LANDECK - 6500 - Tirol, met Parochiekerk Zu Unserer Lieben Frau Himmelfahrt en Pestheiligenkirchlein auf dem Burschl, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
In de oorkonden wordt al in 1254 een plaats 'bij Landekke' vermeld.
In 1430 ontstond hier een parochie door samenvoeging van nederzettingen, die in 1900 uitgroeide tot de gemeente Landeck. Deze kreeg pas in 1923 stadsrechten.

Parochiekerk Zu Unserer Lieben Frau Hi
mmelfahrt
Deze tegen het eind van de 15de eeuw gebouwde basilica, die een reeds in 1270 vermelde kerk verving, behoort met de hallenkerken van Seefeld en Schwaz tot de belangrijkste kerkelijke bouwwerken in Noord-Tirol. In 1521 werd de basilica voltooid, in 1777 brandde de toren af. De nieuwe toren werd voorzien van een trapgevel en een helm. Het middenschip van de driebeukige kerk is bijna tweemaal zo hoog en zo breed als het zijschip. De lisenen en van maaswerk voorziene vensters zijn 15de-eeuws.
Het fraai geprofileerde westportaal,
met op het timpaan een reliëf voorstellend Maria met Kind en twee engelen, dateert uit 1506. Het noord portaal heeft een timpaanreliëf
in rood marmer, met wapenschild en Tiroolse adelaar.
Interieur:
het middenschip, met vier traveeën, is gedekt met een stergewelf,
de zijschepen hebben een origineel ribgewelf. Het lage koor wordt overkluisd door een kunstig netgewelf. Fraai geprofileerde gotische poorten leiden naar sacristie en toren. Het hoog- en de zijaltaren zijn neogotisch.
Het grote vleugelaltaar aan de zuidmuur van het schip is laatgotisch.
De uitbeelding van de epifanie in de schrijn stamt uit het begin van de 16de eeuw. In de zuidwand, onder de galerij, bevinden zich - in de muur aangebracht - de deksteen en plaat van het graf van
een ridder, eind l5de eeuw. Eveneens aan de zuidwand zijn twee fraai gesneden rouw schilden (1497, resp. 1588) bevestigd. De met een wapen versierde doopvont bij het westportaal dateert uit 1506.

Pes
theiligenkirchlein auf dem Burschl
Dit kerkje werd in 1656 ingevolge een gelofte gebouwd ter ere van de pestheiligen Sebastiaan, Pirminius en Rochus. Het schip heeft een fraai cassettenplafond uit de tijd van de renaissance. Drie bezienswaardige altaren uit de l7de eeuw.

Schloss Lande
ck
De machtige slottoren werd tegelijk met het hoofdgebouwen de ringmuren in ca. 1200 gebouwd op een imposant rotsplateau. Het in de 15de eeuw vergrote en in de 18de eeuw grotendeels verwoeste complex werd in 1949 gedeeltelijk gerestaureerd. Het hoge, steile koor, met twee traveeën, dateert uit de 14de eeuw. Omstreeks 1900 werden restauratiewerkzaamheden uitgevoerd en toen werd tevens de toren gebouwd. Bezienswaardig zijn vooral de gebrandschilderde ramen in de zijvensters. De kansel uit komt uit de voormalige parochiekerk van Gösz.

Museum
Stadsmuseum in de Al
te Burg: rijke verzameling over de kunsten cultuurgeschiedenis van de stad.
 
Omgeving.
Gösz:
Tirol,
benedic
tinessenklooster,in door paltsgraaf Aribo gesticht als eerste klooster in Stiermarken.
In 1020 werd het een rijksabdij, onder de geestelijke hoede van vorstin Kunigunde I, die zelf als weduwe in een klooster trad en in 1200 werd heilig verklaard. Het klooster werd in 1782 opgeheven en werd later de bisschoppelijke residentie van het diocees Leoben.

De voormalige kloosterkerk, sinds 1782 parochiekerk,
is van oorsprong een driebeukige, vroegromaanse basilica, die in de 14de en in de 16de eeuw is verbouwd en vernieuwd. De crypte, met een eenvoudig kruisribgewelf op drie pijlers, stamt uit de 11de eeuw. Het koor, met twee traveeën, is gedecoreerd met fresco's uit de 14de eeuw
, scčnes uit het leven van Maria. Het schip is het belangrijkste product van de late gotiek in Stiermarken. Het zuidporlaal is opvallend fraai gedecoreerd, met o.m. maaswerk.
 
Interieur:
zangerstribune
, met een met stucwerk versierde balustrade. De altaren werden opgesteld na de opheffing van het klooster. De altaarstukken op de zijaltaren zijn van Kremser Schmidt. In de sacristie plafondschilderingen met scčnes uit het leven van Maria. Kopie van het Gösser Kreuz, hout; het origineel, 12de eeuw, is in het bisschoppelijk museum te Graz.

Het bekende Gösser O
rnat,
een door nonnen uit Göss geborduurd gewaad, bevindt zich thans in het Museum
für angewandte Kunst in Wenen.
Ten zuiden van het koor bevindt zich een bisschopskapel van twee verdiepingen. De figuratieve wand- en gewelfschilderingen hebben hun oorspronkelijke kleuren bijzonder goed bewaard. Bezienswaardig is voorts het voormalige kloos
tergebouw' met ringmuur, in 1566 voltooid.

Trofaiach
, -  Tirol
de parochiekerk Hl. Rupen
werd in 1195 voor het eerst vermeld en is in ca. 1462 gebouwd op de romaanse resten van een vorige kerk. Schip met stergewelf. In 1703-1704 is het schip verhoogd. Gotische westtoren, met binnenin romaanse resten. Altaren, eerste helft 18de eeuw.

Dreifa
ltigkeitskirche:
in ca. 1524 gebouwd op oude fundamenten.
   

 ** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen. 
 ** Algemene info over Oostenrijk