OSSIACH - 9570 - KarinthiŽ, met Parochie- en voormalige kloosterkerk Maria Himmelfart en kloostergebouw, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Het benedictijnenklooster van Ossiach

stamde uit de preromaanse periode. Het maakte in de 15de en de 16de eeuw belangrijke gebeurtenissen mee
, inval van de Turken in 1484, bezoek van keizer Karel V in 1552. Het werd in 1783 op bevel van de keizer opgeheven.

Parochie- en
voormalige kloosterkerk Maria Himmelfart.
De oorspronkelijk romaanse pijlerbasiliek werd aan het eind van de 15de eeuw verbouwd, maar ingrijpender gewijzigd in de late barok. De noordelijke buitenmuur bevat een epitaaf van Boleslaus
II, de koning van Polen die, nadat hij de aartsbisschop van Krakau had vermoord, in het klooster van Ossiach als boeteling zijn laatste jaren zou hebben doorgebracht. Het koor met de drie apsiden achter de kruisingstoren stamt uit de romaanse bouwperiode.
Het i
nterieur is rijk voorzien van barokke stucversieringen
en allegorische schilderingen. In de gewelven van het schip o.a. de He
melvaart van Maria. Boven de kruising een geschilderde schijnkoepel, in de apsis God de Vader en een engelenkoor. De oudste bouwonderdelen van de kerk. drie Korinthische zuilen afkomstig uit de crypte, werden bij de restauratie gebruikt bij de trap naar de orgelgalerij.
Belangrijk is het Iaatgotische vleugelaltaar,
in de noordwestelijke kapel. Het werd gemaakt in het houtsnijderatelier in St.-Veit: Madonna met Kind, tussen de heiligen Margaretha en Catharina; op de binnenzijde van de zijpanelen de twaalf apostelen
, in reliŽf, aan de buitenzijde geschilderde voorstellingen van Christus en Maria.

Kloostergebou
w.
Ten zuidwesten van de kerk staat het voorname kloostergebouw, twee en drie verdiepingen hoog, met een binnenhof; opgetrokken tussen 1622 en 1628, uitgebreid tussen 1741 en 1749 en grondig gerenoveerd in 1960.
Mooie muur- en plafondschilderingen.

Paternion 9711 - KarinthiŽ
Parochiekerk hl. Paternianus.
Ofschoon de kerk een gotisch gedeelte bevat
, de oostelijke zijkapel wordt gevormd door het oude koor, moet zij als geheel als een barokgebouw worden beschouwd. Voltooid in 1676. Het schip is drie traveeŽn diep, heeft zijkapellen en een vlak plafond. Het interieur is voornamelijk laatbarok. Rechts naast het hoogaltaar een laatgotisch beeld van de heilige Paternianus, dat echter tijdens de barok veranderingen heeft ondergaan.
 
Kas
teel.
Het gebouw is laatgotisch, was in het bezit van de families Dietrichstein en Ortenburg en behoort nu toe aan de familie Foscari Widmann Rezzonico. De westvleugel met kapel stamt uit de vroegste bouwperiode. Interessant is het Langobardische kruis reliŽf
, dat aan de oostzijde is ingemetseld.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk