KREMS AN DER DONAU - 3500 -  Niederösterreich, met Parochiekerk St.- Veit Pfarrplatz, Piaristenkirche en voormalige dominicanenkerk, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
De heilige Severinus, de apostel van Noricum,
is de stichter van het klooster Mautern bij Krems, waar hij in 482 stierf. In zijn Vita wordt Krems reeds een belangrijke plaats genoemd en in een keizerlijke oorkonde van 995 wordt gesproken van een stad die 'Chremisa' heet. In 1120 hebben de Babenbergs hier een hertogelijk slot
, curia ducis. Tussen 1130 en 1190 wordt de Kremser Pfennig, de oudste Oostenrijkse munt, met de beeldenaar van de heilige Leopold, geslagen. In 1153 komt de eerste, aan de heilige Vitus gewijde kerk gereed. Steeds verder breidt de stad zich uit. Omstreeks 1300 wordt een dominicanenklooster bij het gemeentegebied getrokken. Tot in de 13de eeuw is Krems de rivaal van het kleinere Wenen; in 1150 wordt op een Arabische wereldkaart in een ranglijst van steden Krems vóór Wenen opgenomen.

Onder Krems valt ook Stein an der Donau
.
De twee steden vormden al vroeg in de geschiedenis een eenheid. Alleen in de 19de eeuw waren zij gedurende 90 jaar gescheiden. Tussen Krems en Stein ligt nog een vlek dat de veelzeggende naam 'Und' draagt en dat in het bezit is van een kapucijnenkerk. Krems leeft van de ijzerhandel, Stein van de zout- en de wijnhandel. De twee steden hebben van oudsher een gemeenschappelijke burgemeester en Frederik III verleende hun een gezamenlijk wapen: een dubbele adelaar in goud, op een zwarte achtergrond. In 1275 liet stadsrechter Gozzo een burcht bouwen.
In 1470 werd door de Weense Bauhütte begonnen aan de bouw van de
Piaristenkirche.

Krems was het centrum van de Donauschool
,
Jörg Breu, 1480-1537, woonde in Krems. Italianen verbouwden de St.-Veits-Kirche, een van de vroegste barokke kerken van Oostenrijk. In de tweede helft van de 16de eeuw was de stad protestants, maar in ca. 1624 heeft de Contrareformatie hier het pleit gewonnen. Acht jaar tevoren hadden de jezuïeten er een gymnasium gesticht; het theater van deze school zou later beroemd worden. In 1801 stierf de schilder die bekendstond onder de naam Kremser Schmidt. Hoewel de stad in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd werd, bleven ca. 400 bouwwerken uit de tijd vóór 1800 gespaard. Krems werd met veel elan weer opgebouwd en geldt als de mooiste stad van Niederösterreich.

Parochiekerk S
t.- Veit Pfarrplatz:
in 1630 voltooid
, de voorgangster stamde uit de 12de eeuw.
Aan de westgevel nissen met barokke heiligenbeelden. Trapgevel met kleine obelisken. Het middelste venster wordt geflankeerd door twee half uivormige bekroningen van een vóór de gevel geplaatst portaalgebouw. Buitenkapel met sculptuur van Anna en Maria. De gotische toren werd in 1798 verhoogd en van een barokke helm voorzien.
Verrassend ruim interieur:
breed schip met vier zijkapellen aan beide zijden. De gewelfgordingen rusten op gecanneleerde pilasters.
Fresco's in de gewelfvelden. Smal koor, met hoogaltaar en een altaarstuk, dat het martelaarschap van St.- Vitus voorstelt, 1734. Kansel en koorgestoelte zijn van Götz. In het dwarsschip rechts het Kruisaltaar, Maria-altaar met klein Mariabeeld uit Bohemen. Aan het Nepomukaltaar figuren.

Piaris
tenkirche
Op de fundamenten van een kerk gewijd aan O.L. Vrouwe werd in fasen een gotische kerk gebouwd:
met koor, portaal met baldakijn en schip. Invloed van de Weense Bauhütte. Een steile, deels overdekte trap leidt naar de hooggelegen kerk. Hoog schip met zadeldak, smal koor en een nauwelijks boven de gevel uitstekende westtoren met spilvormige helm en vier kleine hoektorens.  Laatgotische gewelfribben en consoles. Aan de westzijde de grafsteen van rabbi Nachlifa, 1429.
Interieur:
drieschepige hallenkerk met netgewelf in het schip en stergewelf in het koor. Fraai hoogaltaar met altaarblad
en zijaltaren.

Voormalige dominicanenkerk.
Klooster en kerk werden in 1236 gesticht. Het koor is 14de-eeuws. In de 15de eeuw is het klooster verlaten en gebruikt de landsheer de kerk als kruitmagazijn. Na een explosie wordt de kerk in 1566 herbouwd en opnieuw door dominicanen in gebruik genomen. In 1785 wordt het klooster opgeheven. Sinds 1891 fungeert de kerk als museum. De kerk is een drieschepige basilica met voeggotisch koor
met fresco's en machtige pijlers met bladkapiteel.

Omstreeks 1280 schonk de rijke Gozzo fresco's voor de oostmuur
van het noordelijk zijschip
, Laatse Avondmaal, Kruisiging, Kroning van Maria. Aan de noordwand een geschilderd dubbelgraf uit 1320. De nog niet lang geleden vrijgelegde oostvleugel van de kruisgang is tegen de kerk aangebouwd. De kerk herbergt het uitstekend ingerichte Stadsmuseum. In de binnenhof bevindt zich een Wijnbouwmuseum met fraaie inventaris.

B
ürgerspitalkirche hll. Philipp und Jakob, Obere Landstr. 15
In het portaal staat het devies van Frederik
III: AEIOU, Austra Erit In Orbe Ultima, met het jaartal 1470. De kerk heeft vensters met prachtig maaswerk. Hoogaltaar uit 1680. Gotisch sacramentshuisje.
Andere bezienswaardigheden.

A
lte Post, Obere Landstr. 32:
hotel uit de 16de eeuw; binnenhof met arcaden
, Biasinohaus, Schmidgasse 3: woonhuis van de bouwmeester Biasino, gest. in 1636.
 
Ga
ttermannhof, Untere Landstr. 52:
gebouwd in 1553 door Hans Rattenberger. Provinciaal aandoend stadspaleis van een koopman.
 
Het Gög
lhaus, aan de 'Tägliche Markt',
zo genoemd ter onderscheiding van de 'Hohe Markt'
, was in 1155 in het bezit van de familie Eggenburger, die omstreeks 1500 de kapel tegen hel patriciërshuis aanbouwde. Pas in 1817 kwam het huis in het bezit van een zekere Gögl.  Laatgotische erker, netgewelf in de kapel, arcaden op de binnenplaats.

Lagerhaus
, Untere Landstrasse 4:
in een nis met ronde boog een Maria
Immaculata uit 1740. Dit huis is bewoond geweest door bakker Lager, de grootvader van Franz Liszt.

Mes
nerhaus, Körnermarkt 8:
middeleeuws huis, barokstijl sinds 1745. Reliëf met de heilige Nepomuk.

Mohre
napotheke, Obere Landstrasse 2:
in 1532 gebouwd door Wolfgang Kappier, arts en apotheker
, portret in het museum. Plafondschildering: allegorie van de farmacie, door M. J. Schmidt, 1780.
 
Haus zum Peli
kan, Untere Landstrasse 4:
rococofaçade, rijk gedecoreerd. C
entraal motief: de pelikaan.
 
Pfarrhof
, Pfarrplatz:
deels ingebouwd in de Passauer Hof: barok portaal. In d
e bibliotheek, de huiskapel en bij de ingang rococostucwerk met sierranden en schilderingen.
 
Pulverturm
:
kruittoren
, uit 1744.
 
Raadhuis:
in 1453 aan de stad geschonken door Ulrich von Dachsberg. In de hal mooie renaissancezuilen uit 1549. Graatgewelf in de raadszaal. Aan de straathoek mooie renaissance-erker uit 1548
, daaronder kleine, stenen sculptuur: Samson met de leeuw.
 
Gozzo-Burg
, Hoher Markt:
In 1275 liet stadsrechter Gozzo een stadsburcht bouwen. Deze was van de 13de tot de 16de eeuw in het bezit van de Habsburg
ers, daarna in privé-bezit. Verdeeld in drie huizen; een donjon, een kapel, dienstgebouwen en een woongedeelte.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen
 ** Algemene info over Oostenrijk