LITSCHAU - 3874 - Niederösterreich, met burcht en oude stadsmuur, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
De oudste gedeelten van de burcht stammen uit de 12de eeuw.
In de 13de eeuw is zij in het bezit van het geslacht Kuenring.
Is aanvoerder van de keizerlijke troepen en berucht om zijn wreedheid tijdens de boerenopstanden. In 18de eeuw bouwden de graven von Seilern
, die ook thans nog in het bezit zijn van de burcht, hier een armenhuis. In het plaatsje zijn nog resten van de oude stadsmuur.

Burcht
De donjon met tinnen en kegeldak stamt uit de 13de eeuw. Het Neue Schloss daarnaast is een eenvoudig bouwwerk met spanen dak en met het jaartal 1783 boven de poort. Parochiekerk hl. Michael: gotische hallenkerk, met romaanse resten. Kruisribgewelf en ramen met maaswerk. Gotische zitnis met driepas, daarachter fresco's met engelen. In het koor bijzonder mooie fresco's, die apostelen voorstellen.

Luberegg post Emmersdorf a.d. Donau 3644 - Niederösterreich
Schloss Luberegg
In
18de eeuw bouwde J
osef von Fürnberg, met het doel gemakkelijk toezicht te kunnen houden op zijn arbeiders, een houten landhuis dat hij Luberegg noemde. Later verwierf keizer Frans I dit en hij zette er het kasteeltje met bijgebouwen in Parochiekerk stijl bij. Hij bracht hier de zomer door. De torens, met houten bekleding, werden opgericht om vandaar het opgetaste hout te kunnen laten bewaken. Als de keizerlijke hofhouding hier verblijf hield, speelden op de platforms van de torens vaak muziekkapellen. De inrichting is bijzonder en van een sobere elegantie.  

Maria Laach a. Jauerling 3643 - Niederösterreich
Bedevaartkerk
:
de reeds lang bestaande parochie viel in 1432 toe aan een klooster in het Beierse Vilshofen. Tijdens de Reformatie werd de kerk, die grafkerk was van de familie Kuefstein, gedurende 70 jaar gebruikt voor de protestantse eredienst. In 1634 werd Hans von Kuefstein, die tot het katholieke geloof was teruggekeerd, door keizer Ferdinand II tot rijksgraaf verheven. De protestantse kerk werd weer door de katholieken in gebruik genomen.
De graaf
bracht uit het Rijnland de miraculeuze Maria voorstelling mee,
linker zijschip. In 1719 wordt een eerste, wonderbaarlijke genezing gemeld. De driebeukige pijlerbasilica heeft een netgewelf. Het oudste gedeelte is het koor. De toren stamt uit
16de eeuw.
Sacrame
ntshuisje met gotische deur.
Kansel uit de 15de eeuw. De miraculeuze voorstelling toont Maria, die met een gemaniëreerd gebaar haar gordel ophoudt, terwijl een engel het Jezuskind een roos aanreikt. Hooggotisch dubbel vleugelaltaar. De centrale voorstelling toont Maria als koningin, met kroon en scepter. Het naakte Jezuskindje houdt een sabbeldoekje vast. Onder het baldakijn engelen met brokaten doeken. Christus Salvator bekroont het altaar.
Op de vleugels reliëfs:
Annunciatie, Visitatie, Geboorte van Christus, de Drie Koningen. Buitenvleugels: Hof van Olijven, Judaskus, Geseling, Ecce Homo, daaronder: Doornenkroning, Het dragen van het kruis, Kruisiging, Verrijzenis. - Gesloten: Besnijdenis, Opdracht in de Tempel, Kroning van Maria, Dood van Maria.
Mooie houten sculptuur:
Madonna met Kind uit 1440
, de kerk was vooral bedevaartoord voor kraamvrouwen.
Gra
fmonument van de protestantse edelman Georg von Kuefstein,
raadsheer van keizer Ferdinand I en Maximiliaan
II.
Mooi renaissancegraf uit gekleurd marmer. Op de tombe een sokkel, waarop de ridder knielt. Zijn schild met wapen ervoor. Een Latijnse inscriptie vermeldt de vier zonen als stichters van het graf, in 1607. Wandgrafvan Anna Kirchberg, gemalin van Hans Georg von Kuefstein: 1615.  

Mailberg 2024 - Niederösterreich
Kasteel:
in 1137 schonk Chadolt het plaatsje Zobelsdorf en het bos Mourberg aan de orde der johannieters. In 1156 bevestigde keizer Frederik I deze schenking, die tot op heden in het bezit van de Maltezerridderorde is
. De johannieterorde werd na 1530, toen keizer Karel V haar het eiland Malta in leen gaf, ook Maltezerorde genoemd. Het is de oudste commanderij van de orde. Volgens een inscriptie op de binnenplaats werd dit slot door commandeur Karl Tettauer von Tettau vanaf de grond nieuw opgebouwd (1594-1608), nadat deze zijn vaders erfdeel had ontvangen. Nadat kasteel en kerk bij een brand waren verwoest, werd het geheel in barokstijl herbouwd door de toenmalige commandeur. Laatgotische houten sculpturen; Donauschool, en een gotisch vleugelaltaar zijn te bezichtigen in het kasteel, in een daartoe ingerichte kapel. In het kasteel is verder een Maltezermuseum; het thema van het geëxposeerde materiaal wisselt om de twee jaar.   

Maria Taferl 3672 - Niederösterreich
Net als in Dreieichen speelt hier de eik van oudsher een bijzondere rol. Volgens de legende zou de boom eens verdord zijn, maar toen men een piëta opstelde in zijn kroon, begon hij weer uit te lopen. Vroeger werd op paasmaandag een dienst gehouden op de altaarsteen vóór de kerk. Al spoedig zouden zich wonderbaarlijke verschijningen hebben voorgedaan. Het eerste mirakelboek stamt uit 1660. In diezelfde tijd werd de eerste steen gelegd voor de huidige kerk. In 1755 verbrandde de miraculeuze piëta, tegelijk met de eik, de kopie is nu door metaal omgeven. In 1959 werd het complex radicaal gerenoveerd.

Bedevaar
tkerk 'zur Schmerzhaften Muttergottes:
fraai gelegen op 440 m hoogte boven het Donaudal. Brede façade, door torens geflankeerd. Machtige zaalkerk met dwarsschip. De fresco's in het schip tonen scènes uit het leven van Jozef, die in de hoofdkoepel en in het dwarsschip uit het leven van Maria. Voortreffelijke compositie, met perspectivische effecten en schijnarchitectuur. Onder de orgeltribune de
stichtingslegende. Imposant hoogaltaar, kooromgang voor de pelgrims. Mooi stucwerk en prachtige baldakijndraperie. Zijaltaren met schilderingen en in de zij armen. Rijkvergulde kansel, naar voorbeeld van de Domkansel in Passau. Orgelfront uit 1759.  

Mauer b. Melk post Loosdorf 3382 - Niederösterreich
Parochiekerk Mariae Namen:

de Romeinse naam van het plaatsje luidde 'ad muri'; bedoeld werd de grens muur van het toenmalige gewest Noricum. In Mauer stierfGotthalm, een dienaar van de hl. Koloman (die in 1012 in Stockerau werd vermoord, zie aldaar). Bij de begrafenis van Gotthalm gebeurden wonderen en zo kwam de kleine kerk al spoedig tot aanzien. In de 15de eeuw kozen de Heren van Albrechtsberg haar uit als hun grafkerk. Het zuidelijk zijschip is het oudste gedeelte (13de eeuw). Gotisch sacramentshuisje uit 1506.
Hoofdaltaar 'H. Maria bij de groene weide'
met veel heiligenvoorstellingen. Het lindehouten retabel, ontstaan ca. 1509, was oorspronkelijk bedoeld als hoogaltaar van een grote bedevaartkerk; het staat (aan de noordwand) dan ook niet ideaal. Aan de voeten van de, op wolken tronende, Madonna met Kind knielen de heiligen Petrus en Magdalena. Achter hen, dicht opeen gedrongen, andere heiligen en smekelingen.
Boven de Mariafiguur zweven engelen
met een kroon, links ervan God de Vader, rechts God de Heilige Geest. Vlakreliëfs, met voorstellingen uit het leven van Maria op de zijvleugels. Het altaar toont verwantschap met dat in Kefermarkt en is waarschijnlijk in Passau ontstaan. Het is een van de mooiste voorbeelden van Iaatgotische houtsnijkunst in Nieder
österreich. De zeer persoonlijke expressie in de koppen, die de indruk maken werkelijke portretten te zijn en de levendigheid van de gebaren en houdingen wijzen op de ontluikende renaissance.
  

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk