LILIENFELD - 3180 - NiederŲsterreich, MarienthaI waar de Concordantia caritatis, een armenbijbel verscheen, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Historische achtergrond.
In 1132 deed de zoon van Leopold
III zijn intrede in het klooster Morimond. Hij spoorde zijn vader aan, verscheidene cisterciŽnzerkloosters te stichten. De markgraaf stichtte op het territorium van een Heer von Lilienfeld het klooster

MarienthaI.
Het werd gebouwd volgens de strenge regels van de cisterciŽnzermonniken: uiterst sobere decoratie, alleen een dakruiter; de kloosters, met kleine bedrijfsgebouwen, liggen meestal in een dal en hebben als voornaamste taak het ontginnen van het land. Eind juni 1217 kwamen hier de legers van Leopold VI bijeen met Ulrich von Passau en de landadel, om zich op te maken voor de kruistocht.
Twee jaar later bracht Leopold het klooster
een partikeltje van het Heilige Kruis, dat ook thans nog jaarlijks de gelovigen wordt getoond. In 1230 stierf de hertog in Montecassino, waar hij werd bijgezet. Zijn gebeente werd later overgebracht naar Lilienfeld. Ottokar van Bohemen bevestigde de privileges van het klooster, evenals, in 1277, Rudolf van Habsburg.
In 1350 verscheen hier de Concordantia caritatis, een armenbijbel.
In 1462 bekleedde Pius
Il de abt met de pontificalia. In 1478 werden klooster en kerk voor het eerst tijdens feestdagen opengesteld voor het volk. Ten tijde van de Reformatie was Lilienfeld een toevluchtsoord voor verdreven geestelijken. De macht van de abt was zo groot dat hij in 1637 met succes kon protesteren tegen de benoeming van Richelieu tot generaal van de orde. De abt speelde zowel op wereldlijk als op geestelijk terrein een belangrijke rol.
Onder abt Kolweiss,
die in 1671 rector van de universiteit van Wenen werd en die zich veel inspanningen heeft getroost om het katholicisme opnieuw te verbreiden in Neder-Oostenrijk, werd de Kaisertrakt voltooid. In 1683 bereikten 7000 Turken Lilienfeld, maar hier werden zij teruggeslagen.
In 1700 werd de bibliotheek gebouwd
en in 1717 begon men met de barokke verbouwing van de kerk.
In 1789 werd het klooster opgeheven. Kunstschatten werden vernield. Een jaar later herriep keizer Leopold het opheffingsbesluit. In 1810 woedde in het klooster een grote brand. In 1812 werd Ladislaus Pyrker, een zeer erudiete Hongaar, vriend van Grillparzer en beschermer van Schubert, tot abt gekozen.

Kloosterkerk Mariae Himme
lfahrt
Bourgondische invloed. In 1263 werd het schip voltooid. Pijlerbasilica op kruisvormige plattegrond. De kleine kapellen werden in de 14de eeuw aangebouwd. De voorgeschreven dakruiter boven de viering werd in de 18de eeuw vervangen door een grote westtoren. De ruimte waarin het altaar staat, heeft een laatromaanse decoratie
, met gestileerde lelies.
Hoogaltaar van zwart marmer uit het nabije TŁrnitz
,
altaarstuk Maria Hemelvaart, bekroond door een Drievuldigheidsgroep. De koorpijlers, op zeer hoge basementen, bieden mooie doorkijkjes. Tombe van Leopold de Glorierijke, graven van
koningin Margaretha en hertogin Zimburgis van Mazowsze, die, op bedevaart naar MariazeIl, hier stierf. Aan de vieringspijlers links de kansel, rechts het koororgel van zwart marmer met albasten reliŽfs, de heiligen Bernhard en David. Tien zijaltaren met schilderingen. Gotische doopkapel uit 1300. Gotisch westportaal met 32 zuiltjes en ongedecoreerd timpaan.

CisterciŽ
nzerklooster
De kruisgang toont Bourgondische invloed. Gebouwd omstreeks het midden van de 13de eeuw. Kruisribgewelf, rustend op consoles. De zuiltjes van de bundelpijlers hebben knopkapitelen en ronde basementen. Het puthuis is in de 19de eeuw vernieuwd.
Een 'monniksportaal' leidt naar de kerk.
Door een zuilenportaal bereikt men de dieper gelegen kapittelzaal: een vierkante ruimte met gotisch gewelf. De bibliotheek heeft een beschilderd en met stucwerk gedecoreerd plafond uit 1700. Boven de kapittelzaal ligt nog een gedeelte van het gotische dormitorium
, slaapzaal van de monniken. Middeleeuwse deur en een middeleews cellarium maius, voorraadkelder, met daarboven het dormitorium van de lekenbroeders.
Lilienfeld bezit het grootste middeleeuwse kloostercomplex van Oostenrijk. Permanente tentoonstelling 1000 Jahre Babe
nberger in ÷sterreich.  

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk
kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk