NEUSIEDL AM SEE - 7100 - Burgenland, met Seemuseum en Neusiedler See, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

Het stadje, waaraan het meer zijn naam te danken heeft,
ligt aan de smalle noordelijke oever van dat meer. Een machtige middeleeuwse woontoren, 'Tabor' genaamd, troont boven het plaatsje uit en biedt een weids uitzicht. In de kerk een preekstoel in de vorm van een sche
epsboeg.

Seemuseum
Dependance van het Burgenlšndische Landesmuseum, met bijzonderheden over de NeusiedIer See.

Neusiedler See.
Het ondiepe, zouthoudende meer neemt onder de binnenmeren van Europa een eigen plaats in en maakt deel uit van een interessant landschap. Weer en wind oefenen een sterke invloed op de waterspiegel uit; extreme droogte kan zelfs
tot volledige verdwijning van het meer leiden. Zeer wisselend van grootte: lengte ca. 35 km, breedte 4-14 km, diepte gemiddeld 110 cm, maximaal 170 cm. De staatsgrens loopt dwars door het meer: ongeveer een kwart ervan ligt op Hongaars gebied.
Bepalend voor de aanblik is de reusachtige rietkraag;
aan de westelijke oever is het open water slechts te bereiken via een lange dijk; alleen Podersdorf
ligt direct aan het water. Economisch speelt het riet, 'der Rohr', een belangrijke rol als bouwmateriaal. Uiteraard moet ook de visrijkdom genoemd worden; goede jaren leveren een vangst op tot 400000 kg. In totaal komen er ongeveer 30 vissoorten voor: o.a. karper, snoek en snoekbaars.
Voor de economie zijn de klimaatregelende functie van het meer
en het effect daarvan op de wijnbouw echter het belangrijkst
, wijn van goede kwaliteit. Fauna en flora zijn zeer verscheiden; het vogelreservaat behoort tot de beroemdste in Europa: in het riet werden meer dan 280 vogelsoorten geteld, ongeveer 150 soorten broedvogels. Bijzondere vermelding verdienen de reiger, de lepelaar en de grote trapgans. Zie Rust, onderzoekcentrum.

Omgeving:
Kittsee
, Burgenland, ca. 25 km ten noordoosten van Neusiedl.
Kasteel:
een onbekende architect uit de Weense School bouwde in de eerste helft van de 18de eeuw het 'Neue Schloss'. Het mooie, door krachtige atlanten gedragen balkon dateert wellicht uit dezelfde periode, maar is pas omstreeks 1900 van een paleis in Pressburg overgebracht naar Kittsee en aan de kasteelgevel bevestigd. Het oostelijkst gelegen kasteel van Oostenrijk is alleen al door zijn geografische ligging de plaats bij uitstek voor een aan Oost- en Zuidoost-Europa gewijd E
tnografisch museum. De daar ondergebrachte collectie bevat interessante stukken op het gebied van folklore en volkskunst. 
 

 ** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk
kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk