NEUBERG A.D. M‹RZ - 8692 - Stiermarken, met voormalige kloosterkerk Mariae Himmelfahrt en Filialkirche Mariae Himmelfahrt, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Stichting van de cisterciŽnzerabdij door hertog Otto de Vrolijke in 1327.
Opheffing van het klooster in 1786. De karakteristieke middeleeuwse aanleg is nagenoeg onveranderd bewaard gebleven.
 
Voormalige kloosterkerk Mariae Himmel
fahrt.
Het gebouw heeft een monumentaal schilddak. Hallenkerk met acht pijlers aan weerszijden; kruisgewelven. Bepalend voor de ruimte is het brede middenschip, gezien tegen de achtergrond van een gesloten, hoog opgaande altaarwand.
Opvallend zijn de grote, gotische maaswerkvensters
en het roosvenster aan de westzijde. De gewelfschilderingen konden met behulp van overgebleven fragmenten gerestaureerd en aangevuld worden.

In
terieur:
indrukwekkend is het geheel vergulde hoogaltaar; hoogte 20 m; met beschildering en omlijsting. Gezien vanuit het schip wordt het hoogaltaar optisch geflankeerd door twee identieke altaren, waarin gedeelten van laatgotische vleugelaltaren zijn aangebracht. In de linkerzijbeuk het Georgsaltaar; in de rechterzij beuk het Marienaltaar met een gotisch stenen beeld, de Neuberger Madonna. Daarnaast een laatbarok, uit hout gesneden altaar met een gotische Tronende Maria. De Lorerokapelle, met spiltrap, dateert uit de 15de eeuw; een kruisribgewelf dekt de twee verdiepingen hoge kapel af; in de kapel bevinden zich een houten beeld van Maria met Kind en een houten kruisiginggroep, beide 15de-eeuws. Tegen het tweede pijlerpaar staan altaren met in hout gesneden versieringen. Preekstoel uit 17de eeuw. Sacristie met kruisribgewelven uit de 14de eeuw.
 
Kloostergebouw
Het middeleeuwse karakter is goed bewaard. Schilderachtige, eenvoudige kruisgang; spitsboogvensters met vernieuwd maaswerk. Leeuwen, pelikaan, eenhoorn, op de consoles in de oostelijke vleugel, zijn als christelijke symbolen op te vatten. Zeshoekig,
15de-eeuws puthuis in de zuidelijke vleugel; daartegenover het refectorium, met timpaan. Aan de oostzijde de kapittelzaal, met vier zuilen, fraai bewerkte kapitelen, consoles en sluitstenen.
Bezienswaardig zijn ook de Josephskapel
le
en achter de kerk in de tuin de St.-BernhardsKapel
le.

Filialkirche Mariae Himmelfahrt:

vroeger parochiekerk, sedert de opheffing van het klooster kerkhofkapel. Laatgotisch gebouw, met gewelfschilderingen.
 

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk
     kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk