LIEDING post Strassburg - 8341 - KarinthiŽ, met Parochiekerk hl. Margaretha, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Parochiekerk hl. Margaretha
Van een vroegere, romaanse kerk op deze plaats zijn het schip en het trechtervormige portaal aan de westzijde bewaard. In het portaal een reliŽf met een voorstelling van een leeuw, symbool voor Christus, die de heilige Margaretha uit de muil van een draak redt. Het eenbeukige schip met vier traveeŽn gaat over in een even breed, maar vijf treden hoger gelegen koor. Daaronder bevindt zich een met een kruisgewelf overdekte crypte. De mooie, gotische ramen in het koor zijn uit 14de eeuw. Het baldakijnaltaar, de kansel en de zijaltaren zijn van Georg Hittinger.

Lind i. Drautel 9753 - KarinthiŽ
Parochiekerk hl. Bartholomšus
Schip en koor zijn gotisch, de westgevel en de toren zijn barok verbouwd. De grafsteen van een ridder, aan de buitenwand van het koor, is waarschijnlijk de oudste figuratieve epitaaf in KarinthiŽ. Aan het altaar een laatgotische mantelmadonna uit 1480. De overige aankleding is barok.
Kapelle Maria Hi
lf:
hoog tegen de berghelling, in 1347 gebouwd. In het interieur zijn gotische en laatgotische fresco's blootgelegd.
 

Magdalensberg post Pischeldorf - 9064 - KarinthiŽ
Bij deze berg in Beneden-KarinthiŽ getuigen bouwfragmenten en archeologische vondsten van de versmelting van de Romeinse, Keltische en christelijke cultuur. Onder de bergtop werden resten gevonden van een Romeinse podiumtempel en van profane, functionele bouwwerken uit de eerste eeuw voor Christus en uit de Romeinse keizertijd. De talrijke vondsten
, sculpturen, keramiek, gebruiksvoorwerpen enz., die tussen mei en oktober in het openluchtmuseum te bezichtigen zijn, leveren documentatie over de geschiedenis van een Romeins-Keltische bergstad. Jaarlijks, na Pasen, wordt er een ommegang gehouden, de zgn. 'Vierbergelauf, die teruggaat op een heidens bezweringsritueel.

Filialkirche St. Helena en Magdalena:
hier, op de bergtop waar het Romeins-Keltische heiligdom stond, begint de 'Vierbergelau
f'. - Het oudste deel van de huidige kerk is de Magdalenenkapelle aan de zuidzijde, die in 1462 in de toen nieuw gebouwde, laatgotische kerk als zuidelijk schip werd opgenomen. Hoofd- en bijkoor hebben een netgewelf, het schip heeft een stergewelf. Een heidense offersteen herinnert aan de vroegste bestemming van deze plaats die immers al in voorchristelijke tijd als cultusplaats in gebruik was. Het waardevolste stuk in de kerk is het laatgotische vleugelaltaar, hoofdaltaar. De uit hout gesneden figuren in het schrijn en de geschilderde scŤnes op de predella verhalen van keizerin moeder Helena, die de ontwikkeling van het christendom bevorderde door het stichten van nieuwe kerken en die - naar de legende wil - op de berg Golgotha het kruis van Christus zou hebben teruggevonden. - Het fraaie altaar dateert van 1502. - De beide zijaltaren zijn barok. Van het Magdalena-altaar, zuid koor, zijn de heiligenbeelden en vier reliŽfs laatgotisch.  

Malta - 9854 - KarinthiŽ
Pfarrkirche Maria Hi
lf:
laatgotisch bouwwerk. Het koor stamt uit de eerste helft van de 14de eeuw, het schip werd na 1463 gebouwd. Aan het gewelf zijn interessante schilderingen te zien uit het einde van de 15de eeuw. Ouder zijn de schilderingen aan de noordelijke koorwand
, onder meer een voorstelling van Maria in barensweeŽn. Het barokke hoogaltaar is uit 1740. De schildering aan het altaar, links van de triomfboog, stelt Christus in de Hof van Olijven voor. De barokke zuidelijke kapel heeft een altaarstuk met een voorstelling van de 'Verloving van de heilige Catharina' in Venetiaanse trant. Bezienswaardig zijn voorts de consolesculpturen in het schip en een laatgotische Madonna met Kind in de sacristie.  

Maria Elend, Rosental - 9182 - KarinthiŽ
Parochie- en bedevaartkerk:
driebeukige, laatgotische hallenkerk met drie beuken en wat ouder koor. De laatgotische ribben in het koor werden na 1730 vervangen door Bandelwerk in stuc. Fraai hoogaltaar uit 1730, laatgotisch vleugelaltaar in de apsis van het zuidelijk zijschip: schrijn met uit hout gesneden Maria
-tafereel, vleugels met de 14 'Noodhelpers' in reliŽf, aan de buitenzijde geschilderde scŤnes uit het leven van Christus. Het belangrijke altaar stamt uit Villach.
Omgeving:
vanuit Maria Elend kan men de barokke Gnadenkapelle nog bezoeken (1750), even ten zuiden van het nabijgelegen plaatsje
St. Jakob, KarinthiŽ, met een parochiekerk, die in oorsprong laatgotisch is, maar in barokstijl werd verbouwd.  

Maria Feicht post Glanegg 9555 - KarinthiŽ
Bede
vaartkerk hl. Maria:
de kerk werd gebouwd in het eerste kwart van de 16de eeuw, maar staat nog geheel in de gotische traditie
, steunberen, ramen met maaswerk, stergewelf. In het interieur onder meer een Romeinse grafsteen (zuid portaal rechts) en barok hoogaltaar uit 1681.  

Maria Gail a. Faakersee post Villach - 9500 - KarinthiŽ
Parochiekerk
:
volgens oorkonden stond hier in de vroeg-Romaanse tijd al een kerk, maar in de huidige kerk vindt men daarvan alleen nog een paar muurfragmenten in het schip en
in de machtige koortoren. Het huidige bouwwerk werd na de Turkse invallen in 1486 opnieuw ingewijd. Het koor, dat overkluisd wordt door een netgewelf, dateert uit 1415. In het westelijk voorportaal bevinden zich gotische stenen reliŽfs uit de tweede helft van de 14de eeuw, o.a. de legende van St. Joris.
In het interieur zijn talrijke fresco's uit de tijd rond 1300.
Belangrijk is het laatgotische vleugelal
taar. Voorgesteld wordt de kroning van Maria door God de Vader en God de Zoon. ReliŽfs en schilderingen geven taferelen uit het leven van Maria en de heilsgeschiedenis van Christus weer. Het gebruikelijke, architectonische raamwerk ontbreekt. De figuren op de predella zijn verwijderd. De figuren van de 'schrijnwachters' St. Joris en St. Florian zijn van het altaar gescheiden en staan los. - De drie laatgotische beelden aan het rechterzijallaar vertonen dezelfde stijl, maar zijn afkomstig uit een ander retabel. Hoogaltaar en kansel zijn 18de-eeuws.  

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via
Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.