PIBER post Köflach 8580 - Stiermarken, met Parochiekerk hl. Andreas en kasteel, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Parochiekerk hl. Andreas.
Een van de oud
ste parochies in dit gebied; het gebouw stamt uit het begin van de 13de eeuw. Het oorspronkelijke vlakke plafond werd in de l6de eeuw vervangen door een netgewelf. Halfcirkelvormige apsis; achthoekige crypte. De sacristie bevindt zich in een in de 14de eeuw aangebouwde kapel. Toren met barokke, uivormige helm. Inrichting 18de-eeuws. Buiten de kerk fragmenten van versterkingen, en herberg, uit de tijd van de Turkse invallen.
Kasteel.
Rechthoekig gebouw met galerijen over drie verdiepingen. Tegenwoordig stoeterij van Lipizzaners
, Spaanse Rijschool, Wenen.
 

Pöllau bei Hartberg 8225 - Stiermarken
Voormalige kloosterkerk St.-Vei
t:
De kerk mag een gelukkig specimen uit het hoogtij der barok in Stiermarken worden genoemd. Het bouwwerk is beïnvloed door Romeinse voorbeelden. Met name de plattegrond
, halfcirkelvormige afsluiting van transepten en koor, de koepel, hoge tamboer met acht vensters, en het tongewelf boven het schip maken de verwantschap met de St.-Pieter duidelijk. De strenge geleding wordt verlevendigd door zijkapellen met galerijen.
Ook de kleurrijke gewelf- en koepelfresco's
verraden de Romeinse invloed, vooral door hun illusionistische karakter. In de schijnarchitectuur zijn uitgebeeld vier kerkvaders, twee augustijner heiligen en de twaalf apostelen.
In de transeptarmen:
Maria en de heilige Augustinus
, en de Tenhemelopneming van S
t.- Veit. In het tongewelf: de Verering van het kruis, hel Lam Gods en de Immaculata. In de koepel een jubelend engelen koor. De oorspronkelijke illusionistische beschildering van de altaren is nu gedeeltelijk verborgen achter altaarstukken.
 
Kloos
tergebouw.
Van de voormalige waterburcht zijn alleen nog de gracht en enkele buitenmuren over. De westelijke vleugel van de eerste kloosterhof maakte deel uit van de middeleeuwse burcht. De noordelijke en oostelijke vleugels vormen het oudste gedeelte van het kloostergebouw. Nadat de oude Vei
tskirche was afgebroken, werd op dezelfde plaats een sacristie gebouwd, versierd met plafondfresco's. In de vroegere bibliotheek een fresco.
 

Pöllauberg post 8225 Pöllau bei Hartberg - Stiermarken
Bedevaartkerk.
Deze in de 14de eeuw op een berg gebouwde kerk behoort wat constructie betreft tot de eigenzinnigste werken van de gotiek in Stiermarken. Het schip is tweebeukig
, drie traveeën, kruis ribgewelven; het koor en het westelijk portaal verbreden zich tot drie beuken. Buitengewoon is ook de uitbundige versiering van het portaal, met rijk maaswerk over enkele verdiepingen hoog.
Niet minder interessant is het interieur:
elegante colonnetten en met filigrain bewerkte consoles en baldakijntorentjes. Bijzonder rijk uitgevoerde koorafsluiting met blinde arcaden en een baldakijn. Evangelistensymbolen op de kapitelen. Van de barokke inrichting zijn het hoogaltaar, en de van mooi stucwerk voorziene orgelgalerij
opmerkelijk. Mariabeeld op de middenpijler; een gotische, 15de-eeuwse voorstelling van Maria fungeert als genadebeeld. 

Pürgg 8981 - Stiermarken
Parochiekerk hl. Georg.
Romaanse basiliek met een machtige toren op het westen. De middelste van de drie beuken heeft een netgewelf, de zijbeuken hebben kruisgewelven. Romaanse deur in de toren, met beslag uit de 13de eeuw. In de klokkenluiderruimte zijn fresco's uit ca. 1300 blootgelegd
, de legende van de heilige Catharina en scènes uit het lijdensverhaal.
Laatgotische galerij met een stenen portretbuste van kanselier Konrad Zeidier
,
1442. Op het galerijaltaar de Bewening van Christus en twee beschilderde panelen uit de 16de eeuw; 15de-eeuwse beelden. Het hoogaltaar dateert uit de 14de eeuw. In het rechtervenster van het koor een gebrandschilderd raam uit de 14de eeuw. Talrijke roodmarmeren grafstenen
, 15de en 16de eeuw.

St.-Johannes-Kapelle
, ten zuiden van het plaatsje Pürgg:
buitengewoon bezienswaardig vanwege de prachtige, fresco's
, vóór 1200, ongeveer ten tijde van de kruistochten, ontstaan. Zaalkerk met zes vensters en een vierkante koorruimte. De fresco's aan de noordwand, beneden, stellen de spijziging van de vijfduizend voor; die aan de zuidwand: de annunciatie, de geboorte van Christus en de droom van Jozef, bovenaan: de wijze en de dwaze maagden; onder de vroegere houten galerij: de duivel en de fabel van de kat en de muis; op de triomfboog: wereldlijke en geestelijke stichters, en bovenaan Kaïn en Abel; in de altaarruimte: het Lam Gods, omgeven door evangelistensymbolen; in de zwikken: personificaties van de vier werelddelen. Romaans crucifix, 13de-eeuws, op het altaar.  

Radkersburg 8490 - Stiermarken
Het plaatsje ontstond in de 12d
e eeuw bij een burcht, gelegen op de oostelijke uitlopers van de Windische Bühels. De vroeger soevereine Oberradkersburg kwam in 1623 aan het geslacht von Eggenberg en ligt tegenwoordig op Joegoslavisch gebied.

Stadtpfarrkirche St. Johann
d. Täufer.
Het tegenwoordige gebouw, met een laatgotisch hoofdportaal, dateert uit de 15de eeuw. Westelijke toren met kantelen, vroeger versterkt. Interieur: 16de-eeuws altaarstuk van Alois Bogner. In de rechterzij beuk een indrukwekkend laatgotisch crucifix. De overige inrichting dateert uit de late 18de, begin 19de eeuw. Grafstenen.
 
Andere bezienswaardigheden.
Filia
lkirche Mariahilf.
Opnieuw gebouwd in 1643 met gebruikmaking van een middeleeuwse kapel. Machtige, vierkante toren met pilasters en uivormige koepel. Stedebouwkundig centrum is de Hauptplatz, met het Stadhuis
, laatgotische, achthoekige klokkentoren, in
1806 vernieuwd, de pestzuil en - op nr. 9 - het stamgoed van de vorsten von Eggenberg, tweede helft 16de eeuw. Stadspaleizen en burgerhuizen.  

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk