LAXENBURG - 2361 - Niederösterreich, met Altes Schloss, Franzellsburg en Parochiekerk zur Kreuzerhöhung = Kruisverheffing, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Het jachtslot Laxenburg, gelegen in een wildrijke omgeving, heette oorspronkelijk Lachsendorf.
Het rondom het kasteel gegroeide plaatsje kreeg in 1388 marktrecht. In 1500 liet Maximiliaan I het park in Vlaamse stijl beplanten. In 1655 is de Laxenburg in het bezit van Eleonora van Gonzaga. Na verwoesting door de Turken in 1683 werd het slot herbouwd. De Blaue Hof en het Grüne Haus werden onder Maria Theresia vergroot. Jozef
II liet het park in Engelse stijl veranderen. Frans II bouwde tussen 1798 en 180I op het eiland de Frallzellsburg, waarbij gebruik werd gemaakt van veel oude bouwelementen, o.a. uit Klosterneuburg. De rivieren Triesting en Schwechat leveren het water voor de vijvers en kanalen. Het verwoeste slot is in de Tweede Wereldoorlog is in recente tijd gerestaureerd.
 
Al
tes Schloss:  
voormalige waterburcht, met gotische muurresten
, ondanks veel verbouwingen tot in de 18de eeuw.
De Blaue Hof
,
tegenover de parochiekerk, werd eens bewoond door Maria Theresia en is nu grondig gerestaureerd.
Links daarvan resten van het Bal
lhaus,
feestzalen, met daarop aansluitend een eetzaal en de theatervleugel. De keizerin schonk het Griille Haus aan haar lievelingsdochter Maria Christina von Sachsen-Teschen.
 
Fra
nzellsburg:
bereikbaar via een brug. De romantische ideeën over de riddertijd die omstreeks 1800 opgeld
deden, vinden wij hier terug in het als een middeleeuwse gotische burcht gebouwde 'tuinpaviljoen' met torens, tinnen en een toernooiveld.
Via de 'binnenplaats van de schildknapen',
met toren, komt men de eigenlijke burcht, met ronde toren, binnen. De bouwonderdelen zijn uit heel Oostenrijk hierheen gebracht en stammen uit de uiteenlopendste perioden.
De bezienswaardigste vertrekken zijn:
de Habsburg Zaal, de spinkamer, de Lotharingse Zaal, de Hongaarse Kroningszaal
, met een plafond uit Eger, Hongarije, de eetzaal en de kapel; zuilen en kapitelen uit Klosterneuburg, ca. 1220).

Parochiekerk
zur Kreuzerhöhung =
Kruisverheffing:
onder keizer Leopold I als hofkerk gebouwd; grondplan en bouwvormen volgens vroegbarok recept. Sterk gewelfde façade, westtoren boven het portaal, barokke inrichting.
 

 ** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.