LAMBACH - 4650 - Oberösterreich, met Benedictijnenabdij en Stiftskirche Mariä Himmelfahrt, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Benedictijnenabdij

Omstreeks 1040 stelden Arnold
II en zijn gemalin Regilindis
uit het grafelijk geslacht von Wels-Lambach hun stamslot ter beschikking van een kanunnikenklooster. Hun zoon, bisschop Adalbero von Würzburg, maakte er in 1056 een benedictijnenabdij van. Inwijding in 1089, door de later heilig verklaarde bisschop Adalbero en zijn vriend bisschop Altmann von Passau. In dat zelfde jaar werd vanuit Lambach het benedictijnenklooster Melk gesticht. De huidige kerk dateert voor het grootste gedeelte uit het midden van de 17de eeuw. De laatste uitbreiding van het klooster vond in het eerste kwart van de 18de eeuw plaats.

Stiftskirche Mariä Himme
lfahrt:
vroegbarok, 1652-1656. Van een vroegere kerk werd alleen het westelijk gedeelte gebruikt. De romaanse torens werden in 1639 verhoogd. Het is een zaalkerk met ondiepe kapelnissen, het schip is gedekt door een tongewelf. Fresco's, door stucwerk omgeven. Monumentaal hoogaltaar, met altaarstuk Maria Hemelvaart. Van dezelfde kunstenaar een rozenkransvoorstelling
met afbeelding van het klooster. Prachtig orgel, 1657. Hoe fraai de barokke aankleding ook is, de unieke betekenis van Lambach is gelegen in de romaanse fresco's.
In 1868 ontdekte men in de klokkenluiderruimte van de torens wandschilderingen,
waarvan het grootste gedeelte zich echter achter barokke steunmuren bevond. In 1957 begon men met het blootleggen en restaureren van deze fresco's; in 1967 was dit werk voltooid.
De fresco's, de oudste in Oostenrijk,
vormen een uitzonderlijk fraai geheel in late Ottoons-Byzantijnse stijl. Ze dateren uit ca. 1080.
Er zijn drie cycli:
Epifanie
, geschiedenis van de drie koningen, Theofanie, verschijning van God op aarde, en Testimonium Dei, getuigenis van God door middel van wonderen.
 
Klooster
De kloostergebouwen, op een smalle heuvelrug langs de Traun, zijn om drie binnenhoven gegroepeerd. Bijzondere vermelding verdient de toegangspoort, met mooi gedecoreerd portaal en bekroond door een toren.
Schatkamer: romaanse kelk en paramenten.
Bibliotheek:
opvallende plafondschildering.
Refectorium
(refter): stucwerk en schilderingen.
Kloostertheater: in 1770 geopend met een uitvoering ter ere van Marie Antoinette, die haar reis naar Frankrijk, waar zij de latere koning Lodewijk XVI huwde, in Lambach onderbrak.

Omgeving
Stadl-Paura: Oberösterreich
parochie- en bedevaartkerk Zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit.
De kerk ligt op de rechteroever van de Traun. In 1713, toen de streek werd geteisterd door een pestepidemie, deed abt Max. Pagl de gelofte een kerk te laten bouwen ter ere van de heilige Drievuldigheid. Met de vervulling van deze gelofte ontstond een van de eigenzinnigste en fraaiste kerken van het land. Wijding in 1725. In grondplan, architectuur en aankleding speelt het getal drie, als symbool van de Drieëenheid, een opmerkelijke rol. De plattegrond heeft de vorm van een gelijkzijdige driehoek; op de hoeken drie torens, die de drie gelijkwaardige voorgevels met elkaar verbinden; er zijn drie ingangs portalen.
Interieur:
een door een koepel overwelfde, cirkelvormige centrale ruimte, met een driekantige lantaarn. Tegenover de deuren drie halfcirkelvormige apsiden, die via een boog uitkomen op de daarachter liggende torenruimten.
Drie fraaie altaren
 - gewijd aan de drie goddelijke personen - met een uniforme opbouw:
1. rond tabernakel onder baldakijn met figuren die betrekking hebben op de drie goddelijke deugden
, geloof, hoop en liefde.
2. zeer vakkundig geschilderde schijn architectuur als omlijsting van de bogen;
3. altaarstukken, die indirect licht ontvangen via de voor de aanschouwer onzichtbare zijramen van de torens. Hierdoor ontstaat een theatraal effect, met een zeer eigen charme.
Koepel:
Drievuldigheid
en schijnarchitectuur. Boven de ingangen drie kostbare orgels.
Tegenover de kerk ligt de pastorie, een voormalig weeshuis voor kinderen van op de Traun verongelukte schippers.
Voorts het Schif
fleutmuseum
met een interessante tentoonstelling betreffende de scheepvaart op de Traun, alsmede een collectie voorwerpen die de economische betekenis van de zouthandel voor de plaats belichten.
 
Fischlham, Oberösterreich, ca. 7 km ten oosten van Lambach:
in de parochiekerk een schitterende kansel in de vorm van een schip. Schloss Bernau in Fischlham
:
een mooi, door water omgeven kasteel met pagodeachtige daken.
Steinerkirchen: Oberösterreich
laat-gotische, dominerende parochiekerk; machtige westtoren, fraai hoogaltaar uit het voormalige minderbroederklooster in Wels. In het koor zijn uit 1518 stammende fresco's blootgelegd. Rouwschilden uit het begin van de 16de eeuw.

Schloss Almegg
: Oberösterreich
oorspronkelijk een middeleeuwse burcht. In de 16de, 17de en 19de eeuw werd het kasteel verbouwd. Het heeft een zeer sfeervolle binnenplaats met arca
den.  De laatste verbouwing vond plaats tijdens de late barok, in 1766. De drie elliptische ruimten zijn door vlakke koepels gedekt en met veel fantasie beschilderd. De steunberen aan de zuidzijde, met in de steen aangebrachte decoratie, alsmede twee ramen van de toren stammen uit de derde bouwfase (1520). In 1977 werden fresco's blootgelegd.

Lambach, parochie- en bedevaartkerk in StadlPaura. 1 Drie ingangsportalen, erboven drie orgels; 2 Drie torens; 3 Altaar van God de Vader; 4 Altaar van de Heilige Geest; 5 Altaar van God de Zoon; 6 Koepelfresco: Drievuldigheid

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via
Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over
Oostenrijk