PLESSNITZ post KremsbrŁcke - 9862 - KarinthiŽ, Filiaalkerk hl. Johannes de Doper, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Filiaalkerk hl. Johannes de Doper.
Volgens een oorkonde is het kerkje in 1465 ontstaan. Het koor, afgedekt met kruis
, graat, gewelf, is van het vlak afgedekte schip gescheiden door een spitsbogige triomfboog. Aan de westzijde laatgotische sjablonenschilderingen op het plafond. Op het hoogaltaar fragmenten van een laatgotisch vleugelaltaar. Zijaltaar en preekstoel zijn laatbarok.

PŲrtsach a. WŲrther See 9210 - KarinthiŽ
Schloss Leons
tein.
Dit gebouw van twee verdiepingen hoog stamt uit de 16de eeuw. Bezienswaardig is de kleine renaissance-Binnenhof.
In de omgeving bevindt zich een kasteelruÔne, een vroegere residentie van het geslacht Leonstein, die sinds de 17de eeuw in verval is.

Parochiekerk Joha
nnes de Doper:
de wijding van het gebouw, dat in het begin van deze eeuw werd gemoderniseerd, had plaats in 1794.

Saak post NŲtsch i. Gailtal 9611 - KarinthiŽ
Parochiekerk St.-Kanzian.
Deze laatgotische kerk beschikt over een barokke inrichting uit de 17de en de 18de eeuw. Hoogaltaar uit ca. 1740, bij het linkerzij altaar een Madonna met Kin
d
uit de vroege 16de eeuw.

Schloss Wasserleonburg.
Het kasteel is bekend sinds de 13de eeuw. Dit Habsburgse leen kwam in 1522 in handen van burgers. Daarna, tot het begin van de 19de eeuw, werd het kasteel weer adellijk bezit. Bouwonderdelen uit alle stijlperioden.
 

Sagritz post DŲllach i. MŲlltal 9843 - KarinthiŽ
Parochiekerk St.-Georg.
Alleen de westelijke toren stamt uit de late gotiek. Het schip dateert uit de late barok  en is opgetrokken op de oude grondmuren. In het torenportaal schilderingen uit omstreeks 1600.
Schilderingen in het koor. Het altaar en de beelden dateren uit de 18de eeuw. De grafstenen tegen de noordelijke wand van het schip zijn renaissancistisch. Aan de westkant van de kerk bevindt zich de laatgotische Antoniuskapel. Bezienswaardigzijn de fragmenten van fresco's.  

St.-Andrš i. Lavanttal 9433 - KarinthiŽ
Parochiekerk St.-Andrš.
Even afwisselend als de geschiedenis van het 12deeeuwse stadje
, bisschopszetel, is de bouwgeschiedenis van de parochiekerk. Een Karolingische oerparochie, 9de eeuw, kan hier slechts vermoed worden. Uit de romaanse tijd zijn muurdelen, westelijke toren, bewaard, uit de gotiek de koorpartij en het kruisribgewelf. De oorspronkelijk driebeukige pijlerbasiliek werd tijdens de barok en in de 19de eeuw veranderd door de aanbouw van kapellen, een voorportaal en een nieuwe kap.

De belangrijkste monumenten zijn de frescofragmenten
,
15de en 16de eeuw
, in de doopkapel en in de Annakapel. In het voorportaal bleef een laatgotisch reliŽf met een Mariavoorstelling bewaard. In het interieur talrijke epitafen uit de 15de tot de 18de eeuw. Belangrijk is de grafsteen van bisschop Liechtenberger. Het hoogaltaar is neogotisch, de zijaltaren hebben laatbarokke schilderingen en houtsnijwerk.
 
Bedevaartkerk Maria Loreto:
gebouwd tussen 1683 en 1687 door bisschop graf
von Stadion. Barokke kerk met kruisvormige plattegrond, koor op het noorden, hoge torens op het zuiden, boven het schip een vlak tongewelf met steekkappen. Op het altaar en in de kapellen opmerkelijke beelden en schilderijen uit de barok.
 

St.-Georgen a. Lšngsee 9313 - KarinthiŽ
Voormalig benedictinessen klooster.

Het oudste nog bestaande klooster in KarinthiŽ werd gesticht in 1002-1008. De wisselvallige geschiedenis van dit klooster maakt melding van overvallen door de Hongaren
, 1259, plundering door de Turken, 1473, en brand, 1527. Aan de westzijde met de kerk verbonden gotische vleugels en barokke gebouwen omgeven het kloosterterrein. Heeft twee verdiepingen hoge vleugels. In de kapel aan de oostzijde, alsmede in de gangen enkele laatgotische beelden.

Parochie- en voormalige kloosterkerk.

Recente restauraties brachten romaanse sculptuur aan het licht. Uit het tegenwoordig eenbeukige, gotische, tijdens de barok ingrijpend veranderde gebouw leidt men niet meer af dat het werd opgetrokken op de plattegrond van een driebeukige romaanse basiliek. Het oudste onderdeel is het getrapte portaal aan de noordzijde. In het interieur zes traveeŽn met kruis(graat)gewelven. Rijk versierd barok altaar uit de vroege 18de eeuw. Romeinse stenen uit de 3de eeuw n.
C
. zijn ingemetseld in de gangen van het klooster en in de noordelijke muur van de kerk. 

St.-Georgen a. Weinberge post Mittertrixen 9102 - KarinthiŽ
Parochiekerk
.
Het schip
, drie traveeŽn lang, met netgewelven, en het verhoogde koor boven de crypte zijn laatgotisch. Aan de zuidzijde van het koor ligt de barokke Annenkapelle. In de crypte een laatgotisch albasten reliŽf. Uit dezelfde tijd dateren de houten beelden van St.-Florian en St.George op het altaar in de kapel. Hoogaltaar uit ca. 1750.

Schloss Frankenstein.
Dit is tegenwoordig een barok gebouw van twee verdiepingen met een binnenhof op het noordwesten. De Joz
efkapel bevindt zich in de noordoostelijke toren. 

Bad St.-Leonhard i. Lavanttal 9462 - KarinthiŽ
Parochiekerk St.- Leonhard.
In het oosten van de stad, en iets hoger gelegen dan het plaatsje zelf, bevindt zich deze grote, driebeukige kerk uit de 14de eeuw, een van de mooiste gotische kerken in KarinthiŽ. De stevige westelijke toren en de met beeldhouwwerk versierde steunberen, voor een deel nog met fialen bekroond, maken al duidelijk dat het een bijzonder gebouw is. De gotische drang om allerlei bouwonderdelen te decoreren komt vooral tot uiting in het zuiderportaal. In het interieur een kruisribgewelf boven een hoog middenschip; relatief lage zijbeuken. De drie koren aan de oostzijde liggen op verschillende hoogten. De kerk is rijk ingericht.
 
De venstercycli zijn heel bijzonder;
zij zijn in de tweede helft van de 14de eeuw ontstaan. De oudste in het koor tonen een aantal heiligen, de moeder Gods en Christus; in de vensters van de zijbeuken staan scŤnes uit het leven van Jezus en Maria, een Annunciatie en een
Laatste Oordeel, alsmede apostelen en engelen; het westelijk venster toont het stichterechtpaar. De nietfiguratieve glazen zijn 19de-eeuws.
 
Ook het houtsnijwerk aan de laatgotische vleugelaltaren
in het rechterzij koor en aan de zuidwestelijke pijler toont de gotische neiging om zoveel mogelijk
architecturale elementen te versieren. Tegen de triomfboog, op een barokke console, een Tronende Madonna met Kind. Het monumentale vroegbarokke hoogaltaar, bevat, behalve de Hemelvaart van Maria, in het midden, enige fraai gesneden barokke beelden. Boven in de tondo de heilige Leonardus, patroon van de gevangenen. Rondom de kerk werd in 1910 de Leonardusketting gesmeed: symbool voor het bevrijdende geloof, dat over alle ketenen heen reikt. De vier andere altaren zijn eveneens 17de-eeuws. De rococopreekstoel is gedateerd: 1779. Binnen in en buiten aan de kerk zijn laatgotische en renaissancegrafzerken ingemetseld.
 
Andere bezienswaardigheden:
de 15deeeuwse kasteelruÔne G
omarn, ten zuidwesten van de stad, de filiaalkerk St.-Kunigunde en de voormalige Spitalkirche.  

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen. 
 ** Algemene info over Oostenrijk