REIN - 8103 - Stiermarken, met CisterciŽnzerabdij, Stiftskirche Mariae Himmelfahrt en Bedevaartkerk Strassengel, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
CisterciŽnzerabdij:
de oudste van deze orde in Oostenrijk
, in 1129 gesticht door markgraaf Leopold I. Talrijke verbouwingen tussen 1720 en 1782 aan de noordelijke helft van het kloostergebouw en de buitenste hof.

Stiftskirche Mariae Himmelfahrt.
Het tegenwoordige gebouw
, met muurpijlers, is voortgekomen uit een driebeukige romaanse basiliek. In de 18de eeuw werd deze verbouwd tot een eenbeukige ruimte; de gewelven werden 'verhoogd' door er schijnarchitectuur op aan te brengen. Fresco's in het koor. Altaarstuk; bovendien fraaie beelden.
Altaarstukken in de kapellen
,
eerste, tweede en vierde kapel links, altaarstuk in de vierde kapel rechts. Opmerkelijke grafkapel van hertog Ernst de IJzeren (gest. in 1424) met een figuratieve voorstelling op de roodmarmeren grafplaat. Voorts een tot doopkapel omgebouwde pestkapel uit 1681.
 
Kloostergebouw.
In de zuidelijke vleugel een Kruis- en Drievuldigheidskapel. Deze was oorspronkelijk als ziekenkapel van de monniken gewijd aan de martelaar St.-Stefanus. Kruisribgewelven en maaswerkvensters; gebeeldhouwde kapitelen en consoles. Gebrandschilderd
e ramen uit de 15de eeuw zijn ondergebracht in musea.
 
Bedevaartkerk Strassengel:
ook een stichting van de cisterciŽnzers. Op een smalle bergtong ligt dit vooral vanwege zijn toren zo belangrijke monument uit de hoogtijdagen van de Oostenrijkse gotiek. Zowel qua plattegrond als qua bouw is deze in 1355 gewijde kerk verwant aan de contemporaine Weense Stephansdom. Het exterieur is ongecompliceerd en harmonieus: een machtig dak, rondom steunberen; het westelijk portaal
, timpaan: Annunciatie; zuidgevel: Bewening en vooral de elegante, met een open spitse helm bekroonde oostelijke toren bepalen het beeld. In 1754 aanbouw van de St.-Anna≠Kapelle en de sacristie.
Het interieur is een driebeukige gotische hal met slanke koorafsluiting.
Met uitzondering van de waardevolle gebrandschilderde ramen in de koorvensters en het zuidelijke roosvenster, het beeld Maria im
ńhrenkleide en een kruis van twijgen, is van de gotische inrichting niets bewaard gebleven. Barok altaarstuk op het zijaltaar.

Parochiekerk hl. Petrus.
Van de tussen 1801 en 1803 als laatste werk van de architect A. Hueber tot stand gekomen kerk, zijn alleen de fundamenten van de toren en een achthoekige doopvont van rood marmer nog afkomstig van een ouder, gotisch, godshuis.
Eenvoudig - exterieur en een verrassend groots interieur,
waarin de late barok duidelijke sporen van vroegclassicisme vertoont. In het schip van drie traveeŽn zijn drie lage koepels en de koepel boven het koor versierd met fresco's. Stucwerk ontbreekt in deze wat kleuren betreft zeer harmonieus uitgevoerde kerk.
 

Riegersburg 8333
- Stiermarken
Vesting Riegersburg:

gebouwd op een basaltrots, ter bescherming van een gedeelte van de oostgrens van Stiermarken; tot 1945 omstreden. In de 13de eeuw bestond de vesting uit twee burchten, de noordelijk gelegen oudere Kronegg en de vermoedelijk als tegen burcht gebouwde Lichtenegg. In 1571 werd de hoogstliggende burcht vergroot, de lagere werd afgebroken. In de 17de eeuw was het kasteel, met zijn bastions en poorten, een vrijwel niet in te nemen bolwerk.
Achter de buitenste gracht een voorburcht, met de Wenzeispoort;
beelden flankeren de boog. Arcadegalerij in de eerste binnenhof van het slot. In de binnenste hof een waterput
, 27 m diep, met smeedijzeren puthuis. In het interieur zijn vooral de ridderzaal, met schilderijen, de FŁrstenzimmer en de Weisse SaaI bezienswaardig. De kapel uit 1430 is gotisch en heeft twee barokke altaren.

Hauptpfarrkirche hl. Martin:
gebouwd van basaltblokken, in de 15de eeuw
, een schip van vier traveeŽn met kruisgewelven, in de 17de eeuw met twee kapellen uitgebreid. Inrichting 18de-eeuws: altaarstuk van Anton Jandl. In de zuidelijke zijkapel een altaarstuk met de heilige Wenzel. Opmerkelijke epitafen.
 
Omgeving.
Gleichenberg.
Schloss Ko
rnberg:
voormalige middeleeuwse burcht die in de 17de eeuw grondig werd verbouwd. In de Tweede Wereldoorlog verwoest. Onderdelen van de middeleeuwse arcadegalerij en van de westelijke vleugel zijn bewaard gebleven, evenals een 4 m dikke muur uit de 13de eeuw.
  

St.-Cšcilia post St.-Georgen ob Murau 8861 - Stiermarken
St.-Cšcilia:
een filiaalkerk van St.Georgen; reeds in 1300 in een oorkonde genoemd. De enigszins geÔsoleerd gelegen eenbeukige zaalkerk is vooral vanwege haar freseo's uit de 14de en de 15de eeuw opmerkelijk. Aan de noordelijke wand van het koor Het laatste oordeel en de Heilige drie k
oningen. naast de preekstoel de Bewening van Christus.   

St.-Erhard 8615 - Stiermarken
Parochiekerk St.-Erhard.
Van een 12deeeuwse romaanse zaalkerk werden de fundamenten opnieuw gebruikt. In de 14de eeuw ontstond een zuiver gotisch nieuw gebouw met een schip van drie traveeŽn en een koor van twee traveeŽn. Later werd een kruisribgewelf aangebracht. In de 17de eeuw volgde de bouw van de Mariakapel aan de noordzijde en van de St.-Leonhardkapel aan de zuidzijde van het koor, alsmede van een nieuwe sacristie
, de oude werd afgesloten met een fraai smeedijzeren hekwerk.
 
Het buitenaanzicht wordt bepaald door de barokke toren aan de zuidzijde.
Aan de westgevel een portaal met spitsbogen, voltooid in de 14de eeuw; het timpaan laat een zegenende bisschop Erhard zien. Tijdens de barok is aan de gotische kerk slechts weinig veranderd.

Interieur.
In het koor twintig waardevolle vensters uit de hertogelijke werkplaats in Wenen. Het altaarstuk en de figuur op de sokkel in het presbyterium
stellen de heilige Erhard voor. Het orgel is van Andreas Schwarz. Preekstoel, 1700.   

St.-Georgen ob Murau 8861 - Stiermarken
St.-Georg.
In 1188 gewijd, in 1477 in de huidige vorm verbouwd. Laatgotisch gebouw van het hallentype, met drie beuken en stergewelven. Onder de galerij een ingemetselde romaanse diere
nkop uit de 13de eeuw. In de zuiderzijbeuk vensters uit de 14de eeuw. Twee goed bewaard gebleven vleugelaltaren uit 1455. Ten zuiden van de kerk een ronde Kamer van twee verdiepingen, met een ronde apsis.
Aan de zuidelijke buitenmuur en aan de oostelijke muur van de pastorie Romeinse stenen. 
  

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk
     kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk