RATTENBERG, Inn - 6240 - Tirol, met Schloss Rauenberg, Parochiekerk St. -Vigil en Servieten kerk St.-Augustin, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

De bloeitijd van Rattenberg als centrum van mijnbouw liep in de 17de eeuw ten einde
.
Doordat er sedertdien op bouwkundig gebied niet veel veranderde, treft men hier een van de gaafste oude stadsbeelden van Oostenrijk aan. Rattenberg, aan de voet van de burcht, grensplaats tussen Beieren en Tirol, strekte zich uit tot de Inn, kreeg in 1393 stadsrechten en geraakte door de opkomende mijnbouw in de 15de eeuw tot een zekere welstand. De ruime huizen van enkele verdiepingen hoog hebben ook nu nog mooie oude erkers, marmeren portalen, binnenhoven, wapenschilden en aardige uithangborden.
Bijzonder bezienswaardig zijn
:
het oude Raadhuis
, nu gerechtsgebouw; Bienerstrasse, de voormalige Stadsburcht, nu Gasthof Traube, Klostergasse, en het Gasthof Slem, Sepp-Maier-Platz, met fraaie stucwerkplafonds .

Schloss Rauenberg.
De burcht werd in de
11de eeuw door de Beieren gebouwd als grenspost tegen Tirol. Zij was afwisselend in Beiers en Tirools bezit en diende sedert de 16de eeuw ook als gevangenis. Van de romaanse burcht stamt de onderbouw van de donjon, van de verbouwingen uit 1300 en 1340 zijn restanten te vinden in het hoofdgebouw en in het bovenste gedeelte van de donjon.
Onder Maximiliaan I breidde Michael Zeller de burcht uit
tot een grote vesting met een buitenste ringmuur, donjon en rondelen, die nog In de muurresten te herkennen zijn. In die tijd ontstond ook het op een rotsplateau gelegen Obere Schloss, met vijf torens en een geschuttoren.

Parochiekerk St. -Vig
il.
Deze eigenaardige laatgotische hallenkerk, met twee beuken en twee koren werd in 1443 gebouwd. De noordelijke helft van de kerk diende als gebedsruimte voor de burgerij, de zuidelijke was bedoeld voor de mijnwerkers en hun familie. Het exterieur is aan de koorpartijen en aan de zuidzijde van het schip bekleed met roodmarmeren platen. Aan noord- en zuidzijde prachtig versierde portalen.

Het interieur heeft, evenals de aan de noordzijde aangebouwde sacristie van twee verdiepingen, een gotisch gewelf.
In 1733 werd het interieur bijzonder mooi verbouwd in barokke stijl: het gotische gewelf in het schip werd aan het oog onttrokken door barokke, versierde plafonds. De twee beuken werden door drie marmeren pijlers van elkaar gescheiden. In 1733 maakte A. Gigl het prachtige stucwerk dat in schoonheid wedijvert met de fraaie plafondfresco's van M. GŁnther. GŁnther schilderde ook het fresco boven het oratorium in de sacristie. De fresco's in de beide koren stammen van S. B. Faistenberger.

Opmerkelijk zijn ook de beide hoogaltaren,

met altaarstukken, uit de eerste helft van de 18de eeuw.
Op het zuidelijke altaar zijn mooie houten beelden. Ook de rococo-altaren en de preekstoel verdienen de aandacht.

Servi
eten kerk St.-Augustin.
Deze kloosterkerk uit 1384 werd herbouwd in de stijl van de Lombardische barok; zij werd gerenoveerd en
later gerestaureerd. De toren staat boven de Hoferkapelle in de kruisgang en heeft een barokke helm en lantaarn. In de kerk is de barokke inrichting in grote lijnen behouden: het stucwerk in het koor, de wand- en plafondschilderingen, het hoogaltaar en de preekstoel. Bezienswaardig is de mooie grafsteen met de portretten van de stichter van het klooster en zijn echtgenote .
 
Servi
etenklooster.
Het omstreeks 1400 gebouwde servietenklooster is bezienswaardig om zijn mooie kruisgang met netgewelf, de Hoferkapelle met netgewelf en 'maansikkelmadonna' en de Ecce-homo-kapel met stucwerk en fresco's.

Spi
tal en Spitalskirche.
Het omstreeks 1500 herbouwde hospitaal, met een spitsbogig marmeren portaal,
gesticht in 1381. De in 1500 aangebouwde kerk bevat stuckapitelen en gewelffresco's.

Omgeving.
Alpbach,
Tirol,
met de parochiekerk St.-Oswald: deze reeds in 1369 genoemde kerk werd in ca. 1500 herbouwd en in 1724 in barokstijl gewijzigd. In het schip fresco's en in het koor beelden
.
 
Brandenberg,
Tirol,
met de parochiekerk St. Georg uit de 17de eeuw.

Kramsach,
Tirol, reeds in de prehistorie bewoond, met overblijfselen van de in de middeleeuwen vervallen burcht Neidegg; een stadje met oude steenhouwerwerkplaatsen; laatgotische beeld zuil.    

 ** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk
     kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen. 
 ** Algemene info over Oostenrijk