MATTSEE - 5163 - Salzburg, met Kollegiatskirche St. Michael, Proosdij en Parochiekerk St. Lorenz, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.
 

    

De marktplaats ontstond uit een nederzetting rond een klooster.
Uit vondsten in de omgeving is gebleken dat het gebied al in prehistorische en Romeinse tijd bewoond was. Het klooster, dat in 783-784 voor het eerst genoemd wordt, werd gesticht door de Beierse hertog Tassilo III en kwam daarna als Koninklijke abdij (Mathaseo), samen met het Duitse klooster Altötting in 907 aan het bisdom Passau. In de 10de eeuw wordt de benedictijnenabdij omgezet in een kanunnikenklooster. Eind
14de eeuw kwam Mattsee door koop onder de heerschappij van Salzburg.
 
Ko
llegiatskirche St. Michael:
de kerk vormt de zuidflank van het proosdijcomplex. Ondanks de barokke verbouwing van het interieur rond 1700 is de middeleeuwse oorsprong
, Romaansgotisch, nog goed te herkennen. De uit de gotische tijd stammende koorpartij sluit aan op het basilicale schip en het uitspringende transept. De kerk kreeg een nieuwe inrichting tijdens de barok. Het hoogaltaar is getooid met beelden van de houtsnijder Paul Mödlhammer en heeft een altaar schildering van J. Zanussi, voorstellend de patroonheilige van de kerk, in aanbidding voor de Drievuldigheid. Aan de wanden van het koor de levensgrote figuren van de heiligen Sebastiaan en Petrus. De figuren aan de zijaltaren tonen verwantschap met het werk van M. Guggenbichler.

Proosdij:
een sober bouwwerk met twee, met stucwerk gedecoreerde plafonds uit 1700 en fraaie faiencekachel uit ca. 1800.

Stiftsmuseum,
met kunstnijverheid en schilderijen van J. M. Rottmayr.
 
Parochiekerk St. Lorenz:
in
18de eeuw vernieuwd. Parochiekerk, marmeren altaren uit 18de eeuw. De kosterswoning is het geboortehuis van de componist Anton Diabelli.
 
Kasteel:

alleen de zuidvleugel is bewaard gebleven.
 

Michaelbeuern 5152 - Salzburg
Kloostercomplex, waar aan de plaatsing van de gebouwen de middeleeuwse oorsprong nog valt af te lezen. In de oudste oorkonde van koning Otto II, wordt het klooster St. Michael 'in Biwern' genoemd.
 
Benedic
tijnenabdij:
over de oorsprong van deze abdij, die met de St. Peter de enige benedictijnenabdij is in het Salzburgse land en trouwens, buiten de stad, de enige middeleeuwse kloosterstichting van het land Salzburg, tast men in het duister. Hoe het zij, in ieder geval werd zij in
de 10de eeuw voor het eerst vermeld. De barok heeft, anders dan in de meeste gevallen in Oostenrijk, dit klooster nauwelijks beroerd, onder meer vanwege de armoede van de abdij in die tijd. Michaelbeuern leverde in de 17de en 18de eeuw aan de universiteit van Salzburg die geleid werd door de benedictijnen, een reeks hoogleraren, onder wie de geograaf Odilo von Gutrath en de historicus Michael Filz. In 1810 werd de universiteit opgeheven en veranderd in een gymnasium.
 
Kloosterkerk St. Michael:
de in 1072 gewijde en na een brand in 1364 herstelde kerk, werd eerst in gotische, en later in barokstijl verbouwd. In 1938 begon men de kerk in haar oorspronkelijke, Romaanse vorm terug te brengen; daarbij werd zij gedeeltelijk vernieuwd. Van de oorspronkelijke romaanse pijlerbasilica zijn gedeelten bewaard gebleven, zoals de toren, het 13de-eeuwse zuilenportaal, de aanzet tot het westwerk en enkele gedeelten in de overgang naar het voormalige monnikenkoor. Pronkstuk van de inrichting is het hoogaltaar met sculpturen. De altaarschilderingen zijn werken van J. M. Rottmayr uit Laufen, die in het klooster als koorknaap werd opgevoed.
 
Klooster:
de door een poorttoren toegankelijke binnenhof wordt omgeven door een heterogeen complex van bouwwerken. Daar het plan voor een fundamentele vernieuwing uit 1768 in de beginfase van de bouw bleef steken, zijn er thans, naast Romaanse gedeelten, kloostergebouwen uit de 16de-18de eeuw te zien. Naast de abtszaal, die in 1720 met stucwerk werd gedecoreerd, doet de kloosterbibliotheek zeer bescheiden aan. Zij bevat als bijzondere kostbaarheid de zgn. Waltherbijbel, een belangrijk werk van Romaanse boekverluchtingskunst in Salzburg. In een deel van het klooster is een rijke en zeer bezienswaardige, folkloristische
verzameling ondergebracht. Enkele opmerkelijke laatmiddeleeuwse sculpturen zetten glans bij aan de kunstcollectie van het klooster.

Omgeving
Dorfbeuern: Salzburg
de parochiekerk heiligen Nikolaus en Johannes der Täufer behoort tot het klooster Michaelbeuern. Laatgotisch bouwwerk met prachtig netgewelf
in de oorspronkelijke polychromie. Hoofdportaal met rijk ijzeren beslag.


Mittersill 5730 - Salzburg
Het grafelijke geslacht dat door de Beierse hertogen beleend was met de Oberpinzgau, noemde zich sedert 1180 naar de burcht van Mittersill. Vermoedelijk stamt de burcht uit die periode. Het plaatsje Mittersill ontstond in de 13de eeuw.

Kasteel:
hooggelegen, aan de pasovergang naar Kitzbühel. Sedert het graafschap Pinzgau in handen was van Salzburg, werd het bewoond door een beheerder uit Salzburg. Het middeleeuwse complex werd tijdens de Boerenoorlogen van 1525-1526 verwoest en op kosten van de boeren in 1532 in de huidige vorm, met de karakteristieke geschutstorens aan de westkant, herbouwd. De kapel herbergt een interessant, laatgotisch vleugelaltaar
. De burcht is sedert 1880 in privébezit.
 
Decanaa
tskerk heilige Leonhard:
de kerk, in 1357 in de oorkonden vermeld, werd na een brand opnieuw opgebouwd. Behalve de decoratieve, rococokansel is vooral de gepolychromeerde stenen sculptuur van de heilige Leonhard
het vermelden waard.

Annakerk:
kleine, fraai gevormde kerk onder Tirools-Zwabische invloed met fresco's
.

Omge
ving.
Felben: Salzburg
middeleeuwse woontoren uit de 12de-13de eeuw, die geldt als een karakteristiek voorbeeld van eenvoudige, middeleeuwse verdedigingsarchitectuur.

De Filialkirche Hl. Nikolaus
is een bouwwerk uit de late 15de eeuw. Het
barokke hoogaltaar is bijzonder origineel, met een aankleding van uit het begin van de 15de eeuw daterende houten beeldjes van de 14 Noodhelpers. Kansel en houten galerij werden later aangebracht. 

Oberndorf 5110 - Salzburg
Door het Grensverdrag van München tussen Beieren en Oostenrijk
, 1816, vielen de aan de rechteroever van de Salzach gelegen voorstadjes van Laufen toe aan Oostenrijk. De aanlegplaatsen van de zoutschepen en de onderkomens van de meeste schippers lagen aan de zijde van Oberndorf.

In de Altoberndorfer Kirche St.Nikolaus
klonk in 1818 voor het eerst het kerstlied Stille
Nacht, heilige nacht, door  Josef Mohr geschreven, door de leraar Franz Gruber op muziek gezet. Vanwege aanhoudend gevaar voor hoogwater, moest Altoberndorf met kerk en al tussen 1900 en 1906 vanhier verdwijnen, zodat dit deel van het stadje opnieuw kon worden aangelegd. De nieuwe parochiekerk hl. Nikolaus is classicistisch ingericht. Op de plaats van de oude Nicolaaskerk staat sind 1937 de kapel ter herdenking van de 'Stille nacht'.

Mariabich
l / Maria Bühel, bedevaartkerk hl. Maria.
De schilderachtig op een hoog plateau gelegen barokke bedevaartkerk bereikt men via een monumentale trap; aan de voet van de trap een beeld van Johann Nepomuk, bovenaan een monumentale Calvarieberggroep. Twee torens met uivormige bekroningen, vernieuwd na een storm in 1960. De inrichting van de kerk, met een eenbeukig schip en een met een koepel overdekt transept
en met beschilderde de zijaltaren in het transept; het hoogaltaar werd ontworpen door de keizerlijke hofarchitect. U ziet vier meer dan levensgrote heiligenbeelden tegen de wanden van het schip.  

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk
     kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk