PÖCHLARN - 3380 - Niederösterreich, met Parochiekerk Maria Himmelfahrt en Kasteel, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Als Romeins castellum heette het Arelape aan de Limes.  
Op 29 maart 1766 brandde Pöchlarn volledig af. Slechts fragmenten van de stadsmuren en enkele torens overleefden de brand.
 
Parochiekerk Maria Hi
mmelfahrt:
gebouwd om
streeks 1400, opnieuw opgetrokken, in barokke stijl. In de kerkmuren Romeinse grafstenen. Laatgotisch koor met een altaarstuk. Ten zuiden van de kerk de voormalige Karner.
 
Andere bezienswaardigheden.
Kasteel:

voormalige waterburcht
, in 1576 verbouwd.
Op I maart 1886 werd hier in een huis aan de Donau Oskar Kokoschka geboren.

Pöggstall 3660 - Niederösterreich
Regensburgse domproost schonk het klooster Kremsmünster aan 'Pechtal'. In de 13de eeuw begon het geslacht Maissauer met de bouw van het kasteel, dat later werd uitgebreid. In 1629 ontstond hier het 'Messerer Gericht', een nederzetting rondom een ijzersmelterij die ruw ijzer uit Steyr verwerkte. Protestants; in 1659 weer katholiek geworden.
 
Parochiekerk hl. A
nna, in het kasteel:
voormalige slotkapel, laatgotische, tweebeukige hal. Netgewelf, laatgotisch altaar met dubbele vleugels
, in het midden Anna te drieën, daarboven een kruisiginggroep uit 1500; panelen met heiligen en scènes uit het lijdensverhaal). Koorbanken met spitsbogen. Vensters uit 1415. Zijaltaar: moeder Gods met Kind. In de laatgotische, fraai bewerkte galerijen wapens van de Rogendorfs. Epitafen grafmonumenten.

Schloss Rogelldorf
:
aan de zuidzijde een barbacane, Arabisch; bolwerk vóór de ophaalbrug, ter verdediging van de poort; deze barbacane is 50 m in doorsnede!. Bij de bouw werd reeds rekening gehouden met vuurwapens. Zij ingang, lange overwelfde oprit naar de veelhoekige binnenhof. Brede arcaden over twee verdiepingen. Links renaissanceportaal voor het trappenhuis met een gotische wenteltrap. Donjon met folterkamer. Groots aangelegde versterking.
 
St.-Anna im
Feld:
enigszins afgezonderd gelegen op het kerkhof. Driebeukige hallenkerk. Fresco's in het koor. Gotische toren. Het bouwwerk verkeerde sinds een brand in 1810 in vervallen toestand, maar het is gerestaureerd. Grafstenen van de Rogendorfs.
 

Pottenbrunn 3140 - Niederösterreich
Kasteel:
oude waterburcht uit de 16de eeuw, met een romaanse donjon, die
evenals het hoofdgebouw - in de renaissance een galerij kreeg met een stenen balustrade en arcaden. Zwaar beschadigd in 1945. Weer opgebouwd en thans ingericht als museum van tinnen soldaatjes, interessant diorama: een veldslag met 35000 stukken. 

Pottendorf 2486 - Niederösterreich
Een zekere Poto was de broer van de Beierse paltsgraaf Aribo, die omstreeks 1050 tegen de Hongaren ten strijde trok. In 1606 bouwden de graven von Zinzendorf de waterburcht
, op oude fundamenten. Onder graaf Gundacker von Starhemberg bouwde L. von Hildebrandt in 1714 de kerk. Sinds 1784 zijn er spinnerijen in Pottendorf.
 
Parochiekerk hl. Jakob
:
de façade bestaat uit drie gedeelten: portaal, verdieping met fronton, toren met barokke helm, in laatbarok verbouwd. Centrale ruimte met steekkappen. Op het hoogaltaar een altaarstuk met de heilige Jakobus die door engelen wordt gedragen. In het oratorium een laatbarok madonnabeeld met een slapend kind Jezus.
 

Kasteel:
rechthoekige binnenhof en drie middeleeuwse torens. Slotkapel: in de oorlog beschadigd, thans ruïne. Fresco's uit 1400. Grafstenen van de Pottendorfs.
 

Pulkau 3741 - Niederösterreich
In 1158 schonk hertog Hendrik
II Pulkau het Weense Schottenklooster. Uit 1338 is een hostiewonder overgeleverd: joden uit het plaatsje waren in het bezit gekomen van een hostie. Deze verwondde de rabbijn, er vloeide bloed uit de wond, waarna de bang geworden joden de hostie in de put van de rabbijn gooiden. Het water
kleurde rood, de joden gaven de hostie aan de varkens, die door hun poten zakten en schreeuwden. De geschiedenis drong via de hertog door tot paus Benedictus XII in A vignon. De joden werden levend verbrand en overal waarde een antisemitische hysterie rond. In 1396 gaf paus Bonifatius IX toestemming voor de bouw van een kerk, die echter nooit werd voltooid.

Parochiekerk hl. Michael
:
gelegen op een heuvel midden op het kerkhof. Toren op het oosten; oorspronkelijk vroegromaans, verwant aan
Oberranna. Langgerekte ruimte met een fraaie geleding: gotische arcaden en romaanse muren. Kapitelen met bladen dierornamenten. Sacramentsnis met fresco's met de heilige Catharina. In 1674 barok verbouwd.

Ka
rner:
gewijd aan de heilige Bartholomeüs. Centraalbouw van twee verdiepingen op een cilindervormige onderbouw. Stenen kegeldak, waterspuwers; op de spitse topjes gebeeldhouwde figuren
, o.a. een 'luie metselaar'. In het interieur een achtdelig gewelf; apsis met triomfboog.
 
Heiligblu
tkirche:
het middelpunt van deze onvoltooide kerk is de put van de rabbijn, in 1786 dichtgegooid. Zie hierboven voor de geschiedenis van deze put. De kerk bestaat slechts uit een koor van drie traveeën diep en een transept. Daarboven laatgotische galerijen. Groot vleugelaltaar, een der belangrijkste werken uit de 'Donauschool'. In de schrijn, onder baldakijntjes, Christus met Sebastiaan en Bartholomeüs. Voorts zijn uitgebeeld: het lijdensverhaal en de geschiedenis van de hostieschennis. In het Avondmaal een zelfportret van Breu, met drie gezellen.  

Raabs an der Thaya 3820 - Niederösterreich
Schloss Raabs
:
de graven von Raabs, uit Nürnberg, stichtten op een steile rots bij de samenvloeiing van de Duitse en de Moravische Thaya de burcht 'Castrum Rakoucz·. Vanhier begon de ontginning van het gebied. In 1192 stierf de mannelijke lijn van het geslacht uit; een der dochters trouwde met Friedrich von Zollern, een andere huwde een graaf von Hirschberg in de Oberpfalz. In de 13de eeuw kwam het rijksgraafschap aan de Habsburgs; hertog Rudolf IV noemde zich o.a. 'Graf zu Raabs'.
Na talrijke veten en zware oorlogsschade aan de burcht,
kwam zij in 1760 in het bezit van de vrijheren von Bartenstein: daarna verval en veelvuldige wisseling van eigenaar. De laatste tijd in Zwitsers bezit
, restaurant. Toegang tot de voorburcht vanuit het westen. Een stenen brug leidt over een diepe gracht naar een dwangburcht met poorttoren. De vijfhoekige gotische donjon is in het woongedeelte geïntegreerd. In de tweede binnenhof een galerij, twee oude poorten en een kapel met een plat dak.
 
Parochiekerk Mariae Himme
lfahrt, in Oberndorf:
Niederösterreich
oorspronkelijk een driebeukige romaanse basiliek zonder gewelven. Koor uit ca. 1300. In de 15de eeuw omvangrijke uitbreidingen. Opvallende, voegclassicistische inrichting. Madonna
en grafstenen, o.a. van Jörg von Puchheim.  

 ** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk