MANNERSDORF AM LEITHGEBIRGE - 2452 - Niederösterreich, met Kapel Heilige Donatus, Kasteel en Ruïne Scharfeneck, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Kapel Heilige Donatus:
deze kapel, gewijd aan de beschermheilige tegen het onweer, werd in 1747 gebouwd door Maria Theresia, uit dankbaarheid voor het feit dat zij tijdens een onweer, waarbij een van haar paarden door de bliksem werd getroffen, deze plaats ongedeerd kon verlaten.

Andere bezienswaardigheden:
parochiekerk Heilige Martin: een vroegbarok bouwwerk, met een barokke inrichting.

Kasteel:
in de 18de eeuw verbouwd. Het portaal is niet centraal geplaatst in het middelste gedeelte van het bouwwerk; in de middenpijler barokke nis met de heilige Florian. Cour met arcaden. Mooi trappenhuis, plafond schildering in de feestzaal.

Schilderachtige ruïne
 van een voormalig karmelietenklooster. De Annakapel, met kruisgewelf, was de geliefde gebedsplaats van de jonge Maria Theresia.

Ruïne Scharfeneck: gotische ruïne aan de rand van het Leithagebirge. Ronde torens en donjon met resten uit de bouwperiode.
 

Marchegg 2293 - Niederösterreich
Gesticht door koning Ottokar
II van Bohemen in 1268, aan de monding van de Weidenbach in de March, als oostelijkste stad van Oostenrijk. De stadsmuur met twee poorten is grotendeels bewaard gebleven. Na 1529 kwam het kasteel Marchegg aan graaf Niklas Salm, de verdediger van Wenen tijdens de eerste belegering door de Turken. In 1733 werd het middeleeuwse kasteel, dat al diverse keren was verbouwd, in barokke stijl gebracht. 17de-eeuwse kapel. De regering van Niederösterreich liet het slot restaureren en als Jachtmuseum inrichten.
 
Pfarrkirche hl. Margarete:
parochie sedert 1268, begin bouw 1278
,
koor met 3 traveeën en elegante wandindeling, smalle, hoge vensters, sluitstenen met figuratieve voorstellingen. Schip uit 1790, westtoren uit 1853-1856, met ingemetselde Romeinse stenen.  

Maria Dreieichen post Stockern 3744 - Niederösterreich
Parochie- en bedevaartkerk zur Sc
hmerzhaften Multergottes:
op de scheiding van wijngaarden en bossen ligt de Manhardsberg, waarop zich de bedevaartkerk bevindt.

Over de ontstaansgeschiedenis

van dit bedevaartoord wordt het volgende vermeld: op deze plaats, waar drie eiken stonden
, een boomsoort die te midden van naaldbossen bijzondere verering genoot, liet een vermogend burger uit deze buurt in de middeleeuwen een wassen piëta neerzetten. Het beeld verbrandde in een periode dat de streek aan grote plagen onderhevig was, invallen van de Zweden, pestepidemieën enz.. Later werd het vervangen door een houten piëta, die al spoedig door wonderbaarlijke genezingen en legendevorming zoveel pelgrims trok, dat graaf Hoyos, vermogend grootgrondbezitter uit de omgeving, er een kluizenaarscel liet neerzetten.

Een kapucijner monnik uit Scheibbs nam de zorg voor het heiligdom,
dat duizenden pelgrims trok, op zich. Onder leiding van de grote Placidus Much
, abt in Altenburg, werd in 1744 begonnen met de bouw van een grote bedevaartkerk. De torens van de barokkerk dateren uit de vroege 19de eeuw. De kerk heeft een mooi, licht interieur. P. Troger schilderde het koepelfresco met voorstellingen van de Heilige Drievuldigheid, de kerkvaders en heiligen. Achter het feestelijk aandoen de hoogaltaar resten van de drie eiken en het miraculeuze beeld, dat een wat boers aandoende, innige vroomheid uitstraalt.

Omgeving

S
tockem:
Niederösterreich
voormalige waterburcht uit de 16de eeuw, behoorde toe aan de pacifiste Berta von Suttner die in 1898 haar beroemd geworden roman Die Waf
fen n
ieder schreef en die Alfred Nobel inspireerde tot de stichting van de Nobelprijs voor de Vrede, een prijs die haar in 1905 zelf werd toegekend.  

Maria Langegg post Aggsbach Dorf 23642 - Niederösterreich
Parochie- en Servietenkerk Maria Geboorte:
uit dankbaarheid voor een genezing werd in 1605 een kapel gebouwd, die sinds 1645 aan de servieten toebehoorde. Deze moesten vluchten voor de Zweden, keerden echter terug en bouwden, in fasen, een klooster. De kerk werd in 1773 gewijd. Fraaie torengevel met 3 ingangen. Vlakke koepel met fresco's van J. R. von Mölk. Van zijn hand is ook het fraaie hoogaltaar. Aan de kansel zijn reliëfs, voorstellend scènes uit de geschiedenis van de servieten, op het klankbord Geloof, Hoop en Liefde. Beroemd barokorge!. In het klooster barokke schilderijengalerij en schatkamer.
  

Maria Lanzendorf 2326 - Niederösterreich
Bedevaartkerk:

al in de Romeinse tijd zou hier een tempel hebben gestaan. Eerste vermelding van de parochie 1349, van de bedevaarten 1418. Drie jaar nadat de kerk aan de franciscanen was overgedragen, werd een nieuwe kerk gebouwd, die de bedevaartkapel moest omvatten. In 1703 werd de kerk ingewijd. Keizer Leopold I schonk, uit dankbaarheid voor de overwinning bij Peterwardein 9 Turkse vlaggen. Maria Lanzendorf was omstreeks deze tijd een van de beroemdste bedevaartoorden van Niederösterreich . Rottmayr schilderde het koepelfresco, dat in de oorlog werd beschadigd. Van hem is ook de schildering op het hoogaltaar. De gevel aan de westzijde, tussen barokke torens, is van M. Stein!. De Gnadenkapelle met kruisribgewelf, heeft stucwerk en met rood marmer beklede wanden. Voorwerp van verering der pelgrims is een piëta uit 1683
, haar voorgangster ging in dat jaar bij brand verloren. Rechts van de kerk: een Calvarieberg uit 1699 en een 'scala sancta',
heilige trap. 

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk