MAUTENDORF, Lungau - 5570 - Salzburg, met Burcht Mauterndorf en Kerkhofkapel Sr. Gertraud, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Mauterndorf dankt zijn betekenis aan de noord-zuid verbinding over de Alpen,
die al in de Romeinse tijd in gebruik was. Als centrum van het, door keizer Hendrik
II aan aartsbisschop Hartwik geschonken 'praedium in Lungowe',  = stuk grond in de Lugau, kwam het na diens dood aan het Domkapittel van Salzburg, waartoe het tot de secularisatie in 1803 behoorde. Het in de Koninklijke schenkingsakte genoemde tol station is de eerst bekende tol uit het gebied van de oostelijke Alpen. In 1217 kreeg de plaats marktrechten. De plaats kwam tot welvaart door handel en mijnbouw. Een en ander vond zijn neerslag in de goed bewaarde, statige huizen met hun voor het land Salzburg ongewone trapgevels.
 
Burcht Mauterndorf:
ingevolge een pauselijke vergunning, tot het bouwen van burchten, ter bescherming van het eigen territorium, kon de burcht door het Domkapittel worden gebouwd. Onder aartsbisschop Leonhard von Keutschach, werd zij in 1500 uitgebreid met een woongedeelte, nadat er in 1339 al een kapel aan was toegevoegd. Door de schitterende ligging in het landschap en vooral door de goed geproportioneerde en fraai geplaatste bouwonderdelen, geldt de burcht als een van de mooiste middeleeuwse complexen.
Interieur,
hierin  zijn bezienswaardig de Keutschachvertrekken, met hun met ranken gedecoreerde muren, en vooral de aan de heilige keizer Hendrik II gewijde kapel. De fresco's aan de wand van de triomfboog tonen de troon van Salomo en een Kroning van Maria, gepersonifieerde deugden en medaillons met heiligen. Het vleugelaltaar heeft in het schrijn drie figuren die tot de beste producten van de Salzburgse beeldhouwkunst uit het midden van de 15de eeuw worden gerekend. Aan de linkervleugel wapen en portret van de stichter, de latere aartsbisschop.
 
Kerkho
fkapel Sr. Gertraud:
eenvoudig, romaans plattelands kerkje, met halfcirkelvormige apsis. In de huidige toren kapel bevindt zich een overblijfsel van het oorspronkelijke, Romaanse ingangsportaal: een timpaan nis met een fresco, voorstellend het Lam Gods en een geschilderde stof in een schaakbordachtig motief. Het vlakke houten plafond is gotisch, de rijk gedecoreerde galerijbalustrade stamt uit 1513. De kerk bezit de oudste renaissance altaren van het land Salzburg.
Een bijzonderheid op het kerkhof
is de speciale begraafplaats 'voor onschuldige kinderen'
, kinderen die vůůr de doop stierven, geheel door een muur afgescheiden van de rest van het kerkhof.
 
Andere bezienswaardigheden
:
parochiekerk hl. Bartholomeus
:
met aan de zijaltaren toegevoegde, laatgotische reliŽfs, die afkomstig zijn van het voormalige altaar van de Barbarakapel in Tamsweg.

Omgeving
.
Schloss Moosham
, op de weg naar St. Michael:
het grootse complex, gelegen boven het Murtal, moet al in 1202 bestaan hebben. Het bestaat uit een oud en een nieuw, resp. boven- en benedenslot. Het was sinds 1285 in het bezit der aartsbisschoppen. In 1886 werd het gekocht door
graaf Wilczek die het in historiserende stijl uitbreidde. De uit de 16de eeuw stammende kapelvleugel werd barok verbouwd en bevat een fresco. In het koor een gotisch raam. Het complex herbergt een rijke verzameling kunstobjecten en gebruiksvoorwerpen uit de tijd van gotiek en renaissance, die door de graaf bijeengebracht zijn en die betrekking hebben op de Lungau.  


 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk