RADSTADT - 5550 - Salzburg, met Stadtpfarrkirche Mariš Himmelfahrt en Stadsaanleg, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Teneinde de grensbewaking tegen het Oostenrijkse Stiermarken te verbeteren,
werd het oude Radstadt vanuit de laagvlakte van de Enns verplaatst naar een plateau boven het Ennsdal. Het nieuwe, versterkte Radstadt, dat als enige plaats in het historische Salzburgse bergland stadsrechten kreeg, werd reeds in 1296 voor het eerst belegerd tijdens een oorlog tussen de Salzburgse aartsbisschoppen en hertog Albrecht
I.
De strijd ging over het recht van bezit van de bij het klooster Admont
behorende gronden waarop de nieuwe nederzetting was gevestigd. Radstadt hield zowel tegen deze twee maanden durende belegering stand als tegen die van de boeren. Op 11-7-1526 werd bij deze stad het vonnis over de opstandige boeren uitgesproken. Ondanks zijn gunstige ligging bleef Radstadt een kleine plaats. De beroemdste zoon van Radstadt is de hoforganist van keizer Maximiliaan
I, de componist en orgelvirtuoos Paul Hofhaimer.
 
Stadsaanleg.
Hoe weloverwogen men bij de stadsaanleg aan het eind van de 13de eeuw te werk ging, is ondanks de vele nieuwe huizen
, na verscheidene branden, terug te vinden in de regelmaat van het stratenpatroon. Ook het grootste gedeelte van de middeleeuwse stadsmuur bestaat nog, in de vorm van een uitgerekte, aan de lange zijden gebogen rechthoek. De drie overgebleven markante ronde torens op de hoeken dateren uit ca. 1530.
De Obere of Salzburger Tor,
aan de smalle westzijde, werd in de 19de eeuw gesloopt. Zijn pendant, de S
teyrer Tor aan de oostzijde, staat er nog en is tot woonhuis ingericht.

Stadtpfarrkirche Mariš Hi
mmelfahrt.
De excentrische ligging, even afzijdig van het smalle rechthoekige stadsplein en direct tegen de noordflank van de stadsmuur, paste in de stads∑ aanleg van het eind van de 13de eeuw. De driebeukige basilicale kerk uit het begin van de 14de eeuw, met een lang gerekt gotisch koor uit het begin van de 15de eeuw, heeft veel van haar karakter verloren door de historiserende restauratie na de stads brand van 1857. De noordelijke toren is te
gelijk met het schip gebouwd. Op het kerkhof de Schustersšule, een laatgotische dodenlantaarn van tufsteen.

Omgeving.
Schloss Ta
ntalier, Salzburg
ten westen van Radstadt gelegen, is een van de typische boerderijen di
e in de Salzburgse streek in de 16de eeuw ontstonden door bestaande hoeven drastisch te verbouwen en uit te breiden. Deze boerderij komt voort uit Gutshof Salzberg, dat in 1569 werd vergroot door er een verdieping op, en hoektorens aan te bouwen.
 
Obertauern
. Salzburg
Even beneden het hoogste punt van de bergpas ligt een kerkje. in 1619 gebouwd volgens plannen van Santino Solari, de bouwmeester van de dom in Salzburg. Het is toegerust met een altaarstuk van de hofschilder Arsenio Mascagni. De kerk werd in 1962 vergroot.
De bergpas werd reeds door de Romeinen gebruikt; de pleisterplaats 'In Alpe' op de Tabu
la Peutingeriana en talrijke bewaard gebleven Romeinse mijlpalen langs de gedeeltelijk nog in gebruik zijnde wegen getuigen daarvan.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen. 
 ** Algemene info over Oostenrijk