MARIA SAAL - 9063 - KarinthiŽ, met Bedevaartkerk en Karolingische altaartafel in Sachsenkapelle, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Bedevaartkerk:
de kerk ligt op een rotsheuvel boven het Zollfeld en is omgeven door een muur, een knekelhuis en woongebouwen. Het is niet alleen een van de mooiste, versterkte kerkcomplexen van KarinthiŽ, maar tevens de oudste in de oorkonden vermelde kerk van het Bondsland.
Al in de voor
karolingische tijd werd hier een kerk gewijd.
Nadien was Maria Saa
l tot 1072 zetel van een bisschop en een proost, vervolgens was zij eeuwenlang een drukbezochte bedevaartkerk. Het huidige kerkgebouw is laatgotisch en stamt uit de eerste helft van de 15de eeuw. Met het oog op de invallen van de Turken en de Hongaren werd het complex in de tweede helft van de 15de eeuw ommuurd. In 1480 doorstond de kerk een belegering door de Hongaren.

Exterieur:
de driebeukige kerk, met drie koren, heeft aan de westfaÁade, door twee torens bekroond, en aan de zuidmuur een aantal Romeinse stee
nfragmenten, ongetwijfeld afkomstig uit het nabij gelegen Zollfeld.
Romeinse reiswagen, Maria SaalBijzonder interessant is het stenen reliŽf van een Romeinse reiswagen uit de 3de of 4de eeuw. In het boogveld van het zuid portaal een laat
r
omaans reliŽf, voorstellend Christus als Heiland.
Belangrijk is ook het zgn. Keutschacher Epitaph
in rood marmer, aan de zuid muur. Voorgesteld is de kroning van Maria op een krans van wolken. Aan dezelfde muur nog andere, zeer fraaie voorbeelden van laatgotische steensculptuur.
 
Interieur:
de met ster- en netgewelven overkluisde kerk valt vooral op door de schitterende lichtverdeling. Indrukwekkend is het barokke hoogaltaar, dat gezien vanuit het donkere schip als een centrum van licht aandoet. Midden op het altaar het beroemde, laatgotische miraculeuze beeld, van gepolychromeerde steen, een voorbeeld van de zgn. 'weke stijl'. 
Links daarvan het Driekoningenfresco, vermoedelijk geschilderd door een Noord
-Italiaanse kunstenaar en pas in 1884 blootgelegd. Uit dezelfde tijd stammen de fresco's aan het gewelf van het dwarsschip: Maria met Kind, geassisteerd door 8 heilige vrouwen; kerkvaders en evangelistensymbolen. Van grote betekenis zijn de twee zijaltaren in het koor. Aan de noordzijde het zgn. Arndorfer Altar, een laatgotisch vleugelaltaar uit de werkplaats in Villach. Voorgesteld zijn scŤnes uit het leven van Maria. De houtgesneden schrijnwachters St. Joris en St. Florian, die oorspronkelijk als ridderlijke beschermers waren opgesteld ter weerszijden van het Mariaschrijn, staan nu op consoles bij de kooringang. In het zuidelijk koor het wat latere St. Jorisaltaar. De voorstelling van het gevecht met de draak is wat harder van trant.

Maria Saal, bedevaartkerk. 1 Westgevel ; 2 Romeinse stenen reliŽfs aan de zuidmuur; 3 Zuidportaal; 4 Keutschacher Epitaph; 5 Hoogaltaar; 6 Arndorfer Altaar; 7 St.-Jorisaltaar; 8 Modestus-altaar (in de Sachsenkapelle); 9 Fresco: Het laatste oordeel, voorzijde van de triomfboog

In de zgn. Sachsenkapelle 
bevindt zich een Karolingische altaartafel, het zgn. Modestusaltaar, waaronder het gebeente van de heilige Modestus rust, die hier in de 8ste eeuw bisschop was en die vanuit Maria SaaI het land KarinthiŽ christianiseerde. De eenvoudige altaartafel, op 6 zuilen, stamt zonder twijfel uit de oorspronkelijke kerk. De kerk bevat verscheidene barokke inrichtingsstukken, zoals de kansel, het orgel en het altaar achter het Modestusaltaar
, met een expressieve Kruisingingsgroep.
Desondanks maakt zij als totaal een laatgotische indruk,
niet in het minst door de gewelfschilderingen van het middenschip. Sacrale voorstellingen
, stamboom van Christus, en profane, zelfportret van de kunstenaar, figuratieve en ornamentale decoraties vloeien hier samen tot een fraai geheel van hoge kwaliteit. Aan de voorzijde van de triomfboog een voorstelling van het Laatste Oordeel. Centraal in de voorstelling een indrukwekkende Christusfiguur.
 
Knekelhuis en lichtzuil:
buiten de kerk, tegenover het zuidportaal staat de laatgotische lichtzuil uit 1497. Hier lag vroeger het kerkhof van de kerk en het licht in de zuil mocht nimmer doven, opdat de doden beschermd zouden zijn tegen boze geesten. Daarachter staat het knekelhuis, een Romaans bouwwerk op achthoekige plattegrond, waarin de gebeenten van de doden bewaard werden. In tijden van oorlog diende de 'Kamer' tevens als verdedigingstoren.
 
Andere bezienswaardigheden:
de pestkapel
aan de oostzijde van het plaatsje, bevat laatgotische fresco's. Hier verzamelden de pelgrims zich voor de grote bedevaartsprocessies.
 
Openluchtmuseum:
dat de Karinthische cultuur zich ook op het gebied van de profane architectuur, met name die in de agrarische sector, op oorspronkelijke wijze ontwikkelde,
is te zien in dit museum met oude boerenwoningen.
 
Omgeving
Zollfeld
:
KarinthiŽ, ongeveer 5 km ten noorden van de kerkheuvel Maria SaaI
strekt zich het territorium uit van de oude Romeinse stad Virunum. Uit opgravingen sedert de 18de eeuw is gebleken dat zij tussen de
1
ste en de 5de eeuw de provinciehoofdstad van KarinthiŽ was. Het Landesmuseum in Klagenfurt herbergt de meest uiteenlopende vondsten uit dit antieke ruÔnenveld.
Midden in het Zollfeld, niet ver van de Bundesstrasse,
staat de beroemde zgn. Kšrntner Herzogsstuh
l, een merkwaardige opeenstapeling van Romeinse stenen, waaromheen vele sagen de ronde deden. Het massieve, op een troon gelijkende bouwsel, diende de hertogen van KarinthiŽ als machtssymbool, sedert de 8ste en 9de eeuw. Hier spraken zij recht en hier lieten zij zich huldigen.
 
Karnburg
:
KarinthiŽ
het pendant van deze Herzogsstuhl was de FŁrstenstein ten noordwesten van de kerk St. Peter und Paul. Daar moesten de hertogen eerst hun functie uitoefenen, v66r zij in het Zollfeld mochten rechtspreken. Deze troon bevindt zich thans in het Landesmuseum in Klagenfurt. De kerk St. Peter und Pout bewaart resten uit de Karolingische tijd. De westtoren stamt uit de l5de
eeuw, de aan de heilige Anna gewijde kapel uit de 14de-15de eeuw.  

 ** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk