OBERHAUTZENTAL post Sierndorf - Niederösterreich, met Parochiekerk Mariae Himmelfahrt, voormalige bedevaartkerk, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Parochiekerk Mariae Hi
mmelfahrt, voormalige bedevaartkerk:
laatgotische, tweebeukige hallenkerk, in 1710 barok verbouwd. De toren op het noordoosten; barokke helm bevat op de onderste verdiepingen de schatkamer en de sacristie. Aan de westzijde een poort met spitsboog, bundels colonnetten en maaswerk.
Het hoogaltaar wordt geflankeerd door de heiligen Leopold en Jozef:
boven het tabernakel de moeder Gods met het kind Jezus. In het hoogaltaar is een biechtstoel ingebouwd. Aan de epistelzijde een gotische nis met een pietà en de heilige Nepomuk. Grafsteen van graaf Heinrich von Hardegg
1577: de familie Hardegg knielt voor de verrezen Christus. In de tuin van de pastorie beelden. 

Oberranna Mühldorf 3622 - Niederösterreich
Burch
t Ranna:
ten noorden van Spitz. Deze Ottoonse burcht ligt op een beboste berg.
Een edelman, von Grie, schonk, toen hij eens zwaar ziek was, zijn burcht aan markgraaf Leopold III, die haar weer aan zijn zuster overdroeg. Na zijn genezing heeft von Grie de schenking herroepen.
Onder het geslacht von Grie
werden de donjon, de kerk en de crypte gebouwd. In 1398 kwam de burcht in het bezit van de Neideggers, die het kasteel in de 16de eeuw met ringmuren en gracht versterkten. Uit deze tijd dateren de vier vleugels en de arcaden hof.

Burch
tkapel hl. Georg:
deze stamt uit de tijd van
von Grie. Het Ottoonse gebouw is in zijn soort uniek in Oostenrijk: twee transepten met torens op de kruisingen, De oostelijke toren heeft drie romaanse verdiepingen en een zadeldak. Aan de oostzijde van de kerk een brede, halfronde apsis, geflankeerd door de korte oostelijke transeptarmen. Het westelijk transept is later ontstaan.
Onder de westelijke galerij ligt,
half verzonken, de crypte: een vierkante ruimte met negen kruisgewelven, rustend op lisenen en vier zuilen met dobbelsteenvormige kapitelen
, waarop o.a. een jachtscène. De bogen zijn samengesteld uit wigvormige, gehakte stenen.  

Obersiebenbrunn 2283 - Niederösterreich
Kas
teel.
In 1169 zetelde hier het geslacht Sibenbrunn. Het kasteel wisselde veelvuldig van eigenaar, tot het in het bezit kwam van de belangrijke protestantse familie Grabner. In 1725 verwierf keizer Karel VI het oude slot. Hij schonk het aan prins Eugen, die het liet verbouwen en een prachtige tuin liet aanleggen. Het kasteel heeft vier vleugels en een portaal toren.
Het middelpunt van het thans verwilderde park is het Gartenpavil
lon,
een dwars geplaatst ovaal gebouw, met origineel schinkeldak. In het interieur geschilderde grotesken. De schilderingen zijn gerenoveerd. Thema: de jaargetijden; voorgesteld zijn de vreugden van het landleven
, met goden, tekens van de dierenriem en de maanden, en vier ontvoeringen: Paris - Helena, Nessos Deianira, Diana - Endymion, en Pluto - Proserpina.  

Pernegg post Hötzelsdorf 3753 Niederösterreich
Voormalig premonstrate
nzerklooster.
Op een kielvormige rots, parallel aan de Mödringer Graben, liggen de resten van de burcht van de graven von Pernegg, van wie de laatste in de 13de eeuw geestesziek stierf. In 1153 stichtte een gravin von Pernegg een premonstratenzernonnenklooster, dat in 1858 uitstierf. Kerk en klooster werden als buitenparochie door Geras overgenomen. Sedert de 19de eeuw zomerinternaat; nu vakantiehuis van Caritas.

Voormalige kloosterkerk/parochiekerk hl. Andreas.
De in 1586 gebouwde kerk is een van de mooiste uit de streek, prachtig gelegen op een bosrijke hoogte en midden op het kerkhof, en omgeven door een versterkte muur met ronde torens. Machtige overhoeks geplaatste westelijke toren uit 1635. Barok noord portaal; links daarvan een beeld van de heilige Andreas. Het interieur is een wonderlijke mengeling van gotiek, renaissance en barok. Grote maaswerkvensters.
Galerijen tussen vooruitspringende muurpijlers;
daaronder barokke altaarnissen, versierd met guirlandes van vruchten. In de toren aan de westzijde twee boven elkaar gelegen nonnenkoren; daaronder een kleine kapel. De stergewelven zijn versierd met fresco's: vier engelen met muziekinstrumenten, afgewisseld met kerkvaders en evangelistensymbolen.
Op het moderne hoogaltaar een prachtig kruisbeeld uit 1580.
In het noordoosten een ronde Kamer met voeggotische waterspuwers en een klein koor. Pastorietuin: de aardige aanleg is grotendeels verloren gegaan. Prelatenkapel: fresco's en rijk stucwerk. Man van s
marten in de oorspronkelijke omlijsting; mooie pietà.  

Persenbeug 3680
Niederösterreich
De nederzetting Persinpingun wordt reeds in 863 voor het eerst vermeld. In 1096 werden Ybbs, aan de andere kant van de Donau, en Persenbeug gezamenlijk genoemd. In 1617 grote
verbouwing van het kasteel. In 1800 kocht keizer Franz II het. Keizer Karel I van Oostenrijk is hier geboren. Tegenwoordig is het kasteel in het bezit van het geslacht Salvator.

Kasteel.
In een rondeel een groot beeld van de heilige Nepomuk. Aan de kant van de Donau de woonvertrekken, achter een steile gevel. De weg volgt de voormalige gracht. Poorttoren met tongewelf en lange voorhof, die naar de tweede slotpoort en naar een binnenhof, met een mooie waterput, leidt. Voor de poort van de slotkapel een barok smeedijzeren hek. Zaalkerk; mooie renaissancepreekstoel. In de benedenkerk een pietà uit 1621. Op een rots boven de Donau een indrukwekkende donjon.
 
Andere bezienswaardigheden
In het stadje originele biedermeier huizen.
Parochiekerk hll. Florian en Maxi
milian:
groot gebouw met een toren op het westen. Grote koorruimte met netgewelf. Hoogaltaar van veelkleurig marmer. Drie laatgotische beelden: de heilige Catharina, een ecce-homo en een Mariabeeld.
 

Petroneli 2404 Niederösterreich
Carnuntum.
Onder keizer Augustus bezetten de Romeinen Noricum. De Donau vormde de versterkte grens. In 14 n.
C. huisvest Carnuntum een groot Romeins garnizoen. Er is dan ook een stad, met amfitheater, en het geheel is omgeven door een 150 m breed, onbebouwd schootsveld.
Zeer ontwikkelde wooncultuur:
verwarming, waterleiding, riolering, fresco's en glas.
Marcus Aurelius (121-180)
had tijdens de oorlogen tegen de Marcomannen hier zijn hoofdkwartier en schreef er zijn
Meditaties. Zijn zoon Commodus bouwde in ca. 200 het tweede amfitheater, met 13000 plaatsen, arena: 152 x 68 m. De gladiatorengevechten vonden plaats onder begeleiding van orgelmuziek; doden en kadavers van dieren werden vanuit een lijkenkamer in de Donau gegooid.
Omstreeks 350
werd aan de rand van de stad voor keizer Constantijn een t
riomfboog, das Heidentor, opgericht. Alle waardevolle vondsten zijn ondergebracht in de musea van PetronelI en Bad Deutsch Altenburg.
 
Ope
nluchtmuseum in Carnuntum.
In ca. 350 werden hier de Quaden
, een Westgermaanse stam, die met de Vandalen naar Spanje trok, door de Romeinen overwonnen. In 433 bezetten de Hunnen het gebied. Omstreeks 1000 had het geslacht Vohburg-Cham hier bezittingen. De leden van dit geslacht waren trouwe vazallen van keizer Hendrik III. In 1085 werden zij door zijn weduwe, Agnes van Poitou, op weg naar Hongarije voor het huwelijk van haar dochter Judith, met Carnuntum beleend. In 1189 moest Barbarossa hier tijdens de kruistocht wachten op toestemming van de Hongaarse koning om verder te trekken. Na de oorlogen met de Turken was het land zo ontvolkt dat Kroaten er zich vestigden; in 1574 woonden er 32 Kroatische en 28 Duitse families.
 
Parochiekerk hl. Petro
nilla:
eenbeukig schip met een recht, gesloten koor
, boogfries, en een romaanse triomfboog. Kruisribgewelven in het vierkante koor. Kapel aan de zuidzijde.
R
onde kapel hl. Johannes de Doper:
gebouwd in de eerste helft van de 12de eeuw. De plattegrond is cirkelvormig. met een halfronde apsis. De muren
  

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk