MARIA W÷RTH - 9082 - KarinthiŽ, met Parochiekerk St. Primus en Felician en Rozenkrans- of winterkerk, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Parochiekerk St. Primus en Felician:
het op een rotsachtig schiereiland in het zuiden van de WŲrther See gelegen complex dat in hoofdzaak laatgotisch is, heeft vroeger een belangrijke rol gespeeld. In de
12de eeuw was het, onder de bisschoppen van Freising, een steunpunt voor de kerstening van KarinthiŽ. Het vierkante schip is tweebeukig en heeft twee, met ster- en netgewelf gedekte koren uit de tijd van de gotiek. Het hoofdkoor ligt wat hoger, omdat het boven een oorspronkelijk Romaanse, met kruisgewelf gedekte crypte is gebouwd. Uit de Romaanse periode zijn eveneens bewaard gebleven het trechtervormige, marmeren portaal aan de zuidzijde en de aan de oostkant van de kerk gelegen Karner. Geleidelijk is later het Romaanse kern bestand veranderd.
Typerend voor het contrareformatorische elan van de jezuÔeten die de kerk overnamen, is het machtige barokke hoofdaltaar. In het midden een bijzonder mooi laatgotisch gesneden Madonnabeeld. Terzijde staan de beide kerkpatronen, Primus en Felician.
In de doopkapel twee laatgotische altaarstukken,
met voorstellingen van de kerkvaders HiŽronymus en Gregorius, delen van een vleugelaltaar. Links van het hoogaltaar de laatgotische kopie van een middeleeuwse, Italiaanse madonnabeeltenis. Opmerkelijk ook is het begrafenisbord aan de muur van het zuidelijk nevenkoor.
Rozenkrans- of wi
nterkerk:
ten westen van de parochiekerk ligt dit kleine, Romaanse kerkje, dat belangrijke Romaanse fresco's uit de
11de eeuw bevat. De schilderingen tonen overeenkomst met de boekverluchting uit die tijd. Aan het barokke hoofdaltaar een houtgesneden Madonnabeeld in de zgn. weke stijl. Laatgotisch is ook een houtgesneden 'Treurgroep'.
Omgeving
Reifnitz:
|
BurchtruÔne en dochterkerken St. Margaretha en St. Anna: Romaanse en laatgotische bouwresten, kleine laatgotische kerken met barokke aankleding. Fraaie vergezichten.


Mauthen 9642 - KarinthiŽ
Parochiekerk St. Markus:
de van oorsprong Romaanse kerk werd na de verwoesting door de Turken in laatgotische stijl vernieuwd. Tijdens de barok werd de indeling van de kerk herzien: het koor werd naar het westen verlegd en aan de oostzijde werd op de plaats van het oude koor een portaal doorgebroken. De aankleding van het interieur is rococo. Zeer interessant, hoewel sterk verweerd, zijn de buiten
fresco's. Gedurfde perspectivische verkortingen, bijv. in de Dood van Maria, verraden de Noord-Italiaanse opleiding van de kunstenaar.
 

Metnitz, Metnitzdal 9363 - KarinthiŽ
Parochiekerk St. Leonhard:

de drieschepige, gotische hallenkerk heeft een uit architectonisch oogpunt ongewoon interieur. Het kruisgewelf rust op 8 gladde, ronde pijlers. De kerk dateert vermoedelijk uit de 14de eeuw. De kerk beschikt over drie buitengewoon interessante frescocyclussen, uit drie verschillende perioden
van de gotiek. De fresco's in het koor tonen o.a. Christus Pantokrator, de Kroning van Maria, en voorts voorstellingen van heiligen, dieren en verscheidene taferelen. Ca. 100 jaar later zijn de schilderingen in de Annakapel ontstaan. Het belangrijkst zijn echter de fresco's aan de noordwand, met voorstellingen van de Dodendans. Deze fresco's bevonden zich oorspronkelijk buiten aan de Karner en werden in recente tijd overgebracht naar de kerk.
Van de laa
tbarokke inrichting moeten vooral de 13 houten apostelbeelden
in het schip worden genoemd. Buiten de kerk de gotische K
arner, die tegelijk verdedigingstoren, grafkamer en kapel is. Thans is er een herdenkingskapel voor oorlogsslachtoffers.  

MŲderndorf ~ Hermagor 9620 - KarinthiŽ
Dochterkerk heilige Martin:
laatgotisch bouwwerk met netgewelf in het koor en een vlak plafond in het schip. Aan de zuidmuur buiten bevindt zich een fresco met een voorstelling van de hl. Christoffel. Interessant is ook de geschilderde omlijsting.
In het interieur mooi, laatgotisch houtsnijwerk:
aan de wand een Madonna met Kind, voorts twee vleugelaltaren uit het eerste kwart van de 16de eeuw. De geschilderde heiligenfiguren op de vleugels getuigen van het belang dat men in de tijd van ontstaan hechtte aan de schilderkunst. Barok hoogaltaar met zuilen.
 

MŲlibrŁcke 9813 - KarinthiŽ
Dochterkerk St. Leo
nhard:
de kerk heeft twee traveeŽn, een stergewelf in het schip en een kruisribgewelf in het koor. Zij stamt uit de 15de eeuw
en herbergt een opmerkelijk laatgotisch vleugelaltaar. Het grotendeels houtgesneden en ook geschilderde geheel getuigt van de nauwe 'realistische' betrekking tussen mens en kunstwerk in het herfsttij der middeleeuwen. In een tijd vol oorlogen, epidemieŽn en natuurgeweld zocht de gelovige mens aan zijn hang naar leven uitdrukking te geven in de uitbeelding van nood helpers en beschermheiligen. De bijna levensgrote figuur van de heilige Leonhard in het middenschrijn werd aangeroepen ter verkrijging van een goede oogst.
De heilige Florian als schrijnwachter is noodhe
lper bij branden,
St. Joris doodt niet alleen de draak, maar daarmee ook de vijanden van het rijk en van het christendom. Bisschoppen en d
e keizer staan garant voor de orde, de vrouwelijke heiligen bemoeien zich met mildheid en barmhartigheid. Martelaren verlenen zin aan het menselijk lijden. Twee kunstenaars hebben hun stempel gedrukt op het Leonhardaltaar. De geschilderde buitenvleugels en hun achterkant lopen in stijl vooruit op het houtsnijwerk.

Het vermelden waard zijn
verder nog de laatgotische bidstoel, met daarboven het consolebeeld van de heilige Leonhard; kansel en zijaltaren zijn barok.
 

Moosburg i. Kšrnten - KarinthiŽ
Kasteel:
aan de oostkant van het terrein, waar in de 9de eeuw een oude Karolingische palts lag, verheft zich het vroeg 16de-eeuwse kasteel. Later kwam het in het bezit van het geslacht Ernau. Het werd herhaaldelijk verbouwd. In het oorspronkelijke, 16de-eeuwse bouwwerk zijn vooral de maniŽristische ornamenten met figuratieve symbolen van wereldlijke en kerkelijke heersers bezienswaardig.
Parochiekerk S
t. Michael:
de oorspronkelijk Romaanse, later in gotische stijl omgebouwde kerk, werd in de barokperiode heringedeeld: het koor werd naar het westen, het portaal naar het oosten verlegd. Aan de buitenkant zijn drie ingemetselde, Romeinse stenen
, 3de eeuw n.C. en een steen met vlechtwerk uit de Karolingische tijd beziens
waardig, westelijke kerkhofmuur. Voorts de grafstenen met wapens van de Heren van Moosburg. De inrichting van de kerk is barok.

Obergottesfeld post Sachsenburg 9751 - KarinthiŽ
Filialkirche S
t. Ruprecht.
E
en klein, vlak afgedekt romaans gebouw
, met een halfronde apsis. In het gewelf van de apsis een laatgotische, maar ouder aandoende voorstelling van Christus. Bovendien evangelistensymbolen, plantornamenten en, in het schip, een voorstelling van Maria en de twaalf apostelen. Een kostbaar laatgotisch vleugelaltaar uit het atelier. De inhoud van de schrijn is vervangen door een beeld van St.Rupert. Oorspronkelijk wellicht een Maria-altaar, zoals de mooie reliŽfs met scŤnes uit het leven van Maria, op de vleugels, luiken en in de predella, doen vermoeden.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk