MILSTATT - 9872 - KarinthiŽ, met voormalig kloostercomplex en Parochiekerk, voormalige kloosterkerk, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Aan de noordoever van de Millstštter See ligt, midden in het plaatsje, de oude beroemde benedictijnenabdij,

gesticht in de tweede helft van de 11 de eeuw. Uit overblijfselen uit de Karolingische tijd weet men dat de omgeving al eerder bewoond was. Het klooster was, tot het in verval raakte en door de paus werd opgeheven, een belangrijk centrum van middeleeuwse monnikencultuur.
 
Voormalig kloostercomplex:
het complex ten zuiden van de kerk stamt uit de late 15de en de 16de eeuw. In die tijd resideerde hier de trotse ridderorde van St. Georgius, die het complex een stempel van voornaamheid gaf
, versterkingstorens en ringmuur werden aangelegd ter bescherming tegen de Turken. De zeer fraaie kruisgang, zuidzijde van de kerk, stamt uit de vroege 12de eeuw. Fascinerend zijn de Romaanse zuilen en kapitelen, met een rijk scala van voorstellingen: mensen, dieren, planten.
De Karolingische stenen met vlechtband motieven
in de doorgang van het kerkplein naar de kloosterhof zijn nog ongeveer 300 jaar ouder. Hun magische decoratiemotieven wortelen, net als de voorstellingen van demonen op de Romaanse kapitelen, nog in de heidense gedachtewereld met zijn bezweringsformules.

Parochiekerk
, voormalige kloosterkerk:
aan de oorspronkelijk vlakgedekte romaanse pijlerbasilica uit de 11 de eeuw, werd onder abt Heinrich
II in ca. 1170 de machtige westbouw met voorhal en door twee torens geflankeerde faÁade, toegevoegd. De kerk werd, zowel van buiten als van binnen, van aanzien veranderd in de laatgotische periode onder de ridders van St. Georgius, gewelf, koor, kapellen, en vervolgens tijdens de barok door de jezuÔeten, verbouwing van de kapellen. altaren.

De belangrijkste bezienswaardigheden:

van de voormalige arcade van de westfaÁade uit de vroeg-Romaanse bouwfase resteert nog plastische en figuratieve decoratie aan de imposten en pijlers. In de voorhal het fraaie R
omaanse trechterportaal met verzonken pijlers. Dit, tegelijk vriendelijke en wat bedreigende portaal, werd rond 1170 vervaardigd. In het timpaan de zegenende Christus, naast hem, knielend, abt Heinrich II, die Hem de kerk aanbiedt.

In het i
nterieur
van het basilicale schip vindt men symboliek met betrekking tot de ridderorde van St. Georgius. De s
luilstenen aan het gewelf dragen de wapens van de internationale vorstenhuizen, hetgeen wijst op de internationale oriŽntatie van de ridderorde.
De Siebenhir
ten-Kapelle,
noordelijk zijschip
, en de Geumann-Kapelle, zuidelijk zijschip, herbergen de grafstenen van de grootmeesters der orde.
In het rechter zijkoor is het grote
fresco het Laatste Oordeel zeer boeiend.
Tot 1963 bevond het zich aan de westgevel. Het moest echter naar binnen worden overgeplaatst om het te beschermen tegen weersinvloeden. Het werd rond 1515 geschilderd en het imponeert door de individuele zeggingskracht, die reeds wijst op de ontluikende renaissance.
Altaren en kansel van de kerk zijn barok.
De trotse traditie als geloofsstrijders van de Heren van Millstatt wordt ver
zinnebeeld in de laatgotische fresco's aan de kerkhofpoort.  

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk
     kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk