
De barokke verbouwing beperkte zich tot de bouwonderdelen,
zonder de verhoudingen van het geheel te verstoren. Het stucwerk bestaat voor een deel nog uit renaissancevormen, zoals parelsnoeren en eierlijsten
,  lijst met een versiering van in het profiel uitgesneden eieren of eivormige bladeren, waartussen telkens een pijlspits of een slangentong is aangebracht. Vermeldenswaard zijn ook het prachtige orgel, de preekstoel, een mooi koorhek en fraaie koorbanken. De orgels in het koor zijn neobarok.

De romaanse crypte is het oudste deel van dit bouwwerk.
Het is een vierkante ruimte met een pijler in het midden
, krachtig knopkapiteel; in de hoeken drie stenen consoles, koppen, ornament, de vierde is verloren gegaan. Ten oosten van deze ruimte bevindt zich de gotische crypte, met graatgewelf. In de kruisgang grafstenen uit de 13de tot de 18de eeuw.

Stift.
Te bezichtigen zijn de schilderijengalerij , de portretzaal en de bibliotheek. De Bildergalerie is een rechthoekige ruimte, door vijf granieten zuilen in twee beuken verdeeld. Het plafond. tien koepelgewelven, heeft een decoratieve rococobeschildering. Grote vensters aan beide zijden.
Uitstekende collectie, voor een deel pas in de 19de eeuw verworven
.
Gotische paneelschilderijen, de 'Donauschool'. Oostenrijkers, Italianen, Hollanders uit de l7de en de l8de eeuw. Hoogtepunt is de Madonna auf der Rasenbank. De P
ortretzaal bevat een collectie portretten van kloosterlingen, vanaf het begin van de 19de eeuw. De bibliotheek is een interessant voorbeeld van een neobarokke kloosterbibliotheek. Muurstellingen met een rondlopende galerij. Rijke inventaris aan handschriften en incunabelen.
 
Omgeving.
Haslach an der Mühl
,
Oberösterreich, 10 km naar het zuidoosten, centrum van weefkunst.
Parochiekerk S
t.Nikolaus:
het schip heeft een netgewelf met kronkelende ribben. De toren staat vrij; het bovenste gedeelte dateert uit de 20ste eeuw. Inrichting neogotisch.

Musea:
regionale kunst in de poorttoren, een weverijmuseum in het oude schoolgebouw, en een veelomvattend
, volgens de modernste maatstaven ingericht museum van oude ambachten. Zeer de moeite waard. Bezichtiging: tel. 07289-593.

Pürnstein
, ongeveer 22 km naar het zuiden,
langs de linkeroever van de Grosse Mühl: groots aangelegd kasteel, Burchtmuseum
, half vervallen tot een ruïne. Ringmuur met ronde torens; in de hoofdburcht gelegenheid om het dak op te gaan; kapel, keuken.   

Schlierbach 4553 Oberösterreich
Cisterciënzerabdij
.
Eerst gesticht in 1355 als cisterciënzerinnenklooster, op de plaats van een burcht. Dit klooster werd in 1556 opgeheven. De tweede stichting had plaats in 1620, deze keer als monnikenklooster. Na veel moeilijkheden beleefde het klooster in onze eeuw een bloeiperiode. Er bevinden zich nu een gymnasium, een landbouwschool, een kaasmakerij
, de 'Schlierbacher', en een werkplaats voor glasschilder kunst binnen zijn muren. Bepalend voor de aanblik uit de verte zijn de twee torens, die, ofschoon zij bijna identiek zijn uitgevoerd, geen 'dubbeltorens' zijn; de ene toren behoort bij de kerk, de andere verheft zich boven het hoofdportaal als abdijtoren.

Schlierbach. klooster. 1 Werkruimten, dienstgebouwen; 2 Buitenste kloosterhof; 3 Bernhardisaal (1ste verd.); 4 Abdij-, C.q. poorttoren; 5 Prelatenhof; 6 Kerk; 7 Kruisgang met Mariakapel; 8 Bibliotheek

Kloosterkerk Mariä Himmelfahrt und hl. Jacobus der Ältere, de Meerdere.
De kerk sluit, wat zeldzaam is, met haar noordzijde de tweede binnenhof af. Het is een kerk met muurpijlers, kapellen en galerijen. Het plafond is door gordel bogen in traveeën verdeeld. Er zijn fresco's aangebracht die betrekking hebben op Maria en haar oudtestamentische voorafbeeldingen. Het stucwerk is overdadig: vruchtenguirlandes, bloemenslingers, lofwerk en rijke figuratieve versiering; in de onderste zone, meer dan levensgroot, de Familie van Maria.
In het begin van de 18de eeuw is de smaak veranderd:
het stucwerk werd lichter en eleganter, de zware massiviteit en de sterke tegenstelling tussen het wit van de decoratie en de donkere inrichting werd niet meer als mooi ervaren. De kerk stond er echter nog niet zo lang; abt Nivard Dierer vond uiteindelijk een manier om zijn kerk zonder al te veel kosten te moderniseren. Pilasters en balustraden
, galerijen, werden afgeschermd met vergulde houten ranken en hekwerken, die de zware, vroegbarokke vormen lichter maakten; het interieur werd kleurrijker gemaakt door er ovale schilderstukken in aan te brengen van, voor een kerk ongewoon, charmante stillevens met bloemen. Bijzonder vermeldenswaard zijn het hoogaltaar, de preekstoel, het orgel en het geschilderde altaar, het Mystieke huwelijk van de heilige Catharina.

Kloostergebouw.
In de Mariakapel in de kruisgang bevindt zich de Schlierbacher Madonna, een buitengewoon lieftallig werk uit omstreeks 1320, dat de eerste nonnen uit hun moederklooster Baindt
, bij Ravensburg, hadden meegebracht. De grote feestzaal, Bernhardisaal, bevat veel stucwerk en fresco's. Fresco in het midden: Verheerlijking van de kunst. Aan elke lange zijde vier hoge vensters, met oculi, ronde ruiten, erboven; aan de smalle zijden drie blinde oculi, met illusionistisch geschilderde doorkijkjes. In de vensternissen rijk omlijste, geschilderde keizersportretten. Tegen de pijlers schilderijen met scènes uit het leven van heiligen van koninklijken bloede. Schoorsteen en deurlijsten van marmer.
Bibliotheek:
aan drie zijden vrijstaand; zowel wat de plattegrond als de inrichting betreft buitengewoon interessant. Grieks kruis, in het midden overwelfd met een koepel, tongewelven over de korte armen.
Plafondschilderingen
:
bijzonder elegant is de rondgaande galerij op Korinthische zuilen; de balustrade is versierd met teer, verguld smeedijzerwerk. Mooie rococokasten. De ernstig vervallen ruimte werd aan een grondige restauratie onderworpen, die zowel in technisch als in kunstzinnig opzicht een meesterwerk van monumentenzorg is.

Omgeving.
Wartberg an der Krems
,
Oberösterreich, 8 km ten noorden van Schlierbach:
parochiekerk St.-Kilian,
een ruimte van twee beuken breed en twee traveeën diep, met netgewelven. Ondiep koor. Opvallende zuidelijke ingang en galerijen. Altaren en preekstoel in kraakbeenstijl. In het koor acht panelen van een vleugelaltaar, aan twee zijden beschilderd met scènes uit het leven van de heilige Kilianus en uit het lijdensverhaal.

Pettenbach
,
Oberösterreich, 12 km naar het westen:
parochiekerk S
t.-Benedictus,
al bekend in 777 en sindsdien ingelijfd bij het klooster Kremsmünster. Aardige, kleine hallenkerk, eind 15de eeuw. De patronen van de netgewelven verlopen niet zoals gewoonlijk in lengterichting over de beuken, maar dwars over de afzonderlijke traveeën, waardoor de breedte extra accent krijgt. Opmerkelijke tronende moeder Gods.


 ** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk